Strategie

'Natuurlijk samen' is de naam van ons ondernemingsplan 2021 - 2025. U kunt erin lezen hoe we werken aan goed wonen en leven, in een sociale en duurzame wereld. Hand in hand met onze bewoners en maatschappelijke partners.

natuurlijk samen

'Natuurlijk samen' is de naam van ons ondernemingsplan 2021 - 2025. U kunt erin lezen hoe we werken aan goed wonen en leven, in een sociale en duurzame wereld. Hand in hand met onze bewoners en maatschappelijke partners.

Twee kerndoelen staan daarbij centraal:

Passend wonen

We zorgen voor voldoende duurzame, goede huurwoningen, tegen lage woonlasten. Daarbij houden we voortdurend ons hogere doel in het oog: kwaliteit van leven. We werken binnen Passend wonen aan de volgende thema's: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Duurzame kwaliteit en Bijzondere aandacht.

Prettig thuis

In onze wijken en buurten werken we aan de leefomstandigheden, zodat de verschillende bewonersgroepen er prettig en met zo min mogelijk zorgen kunnen samenleven. Samen met de bewoners, gemeentes, welzijn en zorgpartijen werken we aan deze thema's: Schoon, heel en veilig, Samenredzaamheid, Tevreden bewoners en Zorg en ondersteuning.

Ondernemingsplan BrabantWonen