Samenwonen of afscheid nemen

Als er iets verandert in uw woonsituatie, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Voor sommige veranderingen heeft u namelijk toestemming nodig.

Als er iets verandert in uw woonsituatie, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Voor sommige veranderingen heeft u namelijk toestemming nodig.

Een medehuurder woont samen met de hoofdhuurder en staat ook op het huurcontract. Hij of zij heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Bent u getrouwd of geregistreerde partners? Dan is uw partner automatisch medehuurder.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan iemand anders medehuurder worden als deze aan alle vier de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • De medehuurder is minimaal 18 jaar oud;
 • De medehuurder is geen ouder of kind van de hoofdhuurder
 • De medehuurder staat minimaal twee jaar op het adres ingeschreven bij de gemeente.
 • U voert een ‘gemeenschappelijke huishouding’: u betaalt bijvoorbeeld samen de kosten van de huishouding.

U kunt hier medehuur aanvragen.

Vraag en antwoord

Mijn huisgenoot vertrekt. Wat moet ik doen?

Als u uit elkaar gaat of uw huisgenoot vertrekt maar één van u blijft op het adres wonen, dan moet u uw huurcontract aanpassen.

Dat kan op de volgende manieren:

Let op: u moet wel allebei aan de balie komen of het formulier allebei ondertekenen.

Wij sturen u een bevestiging als we de het contract hebben aangepast.

Mijn huisgenoot is overleden. Wat moet ik doen?

Uw huisgenoot is overleden. We condoleren u met uw verlies en we wensen u heel veel sterkte.

U moet een hoop regelen. Als u in het huis blijft wonen, dan moet u ook uw huurcontract aanpassen.

Dat kan op de volgende manieren:

Wij vragen u een overlijdensakte mee te nemen of mee te sturen. Deze akte haalt u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Wat is een gemeenschappelijke huishouding?

Een gemeenschappelijke huishouding betekent dat u echt samen het huishouden regelt. Wanneer u meerdere van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden, is dat een aanwijzing dat u een gemeenschappelijke huishouding heeft:

 • Betaalt u samen het huishouden, zoals de boodschappen, de inrichting van het huis enzovoort?
 • Heeft u samen een en/of bankrekening?
 • Heeft u gezamenlijke verzekeringen?
 • Bent u elkaars fiscale partner?
 • Onderneemt u gezamenlijke activiteiten?
 • Zorgt u voor elkaar?

Meer informatie

 • Delen