Flexwoningen Ruwaard
Flexwoningen Ruwaard
onze projecten
NieuwbouwStart verhuur

Flexwoningen Ruwaard

Aan het Bergsche Hoevepad bouwt BrabantWonen 72 tijdelijke appartementen. De flexwoningen staan voor een periode van maximaal 15 jaar op het voormalig voetbalveld van S.V. Ruwaard. Dit is één van de locaties waar BrabantWonen en Gemeente Oss flexwoningen realiseren.

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn moderne, volwaardige woningen die volledig in de fabriek worden geproduceerd. Zij worden kant-en-klaar op de locatie geplaatst. Hierdoor kunnen er snel extra woningen worden gebouwd. Dat is nodig, omdat de vraag naar betaalbare huurwoningen in Oss erg groot is, veel groter dan het aanbod.
De flexwoningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens die hier tijdelijk kunnen wonen terwijl zij verder zoeken naar een permanente huurwoning.

De woningen

Het plan is ruim opgezet. In een parkachtige setting komen 3 woongebouwen met elk 24 appartementen. Elk gebouw heeft 3 woonlagen, te bereiken via een trap. Het bestaande groen blijft behouden. Tussen de gebouwen komen wadi's voor waterberging, met daaromheen looppaden en bankjes. Elk appartement heeft een woonkamer, open keuken, badkamer met toilet en één of twee slaapkamers. Totaal komen er 48  2-kamerappartementen en 24 3-kamerappartementen. De appartementen op de begane grond hebben een kleine buitenruimte. Voor elk appartement is een parkeerplaats beschikbaar. Naast het gebouw komt een gezamenlijke fietsenstalling. Je bereikt het terrein vanaf de parkeerplaats/inrit van de voetbalclub.

Planning

De omgevingsvergunning is verleend. In april 2023 beginnen we met het gereedmaken van het terrein. Na de zomer worden de eerste woningen geplaatst. We verwachten dat de appartementen in december 2023 worden opgeleverd.

Er zijn vijf verschillende types appartementen, de plattegronden per type vindt u in de verhuurbrochure.

De maximale kale huurprijzen (prijspeil 2023) per maand:

  • Type A en B tweekamerappartement begane grond: € 566,61
  • Type C tweekamerappartement verdieping: € 526,95
  • Type D driekamerappartement begane grond: € 633,75
  • Type E driekamerappartement verdieping: € 619,21

De servicekosten zijn € 37,44 deze zijn voor alle appartementen gelijk.

Hoe kom ik in aanmerking?

Iedereen die ingeschreven staat bij WoonService Regionaal kan reageren. Een uitzondering geldt voor gezinnen met kinderen onder 18 jaar, zij komen niet in aanmerking.

Het grootste deel van de woningen wordt aangeboden via loting.

Hoe kan ik reageren?

Vanaf 25 september tot en met 1 oktober 2023 kunt u via www.woonserviceregionaal.nl reageren op deze appartementen.

Voor meer informatie over de huurwoningen kunt u contact opnemen met ons Klantinformatiecentrum.

Er is nog geen nieuwsbericht geplaatst.

Wat zijn flexwoningen?

Een flexwoning is een kant-en-klare woning die ergens tijdelijk wordt geplaatst. Het zijn moderne, volwaardige woningen die volledig geproduceerd worden in een fabriek. Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar aan op de locatie. Daarna worden ze vakkundig op hun plaats gezet. BrabantWonen zorgt voor het bouwrijp maken van de locatie voordat de woningen geplaatst kunnen worden. Nadat de woningen zijn geplaatst kunnen ze aangesloten worden op riool, water en elektriciteit.

Door deze manier van bouwen kunnen flexwoningen veel sneller gebouwd worden dan reguliere woningen.

Hoe zien flexwoningen eruit?

BrabantWonen heeft al goede ervaring met flexwoningen in 's-Hertogenbosch. Wilt u weten hoe dat er uit ziet? Bekijk dan de projectpagina Flexwoningen op tijdelijke locaties.


voorbeeld van flexwoningen

Waarom willen BrabantWonen en de gemeente flexwoningen?

De vraag naar woningen in Oss is groter dan het aanbod. Om die reden werkt de gemeente Oss aan het versnellen van de woningbouw. Op verschillende plekken in de gemeente zijn plannen voor de bouw van huizen. In Oss West zijn er bijvoorbeeld plannen voor 2.500 tot 3.000 woningen.

Een flink aandeel hiervan zal bestaan uit huurwoningen voor de woningbouwcorporaties. We voorzien hiermee in de behoefte op lange termijn. Om ook op korte termijn aan de vraag naar huurwoningen te kunnen voldoen willen we flexwoningen inzetten. Het is een tussenoplossing waarmee we snel op de huidige vraag kunnen inspelen.

Hoeveel flexwoningen zijn er nodig in Oss en op welke locaties komen ze?

In de prestatieafspraken, die wij in 2020 met de gemeente Oss hebben gemaakt, gaan we uit van de realisatie van 240 flexwoningen. Deze woningen komen op meerdere tijdelijke locaties, in de periode tot en met 2024.

Gemeente Oss en BrabantWonen hebben samen gezocht naar geschikte locaties. Daarbij hebben we onder andere gekeken naar: grond in eigendom van gemeente, de huidige functie van de locatie, beschikbaarheid, ligging/omvang en mogelijke belemmeringen. We willen meerdere locaties die snel van de grond kunnen komen en met een voldoende spreiding over de stad.

Hieruit zijn de volgende locaties geselecteerd:

  • Bergsche Hoevepad
  • Gewandeweg
  • Nieuwe Hescheweg
  • Horzak

De eerste locatie die we ontwikkelen is het voormalig voetbalveld gelegen aan het Bergsche Hoevepad in de wijk Ruwaard. Daarna zullen we ook andere locaties onderzoeken.


Waarom is gekozen voor de locatie van het voormalige voetbalveld in de Ruwaard?

Het voetbalveld wordt al een tijd niet meer gebruikt door voetbalclub S.V. Ruwaard. Het is beschikbaar, eigendom van de gemeente en het is voldoende groot. De locatie sluit aan op woongebied en er zijn voldoende voorzieningen in de buurt, waardoor voor de nieuwe bewoners ook een prettige leefomgeving wordt gecreëerd.

Bewoners van flexwoningen krijgen een tijdelijk huurcontract. Hoe werkt dat precies?

De woningen dienen als tijdelijke oplossing. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en kan niet langer duren dan de duur van de omgevingsvergunning (maximaal 15 jaar).

Kandidaat huurders krijgen vanuit BrabantWonen altijd een intakegesprek. In dit gesprek wordt nogmaals benadrukt dat de te huren woning een tijdelijke oplossing is.

Bij de start van het huurcontract behouden de bewoners de inschrijftijd die zij al hadden opgebouwd bij WoonService Regionaal. Tijdens de huurperiode bouwen ze de inschrijftijd verder op, zodat zij na enige tijd kunnen doorstromen naar een permanente huurwoning. 

BrabantWonen biedt geen woning aan wanneer de huurovereenkomst afloopt. Tijdens de huurperiode is het wel mogelijk door een medewerker van BrabantWonen ondersteund te worden bij het vinden van nieuwe huisvesting.

Wat is er uit het overleg met de klankbordgroep gekomen?

Een klankbordgroep van buurtbewoners heeft meegedacht over de inrichting van het terrein van de flexwoningen. Verschillende omwonenden, voetbalvereniging S.V. Ruwaard en Hondenclub De Gehoorzame Hond hebben deelgenomen aan deze klankbordgroep. Er zijn twee bijeenkomsten geweest.

Tijdens deze bijeenkomsten heeft de klankbordgroep hun ideeën voorgelegd over het aantal parkeerplaatsen, de inrichting en de ontsluiting van het terrein. De meeste wensen van de buurt zijn verwerkt in het inrichtingsplan, waaronder het realiseren van een zandwal, het plaatsen van een hek rondom de tuinen en aanleg van extra groen richting de wijk. Er komt een half verhard toegangspad voor de hondenvereniging en er zijn afspraken gemaakt waar zij kunnen parkeren. Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid naar 1 parkeerplaats per woning (de landelijke parkeernorm die voor de gemeente Oss het uitgangspunt is, is slechts 0.7 parkeerplaatsen per woning). Voor de ontsluiting van het terrein is gekozen voor het voorstel om een flauwe bocht in de weg te maken, waardoor het verkeer op een natuurlijke wijze door de wijk wordt geleid.

Kunnen bewoners van flexwoningen het hele veld gebruiken?

Bewoners kunnen gebruik maken van het terrein rondom de flexwoningen. Dit is niet de volledige oppervlakte van het huidige veld. De ruimte rondom de woningen wordt ingericht met o.a. wadi's, beplanting en een natuurlijke begrenzing door een zandwal. Dit is uitgewerkt in het inrichtingsplan.

Meer informatie