Huurverhoging

De huurverhoging is afhankelijk van het inkomen van uw huishouden. Heeft u een laag inkomen, dan krijgt u een kleine huurverhoging. Verdient u meer, dan is de huurverhoging ook hoger. 

U heeft van ons een brief ontvangen met een percentage waarmee we uw huur willen verhogen. In deze video krijgt u meer uitleg over de huurverhoging. Ook kunt u zien hoe u bezwaar kunt maken. U kiest zelf het onderwerp waarover u meer wilt weten.

Vraag en antwoord

Hoeveel stijgen de huurprijzen?

Hoeveel huurverhoging u krijgt, hangt af van het verzamelinkomen van uw huishouden. Dat zijn de inkomens van alle bewoners bij elkaar opgeteld. Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2019 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun verzamelinkomen van 2017 tot aan het niveau van het minimumloon (€20.108) niet mee bij uw verzamelinkomen.

 • Bij een verzamelinkomen tot en met € 42.436,- is de huurverhoging 1.6%.
 • Bij een verzamelinkomen hoger dan € 42.436,- is de huurverhoging 4,2%.
 • Voor mensen met een chronische ziekte of handicap (volgens de voorwaarden die de Rijksoverheid heeft bepaald) is de huurverhoging maximaal 1,6%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.
 • Voor mensen die op 1 juli 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de huurverhoging maximaal 1,6%. Voor huishoudens die op 1 juli 2019 bestaan uit vier of meer personen, is de huurverhoging 1,6%.

In sommige gevallen pakt de huurverhoging lager uit, omdat de maximale huurprijs dan al bereikt is.

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt voor sociale huurwoningen van BrabantWonen. Voor onzelfstandige woningen (zoals studentenwoningen), seniorenwoningen, zorgwoningen, geliberaliseerde huurcontracten, woonwagens, garages en parkeerplaatsen geldt in 2019 een huurverhoging van maximaal 1,6%.

De huurverhoging is afhankelijk van uw inkomen

We willen wonen zo betaalbaar mogelijk houden, vooral voor mensen met een lager inkomen. Het kost echter elk jaar weer wat meer geld om nieuwe huizen te bouwen en om onze 15.000 huizen energiezuiniger te maken. We mogen van de overheid de huren van mensen met een lager inkomen met 4,1% verhogen. Maar dat doen we niet: we verhogen voor hen de huur alleen met de inflatie van 1,6%. Voor mensen met een hoger inkomen mogen we de huren met meer verhogen en dat doen we ook; zij betalen 4,2% meer huur. Zo kunnen we blijven werken aan goed wonen, in goede, energiezuinige huizen.

De huurbrief: vóór 1 mei

Vóór 1 mei 2019 ontvangt u een brief met de huurverhoging die voor u van toepassing is. Als u een huurverhoging krijgt van meer dan 1,6%, dan sturen we de inkomensgegevens mee van de Belastingdienst. U kunt ook een speciale krant downloaden van onze website. Hierin leest u meer over de huurverhoging en hoe u eventueel, vóór 1 juli 2019, bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Is uw huur met meer dan 1,6% verhoogd? Dan zijn er verschillende redenen waarom u bezwaar kunt maken. Let op: maak vóór 1 juli 2019 bezwaar!

 1. U heeft de brief over de huurverhoging pas na 1 mei 2019 ontvangen.
 2. Er staan fouten in de brief over de huurverhoging of de bief is niet volledig.
 3. Uw huur is tijdelijk verlaagd door de Huurcommissie, omdat de woning niet voldoende is onderhouden.
 4. U heeft voor 1 juli 2019 een verzoek om huurverlaging ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.
 5. Uw verzamelinkomen was in 2017 lager dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat.
  U hoeft in dit geval geen inkomensgegevens bij het bezwaarschrift te voegen. BrabantWonen vraagt dan namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Blijkt uit deze nieuwe verklaring dat u gelijk heeft? Dan past BrabantWonen het huurverhogingsvoorstel aan op basis van uw inkomen.
 6. Uw verzamelinkomen is in 2018 gedaald tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat. Bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan verdienen, omdat u of een huisgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd.
  U moet in dit geval aantonen dat uw inkomen inderdaad lager is dan in het huurverhogingsvoorstel staat. Hiervoor kunt u vanaf juni 2018 een inkomensverklaring 2018 (voorheen IB60-formulier) van alle bewoners bij de Belastingdienst opvragen, telefoonnummer 0800 0543. Het duurt vijf werkdagen voordat u de verklaring thuis ontvangt. Houd daar rekening mee. Kopieën hiervan stuur u naar ons op.

  Om direct een verklaring te krijgen gaat u naar www.mijnbelastingdienst.nl. Houd uw Digi-D inlogcode en wachtwoord bij de hand. U kunt dan uw inkomensverklaring uitprinten. Kopieën hiervan stuurt u naar ons op.

  U levert ook een uittreksel Basisregistratie Personen in (BRP, voorheen GBA). Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel.
 7. U heeft een chronische ziekte of handicap.
  U moet in dit geval zelf aan ons doorgeven dat u tot de groep chronisch zieken en gehandicapten behoort. Daarvoor moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: u of een andere bewoner heeft een indicatie op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
  • Voor een meerpersoonshuishouden: er is een blijk van waardering voor mantelzorg verstrekt aan u als huurder of iemand van uw huishouden, op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de woning.
  • U of iemand van uw huishouden heeft een indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen).
  • U heeft een beschikking voor voorzieningen of een woningaanpassing op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de WMO 2015. Toekenningen van vóór 2019 zijn ook geldig.
  • U heeft een verklaring van de huisarts dat u als huurder of iemand van uw huishouden blind is. Verklaringen van vóór 2019 zijn ook geldig.
Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Misschien vindt u dat onze berekening niet klopt. Dan kunt u bezwaar maken. Laat dit dan vóór 1 juli 2019 schriftelijk weten aan BrabantWonen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging.

U kunt ook de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging gebruiken. Die vindt u op de website van de Huurcommissie. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U krijgt dan uiterlijk 3 augustus 2019 antwoord van ons.

Uw schriftelijk bezwaar stuurt u naar:
BrabantWonen
Postbus 151
5340 AD OSS

Hoe komt BrabantWonen aan mijn inkomensgegeven?

Van de Belastingdienst krijgen we gegevens door over uw inkomen. We weten alleen in welke inkomensgroep u valt en níet hoeveel u precies verdient. Als u een huurverhoging krijgt van meer dan 1,6% dan zit de inkomensverklaring bij uw huurbrief.

Vanaf april heeft de Belastingdienst brieven verstuurd, waarin staat dat wij uw inkomensindicatie hebben opgevraagd en ontvangen. De Belastingdienst gaat uit van het verzamelinkomen van 2017. De gegevens over 2018 zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld.

Kloppen de gegevens niet of was uw inkomen in 2018 lager dan in 2017, dan kunt u bezwaar maken.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging:

 • als uw huurverhoging maximaal 1,6% is;
 • als u een woning in de vrije sector huurt. Dat is een woning die bij het aangaan van het huurcontract boven de zogenaamde liberalisatiegrens viel. Bij geliberaliseerde woningen gelden de maximale huurprijzen en de regels voor de maximale huurverhoging niet.
 • als u bezwaar maakt wegens problemen met het onderhoud van uw woning, die u nog niet eerder heeft gemeld (daarvoor geldt een aparte bezwaarprocedure);
 • als u bezwaar maakt omdat een andere huurder met een gelijksoortige woning een lagere huurverhoging krijgt.
Ik ben chronisch ziek of gehandicapt. Kan ik bezwaar maken?

Ja. U moet in dit geval wel zelf aan ons doorgeven dat u tot de groep chronisch zieken en gehandicapten behoort. Daarvoor moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: u of een andere bewoner heeft een indicatie op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
 • Voor een meerpersoonshuishouden: er is een blijk van waardering voor mantelzorg verstrekt aan u als huurder of iemand van uw huishouden, op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de woning.
 • U of iemand van uw huishouden heeft een indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen).
 • U heeft een beschikking voor voorzieningen of een woningaanpassing op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de WMO 2015. Toekenningen van vóór 2019 zijn ook geldig.
 • U heeft een verklaring van de huisarts dat u als huurder of iemand van uw huishouden blind is. Verklaringen van vóór 2019 zijn ook geldig.

Meer informatie

Misschien ook interessant?

 • Delen