Huurverhoging

Eén keer per jaar berekenen wij uw huurprijs opnieuw. In april krijgt u daar een bericht over.

Video huurverhoging

Bij BrabantWonen is de huurverhoging afhankelijk van het inkomen van uw huishouden. Heeft u een laag inkomen, dan krijgt u een kleine huurverhoging. Verdient u meer, dan is de huurverhoging ook hoger. 

Vraag en antwoord

Huurverhoging

Per 1 juli 2019 wordt de huurprijs aangepast met de jaarlijkse huurverhoging. Ook dit jaar is de huurverhoging weer afhankelijk van uw inkomen. Mensen met een laag inkomen krijgen te maken met een kleine stijging. Wie meer verdient, krijgt ook meer huurverhoging. Hoe dit precies werkt leest u op de pagina over huurverhoging.

Hoeveel stijgt mijn huur?
  • Bij een verzamelinkomen tot en met € 42.036,- is de huurverhoging 1.6%.
  • Bij een verzamelinkomen hoger dan € 42.036,- is de huurverhoging 4,2%.
  • Voor mensen met een chronische ziekte of handicap is de huurverhoging maximaal 1,6%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.
  • Voor mensen die op 1 juli 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt is de huurverhoging maximaal 1,6%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.
  • Voor huishoudens die op 1 juli 2019 bestaan uit vier of meer personen is de huurverhoging 1,6%.
De huurverhoging wordt afhankelijk van uw inkomen

Sinds 2013 moet BrabantWonen elk jaar een flink bedrag betalen aan de staat. De heffing is circa 12 miljoen per jaar. Om dat op te brengen bouwen we minder nieuwe woningen en gaan we meer bestaande woningen verkopen. Binnen BrabantWonen hebben we gereorganiseerd om kosten te kunnen besparen. Vanaf 2014 zijn we ook genoodzaakt om inkomensafhankelijke huurverhoging in te zetten. Dat betekent dat we de hoogte van het inkomen mee laten wegen in de huurverhoging.

De huurbrief: vóór 1 mei

Vóór 1 mei 2019 ontvangt u een brief met de huurverhoging die voor u van toepassing is. Als u een huurverhoging krijgt van meer dan 1,6%, dan sturen we de inkomensgegevens mee van de Belastingdienst. U kunt ook een speciale krant downloaden van onze website. Hierin leest u meer over de huurverhoging en hoe u eventueel, vóór 1 juli 2019, bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Budgetcoaching

BrabantWonen heeft samen met andere woningcorporaties, de gemeente en een huurdersvertegenwoordiging een zogenaamd woonlastenakkoord gesloten. Hierin is vastgelegd dat alle partijen zich inspannen om te voorkomen dat mensen in betalingsproblemen komen. Daarom adviseren wij u dringend om zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen als u denkt dat u als gevolg van deze huurverhoging uw rekeningen niet meer kunt betalen. In de huurkrant staat informatie over budgetcoaching. Dit is een effectieve manier om uw financiële situatie in de hand te houden.

Meer informatie

Misschien ook interessant?