Flexwoningen
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Flexwoningen Nieuwe Hescheweg

Eén van de plekken waar gemeente Oss samen met BrabantWonen tijdelijk flexwoningen wil plaatsen, is het veld aan de Nieuwe Hescheweg, ter hoogte van de Meidoornlaan en de Hazenakkervijver.

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn moderne, volwaardige woningen die volledig in de fabriek worden geproduceerd. Zij worden kant-en-klaar op de locatie geplaatst. Hierdoor kunnen er snel extra woningen worden gebouwd. Dat is nodig, omdat de vraag naar betaalbare huurwoningen in Oss erg groot is, veel groter dan het aanbod.

Flexwoningen blijven tijdelijk op de locatie staan. Daarna kunnen de woningen ergens anders opnieuw worden gebruikt.

Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

De flexwoningen zijn bedoeld voor een brede groep woningzoekenden die hier tijdelijk kunnen wonen terwijl zij verder zoeken naar een permanente huurwoning.

Waarom is deze locatie gekozen?

Voor de realisatie van de flexwoningen zijn in 2021 vier mogelijke locaties in Oss geselecteerd. Hierbij hebben we gekeken naar de eigendomssituatie, beschikbaarheid, ligging/omvang en mogelijke belemmeringen, in combinatie met voldoende spreiding over de stad. Het veld tussen de Nieuwe Hescheweg en de Meidoornlaan is eigendom van de gemeente en voldoende groot om 45 tot 60 flexwoningen te plaatsen. Uit een eerste globaal onderzoek blijkt dat de flexwoningen en bijvoorbeeld de weg naar de woningen op een goede manier ingepast kunnen worden.

Hoe gaat het nu verder?

De komende tijd gaan we verder onderzoeken hoe we tijdelijke flexwoningen op het veld tussen de Nieuwe Hescheweg en de Meidoornlaan mogelijk kunnen maken. Daarbij kijken we onder meer naar verkeersveiligheid en natuur.

Gelijktijdig met deze onderzoeken werken we de schetsplannen verder uit. Daar betrekken we graag omwonenden en andere belanghebbenden bij. Bijvoorbeeld om met ons mee te denken over hoe we de tijdelijke flexwoningen op een goede manier kunnen inpassen in de buurt. Onder het kopje 'schetsontwerp' vindt u een uitwerk van 3  verschillende varianten. U kunt daar ook lezen hoe u kunt reageren of meepraten over het schetsontwerp.

Wat is de planning?

Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Als de onderzoeken zijn afgerond en het ontwerp gereed is, moet eerst een omgevingsvergunning verstrekt worden. We verwachten de procedure hiervoor in de zomer van 2023 te starten. 
We hopen de woningen in de loop van 2024 te kunnen plaatsen.

De eerste uitwerking voor de situering van de woningen en parkeerplaatsen op het terrein is gereed. In deze presentatie staan drie mogelijke varianten uitgewerkt. Ook worden de uitgangspunten toegelicht.

Wij willen omwonenden en belanghebbenden gelegenheid geven om te reageren, zodat wij uw ideeën waar mogelijk op kunnen nemen in het schetsontwerp.

Wilt u reageren of meepraten over deze schetsontwerpen? Dat kan op 2 manieren:

  1. Reageer per mail. U kunt doorgeven welke variant uw voorkeur heeft en welke eventuele andere ideeën en wensen u heeft voor de inrichting van het terrein. Stuur uw reactie uiterlijk 10 juli 2023 naar .
  2. U kunt zich aanmelden voor een gesprektafel. Wilt u graag een toelichting op de plannen en deze persoonlijk met ons bespreken? Dan kunt u zich uiterlijk tot 28 juni 2023 aanmelden voor een gesprekstafel op het gemeentehuis. U kunt dan uw inbreng geven. Mail uw naam, adres en telefoonnummer naar en vermeld daarbij dat u wilt deelnemen aan de gesprekstafel.

Wij proberen uw inbreng zoveel mogelijk te verwerken in de plannen. Ook zullen wij de inbreng en eventuele aanpassingen per brief aan u terugkoppelen.

Schetsontwerp flexwoningen Nieuwe Hescheweg

Huurprijzen en verhuur

De voorwaarden om in aanmerking te komen en de huurprijzen zijn nog niet bekend. Als de woningen klaar zijn worden zij te huur aangeboden via WoonService Regionaal.

Op www.oss.nl/flexwoningen vindt u alle informatie en houden we u op de hoogte van de voortgang van de plannen.

Heeft u een vraag voor de gemeente of wilt u reageren op het schetsontwerp? Stuur dan een mail naar

Heeft u een vraag over inschrijven bij WoonService Regionaal? Neem dan contact op met ons Klantinformatiecentrum.

Er is nog geen nieuwsbericht geplaatst.

Hoe lang blijven de woningen hier staan?

De woningen blijven hier maximaal 15 jaar staan.

Wat voor soort woningen komen hier?

Dat is nog niet precies bekend. In de huidige schetsontwerpen gaan we uit van een mix van twee- en driekamerappartementen.

Hoeveel woningen komen hier?

De exacte aantallen zijn nog niet bekend. In de eerste schetsontwerpen gaan we uit van 51 tot 60 woningen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de klankbordgroep?

Wij willen omwonenden en andere belanghebbenden graag zo vroeg mogelijk betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Verschillende omwonenden van deze locatie hebben zich aangemeld om deel te nemen aan een klankbordgroep. Op 22 mei 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats. Helaas werd de bijeenkomst voortijdig afgebroken.

Daarom geven we omwonenden en belanghebbenden gelegenheid om op een andere manier hun inbreng te geven. Onder het kopje ‘schetsontwerp’ vindt u een eerste uitwerking van 3 verschillende mogelijkheden. U kunt daar ook lezen hoe u kunt reageren of meepraten over het schetsontwerp.

Meer informatie

GEEF ME EEN SEINTJE

We sturen een e-mail als de verhuur start

  • {{error_message}}

Beste geïnteresseerde,

Binnen een paar minuten ontvangt u een kopie van uw aanmelding.

Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw e-mailadres of neem contact met ons op.