Duurzaamheid

Als grootste verhuurder in onze regio hebben we een grote impact op de kwaliteit van wonen en leven, nu en in de toekomst. We willen geen blijvende schade toebrengen aan de aarde. Samen met u bouwen we aan een betere wereld!

natuurlijk samen
natuurlijk samennatuurlijk samennatuurlijk samennatuurlijk samennatuurlijk samennatuurlijk samen

Als grootste verhuurder in onze regio hebben we een grote impact op de kwaliteit van wonen en leven, nu en in de toekomst. We willen geen blijvende schade toebrengen aan de aarde. Samen met u bouwen we aan een betere wereld!

Duurzaamheid is dan ook een onlosmakelijk onderdeel van onze werkwijze en strategie, onze manier van denken en doen, onze cultuur. We werken samen met The Natural Step, een non-profitorganisatie die helpt om wereldwijd een duurzame samenleving te creëren.

Daarbij richten we ons op vier thema’s: 

  • Verduurzamen van energie
  • Hergebruik van materialen
  • Ruimte voor groen
  • Bewustwording bij onszelf, onze partners en onze bewoners