Asbest

In sommige situaties is asbest gevaarlijk, maar vaak ook niet. In de meeste gevallen zit asbest vast in ander materiaal. In dat geval is er geen enkel gevaar en hoeven er geen maatregelen te worden genomen.

asbest-foto-Bill Bradley

In sommige situaties is asbest gevaarlijk, maar vaak ook niet. In de meeste gevallen zit asbest vast in ander materiaal. In dat geval is er geen enkel gevaar en hoeven er geen maatregelen te worden genomen.

Alleen als het onderdeel beschadigd wordt door bijvoorbeeld werkzaamheden, dan kunnen asbestdeeltjes vrijkomen en ontstaat gevaar voor uw gezondheid. Toch willen we ieder risico uitsluiten, tenslotte gaat het om uw gezondheid.

Mocht u asbest aantreffen, of denken dat u asbest aantreft, neem dan altijd contact met ons op. 

Meer informatie

  • Delen