Schetsontwerp flexwoningen Gewandeweg
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Flexwoningen Gewandeweg

Eén van de plekken waar BrabantWonen samen met de gemeente Oss tijdelijk flexwoningen wil plaatsen, is het een terrein ten Noorden van de Gewandeweg, net buiten de bebouwde kom.

Het gaat over het gebied tussen huisnummer 47 en de Huizenbeemdweg.

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn moderne, volwaardige woningen die volledig in de fabriek worden geproduceerd. Zij worden kant-en-klaar op de locatie geplaatst. Hierdoor kunnen er snel extra woningen worden gebouwd. Dat is nodig, omdat de vraag naar betaalbare huurwoningen in Oss erg groot is, veel groter dan het aanbod.

Flexwoningen blijven tijdelijk op de locatie staan. Daarna kunnen de woningen ergens anders opnieuw worden gebruikt.

Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

De flexwoningen zijn bedoeld voor een brede groep woningzoekenden die hier tijdelijk kunnen wonen terwijl zij verder zoeken naar een permanente huurwoning.

Waarom is deze locatie gekozen?

Voor de realisatie van de flexwoningen hebben we in 2021 vier mogelijke locaties in Oss geselecteerd. Hierbij hebben we gekeken naar de eigendomssituatie, beschikbaarheid, ligging/omvang en mogelijke belemmeringen, in combinatie met voldoende spreiding over de stad. Het terrein ten noorden van de Gewandeweg is eigendom van de gemeente en voldoende groot om verschillende soorten flexwoningen te plaatsen. Uit een eerste globaal onderzoek blijkt dat de flexwoningen en de toegangsweg naar de woningen op een goede manier ingepast kunnen worden.

Hoe gaat het nu verder?

De komende tijd gaan we verder onderzoeken hoe we tijdelijke flexwoningen op het terrein aan de Gewandeweg mogelijk kunnen maken. Daarbij kijken we onder meer naar verkeersveiligheid en natuur.

Wat is de planning?

Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. We verwachten de woningen in de loop van 2025 te kunnen plaatsen.

Klik op de afbeelding om het bladerbare document te openen of te downloaden.

Huurprijzen en verhuur

De voorwaarden om in aanmerking te komen en de huurprijzen zijn nog niet bekend. Als de woningen klaar zijn worden zij te huur aangeboden via Thuispoort.

Thuispoort

Op www.oss.nl/flexwoningen vindt u alle informatie en houden we u op de hoogte van de voortgang van de plannen.

Heeft u een vraag voor de gemeente of wilt u zich aanmelden om mee te praten over de inrichting van het terrein aan de Gewandeweg? Stuur dan een mail naar

Heeft u een vraag over inschrijven bij Thuispoort? Neem dan contact op met ons Klantinformatiecentrum.

Er is nog geen nieuwsbericht geplaatst.

Wat zijn flexwoningen?

Een flexwoning is een kant-en-klare woning die ergens tijdelijk wordt geplaatst. Het zijn moderne, volwaardige woningen die volledig geproduceerd worden in een fabriek. Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar aan op de locatie. Daarna worden ze vakkundig op hun plaats gezet. BrabantWonen zorgt voor het bouwrijp maken van de locatie voordat de woningen geplaatst kunnen worden. Nadat de woningen zijn geplaatst kunnen ze aangesloten worden op riool, water en elektriciteit.

Door deze manier van bouwen kunnen flexwoningen veel sneller gebouwd worden dan reguliere woningen.

Hoe zien flexwoningen eruit?

BrabantWonen heeft al goede ervaring met flexwoningen in 's-Hertogenbosch. Wilt u weten hoe dat er uit ziet? Bekijk dan de projectpagina Flexwoningen op tijdelijke locaties.


voorbeeld van flexwoningen

Hoe lang blijven de woningen hier staan?

De woningen blijven hier maximaal 15 of 30 jaar staan. Aan de Gewandeweg onderzoeken we of een termijn van 30 jaar mogelijk is.

Wat voor soort woningen komen hier?

Dat is nog niet precies bekend. Momenteel werken we uit welk woningaanbod we hier kunnen realiseren. Daar betrekken we omwonenden bij.
We gaan uit van een buurtje met verschillende woningtypes, met o.a. appartementen en kleine eengezinswoningen.

Hoeveel woningen komen hier?

De exacte aantallen zijn nog niet bekend. In de huidige schetsontwerpen gaan we uit van ca. 100 woningen.

Bewoners van flexwoningen krijgen een tijdelijk huurcontact. Hoe werkt dat precies!

De woningen dienen als tijdelijke oplossing. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en kan niet langer duren dan de duur van de omgevingsvergunning (maximaal 30 jaar). We benadrukken bij de kandidaten dat de te huren woning een tijdelijke oplossing is.

Bij de start van het huurcontract behouden de bewoners de inschrijftijd die zij al hadden opgebouwd bij Thuispoort. Tijdens de huurperiode bouwen ze de inschrijftijd verder op, zodat zij na enige tijd kunnen doorstromen naar een permanente huurwoning. 

BrabantWonen biedt geen woning aan wanneer de huurovereenkomst afloopt. Tijdens de huurperiode is het wel mogelijk door een medewerker van BrabantWonen ondersteund te worden bij het vinden van nieuwe huisvesting.

Waar komen de woningen op het terrein?

Dat is nog niet bekend. Het vlak dat aangeduid is op de kaart is het maximale zoekgebied waarbinnen de woningen kunnen worden geplaatst.

Meer informatie

GEEF ME EEN SEINTJE

We sturen een e-mail als de verhuur start

  • {{error_message}}

Beste geïnteresseerde,

Binnen een paar minuten ontvangt u een kopie van uw aanmelding.

Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw e-mailadres of neem contact met ons op.