Huurverhoging

Vóór 1 mei 2022 ontving u van ons een e-mail of brief over de huurverhoging. Hierin staat uw nieuwe huurbedrag per 1 juli. De bezwaartermijn is inmiddels voorbij.

Huurverhoging zo laag mogelijk

Vóór 1 mei 2022 ontving u van ons een e-mail of brief over de huurverhoging. Hierin staat uw nieuwe huurbedrag per 1 juli. De bezwaartermijn is inmiddels voorbij.

Afgelopen jaar stegen de kosten met 2,3%. Dat is de inflatie. We willen wonen zo betaalbaar mogelijk houden. Vooral voor mensen met een lager inkomen. Voor de meeste mensen verhogen we de huur daarom ook met maximaal 2,3%.

Is uw inkomen hoger dan de sociale huurgrens? Of huurt u een woning in de vrije sector? Dan betaalt u iets meer huurverhoging.

In deze folder leest u waarom u huurverhoging krijgt en wat u moet doen als u bezwaar wilt maken.

Huurverhoging 2022

Vraag en antwoord

Hoeveel stijgen de huurprijzen per 1 juli 2022?

Hoeveel huurverhoging u krijgt, hangt af van het verzamelinkomen van uw huishouden en het soort woning dat u huurt.

 • Voor 1-persoonshuishoudens

  • Bij een verzamelinkomen tot en met € 47.948,- is de huurverhoging 2,3%
  • Bij een verzamelinkomen hoger dan € 47.948,- is de huurverhoging 3,4%
    
 • Voor meerpersoonshuishoudens

  • Bij een verzamelinkomen tot en met € 55.486,- is de huurverhoging 2,3%
  • Bij een verzamelinkomen hoger dan € 55.486,- is de huurverhoging 3,4%
 • Als u een huis van BrabantWonen huurt in de vrije sector, is de huurverhoging 3,3%.
 • Als u een parkeerplaats, garage, woonwagen, standplaats, studio of kamer huurt, is de huurverhoging 2,3%.

In sommige gevallen pakt de huurverhoging lager uit, omdat de maximale huurprijs dan al bereikt is.

Hoe bereken ik mijn verzamelinkomen?

Voor de huurverhoging kijken we naar uw verzamelinkomen van 2020. Dat zijn de inkomens van alle bewoners bij elkaar opgeteld. Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2022 nog geen 23 jaar waren?

Dan telt hun verzamelinkomen van 2020 tot aan het niveau van het minimumloon (€ 21.422) niet mee bij uw verzamelinkomen.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Er zijn verschillende redenen waarom u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.
Let op: stuur uw bezwaar vóór 1 juli 2022 in!

 1. Als u de e-mail of brief pas na 1 mei 2022 heeft ontvangen.
 2. Als er fouten staan in de e-mail of brief over de huurverhoging, of de e-mail of brief niet volledig is.
 3. Als uw huur tijdelijk is verlaagd door de Huurcommissie, omdat de woning niet voldoende is onderhouden.
 4. Als u vanwege onderhoudsgebreken voor 1 juli 2022 een verzoek om huurverlaging heeft ingediend bij de Huurcommissie.

Is uw huur met meer dan 2,3% verhoogd vanwege uw inkomen? Dan kunt u ook om de volgende redenen bezwaar maken tegen de huurverhoging:

 1. Als uw verzamelinkomen in 2020 lager was dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat.
  U hoeft geen inkomensgegevens mee te sturen. BrabantWonen vraagt dan een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst.
 2. Als uw verzamelinkomen in 2021 is gedaald tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat. Bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan verdienen, omdat u of een huisgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd.

  U moet hiervoor aantonen dat uw inkomen lager is dan in het huurverhogingsvoorstel staat. Stuur hiervoor voor alle bewoners een inkomensverklaring 2021 mee. U kunt deze zelf uitprinten via www.mijnbelastingdienst.nl 
  U kunt de verklaring ook opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543. Houdt u er rekening mee dat het dan 5 dagen duurt voordat u de verklaring in huis heeft.

  U levert ook een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) in. Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel.
 3. Als u een chronische ziekte of handicap heeft.
  U moet in dit geval zelf aan ons doorgeven dat u tot de groep chronisch zieken en gehandicapten behoort. Daarvoor moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: u of een andere bewoner heeft een indicatie op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week. Meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige.
  2. Voor een meerpersoonshuishouden: er is een blijk van waardering voor mantelzorg verstrekt aan u als huurder of iemand van uw huishouden, op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de woning.
  3. U of iemand van uw huishouden heeft een indicatiebesluit op grond van de Wet Langdurige Zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen).
  4. U heeft een beschikking voor voorzieningen of een woningaanpassing op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de WMO 2015. Toekenningen van vóór 2022 zijn ook geldig.
  5. U heeft een verklaring van de huisarts dat u als huurder of iemand van uw huishouden blind is. Verklaringen van vóór 2022 zijn ook geldig.
Hoe komt BrabantWonen aan mijn inkomensgegevens?

Van de Belastingdienst krijgen we gegevens door over uw inkomen. We weten alleen in welke inkomensgroep u valt en níet hoeveel u precies verdient. Als u een huurverhoging krijgt vanwege uw inkomen, dan zit de inkomensverklaring bij uw huurbrief.

Vanaf april heeft de Belastingdienst brieven verstuurd, waarin staat dat wij uw inkomensindicatie hebben opgevraagd en ontvangen. De Belastingdienst gaat uit van het verzamelinkomen van 2020. De gegevens over 2021 zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld.

Kloppen de gegevens niet of was uw inkomen in 2021 lager dan in 2020, dan kunt u bezwaar maken.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging:

 • Als uw huurverhoging maximaal 2,3% is. Dit is de minimale verhoging die we dit jaar toepassen.
 • Als u bezwaar wilt maken wegens problemen met het onderhoud van uw woning, die u nog niet eerder heeft gemeld. Daarvoor geldt een aparte bezwaarprocedure.
 • Als u bezwaar wilt maken omdat u een andere huurder met een gelijksoortige woning een lagere huurverhoging krijgt.

Meer informatie

 • Delen