BrabantWonen als energieleverancier

Meestal komt de energie (gas en stroom) in uw huis van een landelijke energieleverancier. Maar het kan ook zijn dat BrabantWonen uw energie levert. 

Meestal komt de energie (gas en stroom) in uw huis van een landelijke energieleverancier. Maar het kan ook zijn dat BrabantWonen uw energie levert. 

Als BrabantWonen de energie levert bepalen wij ook de energietarieven. En wij rekenen de energiekosten met u af als u bij ons huurt.

Wij bepalen de energietarieven alleen in de volgende gevallen:

  • U huurt een woning met een blokverwarming (een gezamenlijk ketelhuis).
  • U huurt een appartement in een gebouw met een WKO-installatie (Warmte-Koude-Opslag) waar de energie geleverd wordt door BrabantWonen. Of waar de energie wordt geleverd door een leverancier die wij hebben aangewezen.
  • U heeft een koopwoning waar BrabantWonen de energie levert. Dan bepaalt BrabantWonen de energietarieven. De tarieven voor koopwoningen vallen onder de ‘warmtewet’. We houden rekening met de tarieven van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). U kunt de energietarieven opvragen bij uw VvE-beheerder. De VvE-beheerder rekent de energiekosten ook met u af. Dat doet BrabantWonen dus niet rechtstreeks met u.

U bent huurder

Vast bedrag per maand

Maandelijks betaalt u een vast voorschot. Dat is elke maand hetzelfde bedrag. Voor het bepalen van dit voorschot kijken we naar uw verbruik van vorig jaar. Of naar het gemiddelde gebruik van het gebouw als u er net pas woont. Het bedrag dat u betaalt staat bij servicekosten, ‘voorschot nutsvoorzieningen met een individuele meter’.

Meer of minder energie gebruikt?

Heeft u minder energie gebruikt dan we van te voren dachten? Dan betalen wij het verschil aan u terug. Heeft u meer energie gebruikt dan we dachten? Dan moet u het verschil aan ons betalen. Dat staat in de eindafrekening. Die sturen wij u elk jaar voor 1 juli. We kijken daarin naar hoeveel energie u echt heeft gebruikt in het afgelopen jaar. Dat zien we op uw eigen energiemeter. We rekenen af over de periode van 1 januari tot en met 31 december.


Huurhuis en eigen energieleverancier

Bent u huurder en heeft u zelf een energieleverancier uitgekozen? Dan bepaalt deze energieleverancier de energietarieven. Die stuurt u dan ook zelf een rekening.


Stijgende prijzen en het contract van BrabantWonen


Wij hebben halverwege 2021 een nieuw energiecontract gesloten met onze leverancier. Dat contract loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. Het contract is afgesloten voordat de prijzen enorm gingen stijgen.

Dit wil zeggen dat we een gunstige prijs voor gas en elektriciteit hebben afgesloten. Deze liggen een stuk lager dan de huidige tarieven. Het tarief staat voor drie jaar vast. Wel kunnen overheidsheffingen wijzigen gedurende het contract. Daardoor kan de prijs wel iets veranderen. Hiervan zijn we afhankelijk van de overheid.

De tijdelijke maatregelen vanuit de overheid
De overheid heeft besloten om de belasting (btw) op energie te verlagen van 21% naar 9%. Deze maatregel geldt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Per 1 januari 2023 gaat het btw-tarief weer terug van 9% naar 21%. 

We verrekenen deze btw-verlaging automatisch in uw jaarafrekening. 

Hoe zit het met de 2 x € 190?
In november en december vorig jaar kregen alle huishoudens met een eigen elektracontract een eenmalige vergoeding van € 380,- (2 x € 190,-). Bewoners van een woning met blokaansluiting hebben deze vergoeding toen niet ontvangen.

Verrekening met servicekosten
In april van dit jaar is er door de overheid besloten dat bewoners van een woning met een collectieve elektra aansluiting voor huishoudelijk gebruik toch recht recht hebben op deze eenmalige vergoeding. Er zijn wel een paar voorwaarden. Zo wordt de eenmalige vergoeding verrekend met de afrekening van de servicekosten over 2023. BrabantWonen moet de teruggaaf bij de Belastingdienst voor eind september 2023 indienen. Bewoners die recht hebben op deze eenmalige vergoeding zullen dan door ons geïnformeerd worden.