onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Flexwoningen op tijdelijke locaties

De druk op de woningmarkt in 's-Hertogenbosch is al enige tijd erg hoog. Er zijn meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning, dan dat er woningen zijn. Hierdoor ontstaan er lange wachttijden. De Bossche corporaties, het Stedelijk Huurdersplatform en de gemeente werken hard aan oplossingen.

In het onderlinge 'Sociaal Woonakkoord' zijn afspraken gemaakt om extra sociale huurwoningen te bouwen, zowel reguliere als flexwoningen op tijdelijke locaties. Met deze woningen willen we de druk op de sociale huurwoningenmarkt verlagen. Deze flexwoningen hebben als voordeel dat ze snel gerealiseerd kunnen worden, veel sneller dan reguliere sociale huurwoningen. Daarnaast voorzien de flexwoningen nadrukkelijk in een behoefte van mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning.

Details

Wat zijn flexwoningen?
Een flexwoning wordt volledig geproduceerd in een fabriek. Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar op de locatie, waarna ze vakkundig op hun plaats worden gezet. Daarna is het een kwestie van afmonteren en aansluiten op riool, water en elektriciteit. Meestal staan de flexwoningen 10 tot 15 jaar op de tijdelijke locatie. Na die periode worden ze verplaatst. De grootte van een flexwoning kan variëren van een 1- tot 3-kamerwoning. Omdat de bouwtijd en procedures korter zijn, kunnen de tijdelijke woningen er in minder dan één jaar staan. Dat is veel korter dan de 5 tot 7 jaar die doorgaans nodig is voor woningbouwprojecten.

Waarom deze woningen?
'Flexwoningen op tijdelijke locaties' is één van de oplossingen om de krapte van de woningmarkt aan te pakken. Met de gemeente, de Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform hebben we voor de komende drie jaar afgesproken dat we in 's-Hertogenbosch 500 woningen op tijdelijke nieuwbouwlocaties bouwen.

Locaties
Sinds 2016 hebben we samen met Zayaz dit soort woningen aangeboden voor mensen die met spoed een woning zoeken. Inmiddels zijn er 180 woningen gerealiseerd. De komende jaren komen er ongeveer 500 woningen bij. De gemeente heeft weer een aantal nieuwe tijdelijke locaties aangewezen. Het om om de locaties bij Stadion de Vliert, De Meerendonk, De Fuik, De Belgeren en De Groote Wielen. Voor deze laatste locatie moet eerst nog onderzocht worden of het haalbaar is om circa 300 tijdelijke woningen te realiseren. Voor 2020 zijn er zo'n 180 woningen gepland om opgeleverd te worden. BrabantWonen gaat hiervan circa 168 flexwoningen realiseren op de locaties De Fuik (fase 2), De Meerendonk en De Belgeren.

Voor wie zijn deze woningen?
Deze flexwoningen bestaan uit studio's of woningen met 1 of 2 slaapkamers. Deze woningen zijn bedoeld voor één tot driepersoonshuishoudens die met spoed een woning zoeken. Onder andere voor mensen die snel een woning nodig hebben, maar buiten de urgentieregeling vallen. Eigenlijk de groep die tussen wal en schip valt. Denk aan mensen die gescheiden zijn, mensen die uit het buitenland terugkeren, éénoudergezinnen, kleine gezinnen, statushouders en (internationale) studenten.

Video - De Raad Beslist - Wonen

Woningen op bestaande tijdelijke locaties

Flexwoningen op tijdelijke locaties

Klik om te vergroten

Contact

De woningen worden via loting verdeeld. Hiervoor moet je zijn ingeschreven bij WoonService Regionaal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws

 • Meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers

  Meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers

  19 feb. 2020

  Samen met onze partners werken wij er hard aan om de druk op de woningmarkt te verminderen. We willen de wachtlijsten terugdringen! Met (meer) nieuwbouwwoningen zorgen we voor permanente oplossingen. Maar die kosten tijd. Daarom werken we ook aan nieuwe oplossingen. Zoals woningen op tijdelijke locaties, de zogenaamde flexibele woningen.

  Bij de NOS vertelde Mohamed Acharki, bestuurder van Zayaz, vandaag over hoe we in den Bosch in 9 maanden flexibele woningen realiseerden. Een belangrijke en snelle oplossing om de wachtlijsten terug te dringen. Met elkaar (gemeente 's-Hertogenbosch, BrabantWonen en Zayaz) zetten we alles op alles om mensen aan een woning te helpen. Maar er is meer nodig.

  Locaties, locaties, locaties
  Er zijn onvoldoende locaties. Tot nu toe is het ons gelukt om geschikte locaties te vinden. Samen met de gemeente keken we naar geschikte plekken in de stad: groenplekken, kansen in zogenaamde pauzegebieden of gebieden waar in de toekomst industrie kan komen. Het lukt ons steeds beter om samen met de gemeente plekken te vullen. Maar nog lang niet voldoende! Dat blijven we agenderen.

  Financieel geen haalbaar plaatje
  Een flexibele woning is niet rendabel. Het is geen alternatief voor permanente woningen, maar een oplossing voor géén woning. Het is een noodmaatregel om de wachtlijsten terug te dringen. Goed dat we voor het verhuren van deze woningen vrijstelling krijgen voor de verhuurdersheffing. En dat de termijn 15 jaar wordt. Dat scheelt, maar het blijft geld kosten. Tegelijkertijd is het nodig dat we, naast zorgen voor méér sociale huurwoningen, huizen energiezuiniger en duurzamer maken, huren betaalbaar houden én kwetsbare wijken niet verder laten afglijden. Dat kan niet allemaal tegelijk. En ondertussen blijft de belastingdruk op de corporaties alleen maar toenemen.

  Investeren in lokale woningmarkt
  Door de stijgende heffingen op corporaties zien we dat het op termijn niet betaalbaar is. Die 12 miljoen per jaar is heel veel geld; geld dat onze huurders hebben opgebracht. Dat voelen wij oprecht zo. Een enorm bedrag dat we beter kunnen besteden door te investeren in de lokale woningmarkt. Willen we betaalbare huurwoningen blijven bouwen, permanent én tijdelijk, dan moet Den Haag stoppen met het heffen van belastingen op sociale huur.

  Aedes deed onderzoek onder 86 woningcorporaties en publiceerde vandaag de brochure "Verplaatsbare woningen bouwen" om de ervaringen van 4 corporaties met flexibele woningen breder te delen. Het project aan de Aartshertogenlaan dat bij de NOS in beeld kwam is van Zayaz en is één van de voorbeelden van hoe het wél kan. BrabantWonen heeft op de Fuik en aan de Stadionlaan flexibele woningen gebouwd. De resultaten van het onderzoek staan in de corporatiemonitor tijdelijke woningen.

 • 's-Hertogenbosch: bijna 300 nieuwe sociale huurwoningen in 2020

  's-Hertogenbosch: bijna 300 nieuwe sociale huurwoningen in 2020

  13 dec. 2019

  De gemeente 's-Hertogenbosch, de woningcorporaties en het Stedelijk Huurders Platform hebben voor 2020 opnieuw afspraken gemaakt over de sociale woningbouw. Eén van de afspraken is dat er volgend jaar bijna 300 nieuwe sociale huurwoningen bij komen. Daar bovenop start in 2020 ook nog de bouw van 337 woningen die in 2021 klaar zijn. Ook woningen die op tijdelijke locaties worden gebouwd, maken er deel van uit.

  Prestatie

  Met deze afspraken komt de groei van de sociale huurwoningvoorraad uit op 667 per 1 januari 2021. Daarmee realiseren we 95% van de doelstelling van 700 woningen die in het Sociaal Woonakkoord is opgenomen. Met de extra woningen volgend jaar in aanbouw, stijgt het aantal verder door naar 1.000. Naast de inzet op de nieuwbouw verkopen de corporaties – net als in 2019 – minder woningen. Om zo voldoende sociale huurwoningen vrij te houden.

  Wethouder Roy Geers: 'Gezien het functioneren van de woningmarkt en met name de bouwsector op dit moment, wordt een maximale prestatie neergezet. Het werk is dan nog niet voltooid. We blijven ook na 2020 werken aan locaties voor zowel tijdelijke als reguliere sociale huurwoningen.' 

  Bestuurder Mohamed Acharki van Zayaz, namens de Bossche corporaties: 'De opgave blijft enorm. De wijze waarop we met elkaar samen werken is het fundament waarmee we ervoor kunnen zorgen dat iedereen een goede en betaalbare woning heeft in de stad, nu en in de toekomst.'

  Prettig samen wonen

  Er gaat ook extra aandacht uit naar het werken aan leefbare buurten. Mensen met geestelijke of fysieke problemen blijven vaker thuis wonen in hun eigen omgeving. Ook gaan mensen weer zelfstandig wonen of met begeleiding wanneer ze uitstromen uit de zorg. De vraag naar woningen voor deze mensen neemt toe. Daarnaast vraagt het ook wat van de omgeving waar deze mensen (komen te) wonen.

  Voorzitter Harrie Bosch van het Stedelijk Huurdersplatform: 'Huurders hebben zorgen over het toenemende aantal mensen die met zorg of begeleiding in de buurt komen wonen. Natuurlijk gun je iedereen een dak boven het hoofd. Maar we zien ook dat dit in sommige buurten tot overlast leidt. Of dat buren niet goed weten hoe ze met elkaar om moeten gaan'. Met deze prestatieafspraken willen we daaraan extra aandacht geven. Daarom wordt gekeken hoe te komen tot een spreiding van de huisvesting van deze groepen over de buurten en wijken van de stad. Harrie Bosch: 'En we kijken wat (geclusterde) kleinschalige woonvormen hierin kunnen betekenen. Mensen kunnen daar zelfstandig wonen, maar er is ook zorg en begeleiding mogelijk'.

  Bestaande woningvoorraad

  Een grote opgave ligt er ook bij bestaande sociale huurwoningen. Het beheer en onderhoud krijgen extra aandacht als het gaat om het prettig en gezond wonen. Dat geldt ook voor duurzaamheid. Ook maakt het splitsen van een aantal grotere woningen in meerdere kleine woningen deel uit van de afspraken.

  Mohamed Acharki: 'We zien steeds meer kleinere één- en tweepersoonshuishoudens die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Tegelijk zijn er mensen die vanuit een grote eengezinswoning kleiner willen gaan wonen. Daarom gaan we  op zoek naar slimme manieren om die verschillende groepen te huisvesten. Daar willen we ons graag voor inzetten.'

  Nieuwe woonvisie

  De gemeente werkt samen met inwoners, de Bossche corporaties, marktpartijen en maatschappelijke organisaties toe naar een nieuwe woonvisie voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch. In de woonvisie staat hoe de gemeente aankijkt tegen de opgave om iedere Bosschenaar een prettig en passend thuis te kunnen bieden. De verwachting is dat de gemeenteraad de woonvisie in het eerste kwartaal van 2020 vaststelt. Deze woonvisie vormt straks de basis voor het maken van nieuwe afspraken.

 • Binnen een half jaar extra woonruimte voor studenten

  Binnen een half jaar extra woonruimte voor studenten

  17 sep. 2019

  Maandagmiddag 16 september vond de feestelijke oplevering plaats van zestig nieuwe studentenwoningen op de voormalige voetbalvelden van RKJVV aan de Fuik. Wethouder Roy Geers en Rob Bogaarts, directeur van BrabantWonen, heetten de nieuwe studenten met een quiz over 's-Hertogenbosch van harte welkom in hun nieuwe stad. Daarna konden de studenten, waarvan meer dan de helft uit het buitenland komt, onder het genot van een pizzaproeverij elkaar beter leren kennen.

  De voormalige voetbalvelden van RKJVV aan de Fuik is één van de vier locaties die door de gemeente ’s-Hertogenbosch beschikbaar zijn gesteld als tijdelijke woonlocatie. Door het beschikbaar stellen van deze tijdelijke nieuwbouwlocaties in de stad kunnen de Bossche woningcorporaties extra woonruimte realiseren om de drukte op de woningmarkt te doen verminderen.

  BrabantWonen heeft samen met gemeente ’s-Hertogenbosch, Avans, HAS en bouwbedrijf Barli binnen een half jaar tijd deze zestig wooneenheden gerealiseerd. Om de toestroom van de nieuwe studenten aan de Avans, HAS en JADS aan te kunnen, zijn de wooneenheden op de Fuik speciaal bestemd voor studenten. Deze woningen zijn vanaf augustus bewoond, waarvan meer dan de helft door internationale studenten.

  Extra woningen op tijdelijke locaties

  De druk op de sociale woningmarkt in de gemeente 's-Hertogenbosch blijft bijzonder hoog. Er zoeken meer mensen een huurwoning dan dat er woningen zijn en er komen steeds meer kleine huishoudens met lage inkomens bij. Dit komt bijvoorbeeld doordat huishoudens steeds kleiner worden, meer ouderen langer thuis blijven wonen en door de toename van de uitstroom van mensen uit beschermd wonen of uit de maatschappelijke opvang. Maar ook de druk op de kamermarkt in ’s-Hertogenbosch neemt toe door een toename van het aantal studenten aan de Bossche opleidingen.

  Gemeente ’s-Hertogenbosch, woningcorporaties BrabantWonen, Zayaz, Joost. en het Stedelijk Huurdersplatform hebben afgesproken dat er extra sociale huurwoningen komen. Afgesproken is dat de Bossche corporaties in 2019 en 2020 ervoor zorgen dat er ongeveer 150 woningen bij komen, verspreid over vier tijdelijke locaties in de stad. Deze locaties stelt de gemeente beschikbaar via een vergunning voor een periode van 10 jaar.

Meer informatie