Samenwonen of afscheid nemen

Als er iets verandert in uw woonsituatie, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Voor sommige veranderingen heeft u namelijk toestemming nodig.

Een medehuurder woont samen met de hoofdhuurder en staat ook op het huurcontract. Hij of zij heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Bent u getrouwd of geregistreerde partners? Dan is uw partner automatisch medehuurder.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan iemand anders medehuurder worden onder deze voorwaarden:

 • De medehuurder is minimaal 18 jaar oud;
 • De medehuurder is geen ouder of kind van de hoofdhuurder
 • De medehuurder staat minimaal twee jaar op het adres ingeschreven bij de gemeente.
 • U voert een ‘gemeenschappelijke huishouding’: u betaalt bijvoorbeeld samen de kosten van de huishouding.

U kunt hier medehuur aanvragen.

Vraag en antwoord

Mijn huisgenoot vertrekt. Wat moet ik doen?

Als u uit elkaar gaat maar één van u blijft op het adres wonen, dan moet u uw huurcontract aanpassen.

Dat kan op de volgende manieren:

Let op: u moet wel allebei aan de balie komen of het formulier allebei ondertekenen.

Wij sturen u een bevestiging als we de het contract hebben aangepast.

Mijn huisgenoot is overleden. Wat moet ik doen?

Uw partner is overleden. BrabantWonen condoleert u met uw verlies en we wensen u heel veel sterkte.

U moet een hoop regelen. Als u op het adres blijft wonen dan moet u ook uw huurcontract aanpassen.

Dat kan op de volgende manieren:

Wij vragen u een overlijdensakte mee te nemen of mee te sturen. Deze akte haalt u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Bestaat er een hoofdhuurder?

Heel formeel bestaat een hoofdhuurder eigenlijk niet. We spreken over hoofdhuurder en medehuurder om te kunnen uitleggen hoe samenwonen werkt als het gaat over huren.

Eigenlijk is het zo: degene die het huurcontract tekent huurt het huis, en heeft rechten en plichten. Gaat u samenwonen dan is degene die bij de huurder intrekt geen officiële huurder als die geen handtekening op het huurcontract heeft gezet. Dat heeft nogal wat nadelen. Bijvoorbeeld als de huurder de huur opzegt of overlijdt. Dan moet de partner het huis verlaten, want die is immers geen huurder.

Iemand die gaat samenwonen met de huurder in zijn of haar huis doet er dus goed aan om ook het huurcontract te ondertekenen. Vanaf dat moment zijn de twee allebei huurder en hebben evenveel rechten en plichten. Hoe dat gaat leest u op de pagina Iemand erbij of iemand gaat weg. Of bekijk de video.

Wat is een gemeenschappelijke huishouding?

Een gemeenschappelijke huishouding betekent dat u echt samen het huishouden regelt. Wanneer u meerdere van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden, is dat een aanwijzing dat u een gemeenschappelijke huishouding heeft:

 • Betaalt u samen het huishouden, zoals de boodschappen, de inrichting van het huis enzovoort?
 • Heeft u samen een en/of bankrekening?
 • Heeft u gezamenlijke verzekeringen?
 • Bent u elkaars fiscale partner?
 • Onderneemt u gezamenlijke activiteiten?
 • Zorgt u voor elkaar?

Misschien ook interessant?

 • Delen