Veilig Prettig Thuis

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Maar naarmate je ouder wordt gaat niet altijd alles even gemakkelijk meer. BrabantWonen en BrabantZorg helpen u met het project ‘Veilig Prettig Thuis’.

veilig prettig thuis

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Maar naarmate je ouder wordt gaat niet altijd alles even gemakkelijk meer. BrabantWonen en BrabantZorg helpen u met het project ‘Veilig Prettig Thuis’.

We geven informatie over dagelijkse ongemakken of gevaren. Zoals het voorkomen van brand, inbraakpreventie, voedselveiligheid. Of hoe u voorkomt dat u valt en wat u moet doe als het toch gebeurt.

We werken samen met andere organisaties bij deze informatiebijeenkomsten. Gaat het bijvoorbeeld over brandpreventie, dan is er een gastspreker van de brandweer. En zo is er bij elk onderwerp een deskundige die alles uitlegt over het onderwerp. Met veel praktische tips en alle mogelijkheid om vragen te stellen.

We richten ons op organisaties zoals bewonerscommissies, cliëntenraden of wijkraden. Maar het kan ook de KBO of een zorgcoöperatie zijn. Zo’n partij nodigt dan haar achterban uit en hoeft alleen een locatie en koffie te regelen. Wij zorgen voor deskundige gastsprekers, verzorgen de communicatie en nodigen bewoners uit. Vanuit Veilig Prettig Thuis geven we ook voorlichting in zorglocaties van BrabantZorg. Ook mensen uit de wijk zijn daar welkom.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

  • Delen