Garages en parkeerplaatsen

Op WoonService Regionaal vindt u naast woonruimte ook beschikbare garages en parkeerplaatsen.

Op WoonService Regionaal vindt u naast woonruimte ook beschikbare garages en parkeerplaatsen.

Hoe wijzen we een garage toe?

Als huurder van de woningcorporatie die de garage in bezit heeft, heeft u voorrang op niet-huurders.

Woont u in het gebouw waar de garage bij hoort, dan heeft u voorrang op huurders die verder weg wonen.

Reageren er meerdere huurders uit hetzelfde gebouw? Dan krijgt degene die er het langst woont voorrang.

Meer informatie

  • Delen