Urgentie

Als u ingeschreven staat voor een huurwoning van BrabantWonen heeft u te maken met een wachttijd. We willen vrijkomende woonruimte zo eerlijk mogelijk verdelen, dus hanteren we toewijzingsregels. 

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. Dat noemen we urgentie.

Op de website van WoonService Regionaal vindt u uitgebreide informatie over urgentie. Als u denkt voor urgentie in aanmerking te komen, kunt u daar direct online een aanvraag indienen.

Meer informatie

  • Delen