Flexwoningen
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Flexwoningen Nieuwe Hescheweg

Eén van de plekken waar BrabantWonen samen met de gemeente Oss tijdelijk flexwoningen wil plaatsen, is het veld aan de Nieuwe Hescheweg, ter hoogte van de Meidoornlaan en de Hazenakkervijver.

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn moderne, volwaardige woningen die volledig in de fabriek worden geproduceerd. Zij worden kant-en-klaar op de locatie geplaatst. Hierdoor kunnen er snel extra woningen worden gebouwd. Dat is nodig, omdat de vraag naar betaalbare huurwoningen in Oss erg groot is, veel groter dan het aanbod.

Flexwoningen blijven tijdelijk op de locatie staan. Daarna kunnen de woningen ergens anders opnieuw worden gebruikt.

Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

De flexwoningen zijn bedoeld voor een brede groep woningzoekenden die hier tijdelijk kunnen wonen terwijl zij verder zoeken naar een permanente huurwoning.

Waarom is deze locatie gekozen?

Voor de realisatie van de flexwoningen hebben we in 2021 vier mogelijke locaties in Oss geselecteerd. Hierbij hebben we gekeken naar de eigendomssituatie, beschikbaarheid, ligging/omvang en mogelijke belemmeringen, in combinatie met voldoende spreiding over de stad. Het veld tussen de Nieuwe Hescheweg en de Meidoornlaan is eigendom van de gemeente en voldoende groot om 45 tot 55 flexwoningen te plaatsen. Uit een eerste globaal onderzoek blijkt dat de flexwoningen en bijvoorbeeld de weg naar de woningen op een goede manier ingepast kunnen worden.

Hoe gaat het nu verder?

De komende tijd gaan we verder onderzoeken hoe we tijdelijke flexwoningen op het veld tussen de Nieuwe Hescheweg en de Meidoornlaan mogelijk kunnen maken. Daarbij kijken we onder meer naar verkeersveiligheid en natuur.

Intussen willen we graag met omwonenden in gesprek. Bijvoorbeeld om met ons mee te denken over hoe we de tijdelijke flexwoningen op een goede manier kunnen inpassen in de buurt. Daarvoor organiseeden we in december 2022 een bijeenkomst. Omwonenden en andere belanghebbenden ontvingen daarvoor een uitnodiging.

Wat is de planning?

Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. We verwachten de woningen in de loop van 2024 te kunnen plaatsen.

Huurprijzen en verhuur

De voorwaarden om in aanmerking te komen en de huurprijzen zijn nog niet bekend. Als de woningen klaar zijn worden zij te huur aangeboden via WoonService Regionaal.

Op www.oss.nl/flexwoningen vindt u alle informatie en houden we u op de hoogte van de voortgang van de plannen.

Heeft u een vraag voor de gemeente of wilt u zich aanmelden om mee te praten over de inrichting van het veld aan de Nieuwe Hescheweg en de Meidoornlaan? Stuur dan een mail naar

Heeft u een vraag over inschrijven bij WoonService Regionaal? Neem dan contact op met ons Klantinformatiecentrum.

Er is nog geen nieuwsbericht geplaatst.

Hoe lang blijven de woningen hier staan?

De woningen blijven hier maximaal 15 jaar staan.

Wat voor soort woningen komen hier?

Dat is nog niet precies bekend. In de komende maanden werken we verder uit welk woningaanbod we hier kunnen realiseren. Dat kan één bepaald type woningen zijn, of een mix van verschillende woningtypes.

Hoeveel woningen komen hier?

De exacte aantallen zijn nog niet bekend. Uit een eerste verkenning blijkt dat hier ruimte is voor 45 tot 55 woningen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de klankbordgroep?

Wij willen omwonenden en andere belanghebbenden graag zo vroeg mogelijk betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Wilt u zich aanmelden om mee te praten over de inrichting van het terrein tussen de Nieuwe Hescheweg en de Meidoornlaan? Stuur dan een mail naar flexwoningen@oss.nl

Meer informatie