Onderhouds-ABC

In ons Onderhouds-ABC is duidelijk beschreven wat wij voor u onderhouden en wat u zelf moet repareren. Heeft u een Serviceabonnement? Dan voeren we een aantal onderhoudswerkzaamheden voor u uit, die u normaal gesproken zelf doet.

natuurlijk samen
Zoek of filter

In ons Onderhouds-ABC is duidelijk beschreven wat wij voor u onderhouden en wat u zelf moet repareren. Heeft u een Serviceabonnement? Dan voeren we een aantal onderhoudswerkzaamheden voor u uit, die u normaal gesproken zelf doet.

Aanbouw

Wilt u een aan- of uitbouw aan uw woning aanbrengen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Alleen met onze toestemming kunt u een aanbouw aanbrengen.
U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Meer informatie over het aanbrengen van een aan- of uitbouw leest u in de kwaliteitseis Aan- of uitbouw.

Aanrecht

Voor het onderhoud aan het aanrechtblad en de scharnieren en geleiding van de keukenkastjes en -laden bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw aanrecht (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.
Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw aanrecht.

Hoe gebruikt u uw keuken?

Wij willen graag dat u lang plezier heeft van uw keuken. Tips in deze folder helpen u daarbij.

Hoe gebruikt u uw keuken

Afvoer

Voor het ontstoppen van afvoeren en binnenrioleringen - tot en met het sifon of de doucheplug - bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reiningen

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw afvoer (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.
Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Bij beschadigingen die niet door u zijn veroorzaakt, verzorgt BrabantWonen het onderhoud van leidingen en sifons. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Afwerkingen

Voor het vastzetten en vervangen van afwerklijsten bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw afwerklijsten (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Afwerkvloer

BrabantWonen voert reparaties uit aan de afwerking van vloeren. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Afzuigkap

BrabantWonen voert reparaties uit aan afzuiginstallaties die door BrabantWonen zijn geplaatst. Is uw afzuigkap kapot, dan kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Voor het schoonmaken en vervangen van filters van uw afzuiginstallatie bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw afzuigkap (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Antenne

Wilt u een (schotel)antenne plaatsen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Alleen met onze toestemming kunt u een antenne plaatsen. Meer informatie leest u in onze kwaliteitseis Schotelantennes.

Het kan zijn dat uw antenne van uw woning waait of valt en schade veroorzaakt. De schade aan uw woning en eventuele schadeclaims van derden zijn dan voor uw eigen rekening.
Als u een antenne aanbrengt aan uw woning, is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Reparaties aan een (schotel)antenne die u zelf heeft geplaatst, zijn voor uw rekening.

Behangen

Voor het behangen van wanden bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bel

Voor het onderhoud van uw voordeurbel bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw voordeurbel (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw voordeurbel. Ook voeren we het onderhoud uit aan de gemeenschappelijke bel(installatie). U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Bestrating

Voor het schoonhouden en repareren van bestrating die bij uw eigen tuin en carport hoort, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Dat geldt eveneens voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke paden, zoals brandgangen. Voor ieders veiligheid is het van belang dat die paden en gangen schoon en toegankelijk zijn.

BrabantWonen repareert de bestrating in gemeenschappelijke paden, als dat nodig is. U kunt daarvoor een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Boiler

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van geisers en boilers die het in eigendom heeft.
U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Bomen en struiken

Voor het onderhoud van de bomen en struiken die bij uw woning horen, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Wilt u een boom in uw eigen tuin rooien, dan moet u een kapvergunning bij de gemeente aanvragen.

Het onderhoud van bomen en struiken in gemeenschappelijke tuinen voert BrabantWonen uit. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Brandgangen

Grenst uw woning aan een gemeenschappelijk pad, zoals een brandgang, dan bent u medeverantwoordelijk voor het schoonhouden ervan. Voor ieders veiligheid is het van belang dat gemeenschappelijke paden en brandgangen schoon en toegankelijk zijn.

BrabantWonen repareert bestrating, brandgangverlichting en ontstopt afvoerputten in gemeenschappelijke paden. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Brievenbus

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van briefkasten en briefplaten van portieken en openbare, gemeenschappelijke ruimtes. Ook repareren wij de brievenbus van uw eengezinswoning.

Bent u uw sleutels kwijt? Dan bent u als bewoners zelf verantwoordelijk voor de vervanging van het brievenbusslot. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Centrale antenne

Heeft u last van storingen aan de centrale antenne, meld dat dan zelf bij uw leverancier.

Centrale verwarming

Voor het bijvullen en ontluchten van de cv-ketel bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Ook moet u, als dat nodig is, zelf de waakvlam aansteken.

Instructievideo: CV-ketel bijvullen en radiatoren ontluchten

Heeft u liever dat BrabantWonen het bijvullen en ontluchten van uw cv-ketel en het eventueel ontsteken van de waakvlam van u overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij daarvoor als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

BrabantWonen voert periodiek onderhoud en reparaties uit op de cv-installatie die het zelf in bezit heeft.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Dak

BrabantWonen repareert en vervangt dakbedekkingen, dakdoorvoeren en dakluiken.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Dakgoot

Voor het schoonmaken van uw dakgoten bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Als gratis service maakt BrabantWonen echter ook dakgoten schoon. U kunt hiervoor contact opnemen met ons.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw dakgoot. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Deurdranger

BrabantWonen repareert en vervangt uw deurdrangers als dat nodig is.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Deuren en ramen (binnen)

Voor het repareren en vervangen van beschadigde binnendeuren en -ramen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert, bent u ook zelf verantwoordelijk. Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig.
Ook voor het repareren van dorpels (drempels) bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw dorpels.
U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw deuren, ramen en dorpels (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Deuren en ramen (buiten)

BrabantWonen repareert en vervangt uw deuren en ramen bij houtrot of slijtage door veroudering. Ook verzorgen wij het onderhoud van het schilderwerk aan de buitenkant van uw gevelkozijnen.
Voor het schilderen van de binnenkant van de gevelkozijnen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Als er ramen of deuren uitgewaaid zijn, bent u ook verantwoordelijk voor de reparatie van de kozijnen en het vervangen van het glas.

Bent u deelnemer aan ons Glasfonds? Dan zorgt BrabantWonen voor de reparatie. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Wilt u deelnemen aan ons Glasfonds? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert, bent u ook zelf verantwoordelijk. Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig.
U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Deurkruk

Voor het periodiek smeren en repareren van deurkrukken, scharnieren en sloten bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw deurkrukken, scharnieren en sloten (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw deurkrukken, scharnieren en sloten. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Deuropener

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van (elektrisch bediende) deuropeners. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Douche

BrabantWonen repareert lekkages in uw douche. Ook repareren en vervangen wij de kitnaden rond uw douchebak, als dat nodig is. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Doucheplug

BrabantWonen vervangt de doucheplug in uw badkamer als dat nodig is. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Doucheslang

Voor het onderhouden van de doucheslang, de handdouche, de opsteekhaak, de glijstang en het koppelstuk bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw doucheslang (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Elektriciteit

Voor het repareren en vervangen van zekeringhouders, schakelaars en wandcontactdozen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Ook als ze kapot zijn gegaan door slijtage.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw zekeringhouders, schakelaars en wandcontactdozen (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van elektrische leidingen en de groepenkast die bij uw woning horen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Erfafscheiding

BrabantWonen vervangt schansmuren, betonschuttingen en poorten die het zelf in bezit heeft. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen. Voor het onderhoud van deze erfafscheidingen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Ook voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert, bent u verantwoordelijk. Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig. Wilt u een muur of schutting plaatsen? Meer informatie hierover leest u in onze kwaliteitseis Tuinafscheiding.

Galerij

Voor het schoonhouden van de galerij van uw appartementencomplex bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Wilt u uw galerij opvrolijken met bijvoorbeeld een plantje of een schilderijtje? Wel zo gezellig. Maar houd altijd rekening met de veiligheid: bekijk de folder Galerij vrij.

Gaskraan

BrabantWonen repareert en vervangt uw gaskraan als dat nodig is. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Voor het repareren en vervangen van de gasslangen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Gasleiding

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van de gasleidingen die bij de oorspronkelijke uitrusting van uw woning horen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Instructievideo: hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Geiser

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van de geisers en boilers die het in bezit heeft. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Gevels

BrabantWonen repareert het voegwerk van uw gevel. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Glas

Voor het herstel van glasschade in binnendeuren, -ruiten en gevelkozijnen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Bent u deelnemer aan ons Glasfonds? Dan zorgt BrabantWonen voor de reparatie. U kunt dan zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Gootsteen

Voor het vervangen van het roostertje van de gootsteen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Dat geldt ook voor het ontstoppen van de gootsteenafvoer, tot en met het sifon.

Heeft u liever dat BrabantWonen dit van u overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij daarvoor als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Goten

Voor het schoonmaken van uw dakgoten bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Als gratis service maakt BrabantWonen echter ook dakgoten schoon. U kunt hiervoor contact opnemen met ons.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw dakgoot. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Graffiti

Voor het verwijderen van graffiti die op uw eigen terrein is aangebracht, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Is er bijvoorbeeld graffiti gespoten op de gevel die aan de tuin van uw woning grenst, dan moet u deze zelf (laten) verwijderen.

BrabantWonen verwijdert graffiti in openbare ruimten, zoals gevels en wanden van bergingen die grenzen aan brandgangen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Groepenkast

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van elektrische leidingen en de groepenkast die bij uw woning horen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Hagen

Voor het onderhoud van hagen die bij uw woning horen, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Het onderhoud van bomen en hagen van gemeenschappelijke tuinen voert BrabantWonen uit. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Hang- en sluitwerk (binnen)

Voor het periodiek smeren en repareren van deurkrukken, scharnieren en sloten bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen dit van u overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij daarvoor als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw deurkrukken, scharnieren en sloten. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Hang- en sluitwerk (buiten)

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van het hang- en sluitwerk aan de buitenkant van uw woning. Dit onderhoud bestaat uit het repareren of vervangen van deurkrukken, raamsluitingen, snappers, grendels, knippen, sloten, uitzetijzers, stormhaken, scharnieren en raamboompjes. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Als u zich heeft buitengesloten, dan moet u zelf contact opnemen met een slotenmaker om de voor- of achterdeur weer open te maken. De kosten zijn geheel voor uw rekening.
Wij  adviseren u om contact op te nemen met beveiligingsbedrijf De Sleutelspecialist aan de Copernicuslaan 312 in ’s-Hertogenbosch, bereikbaar op 073 62 13 213.

Voor het smeren van de scharnieren bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw scharnieren overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Houtworm

BrabantWonen bestrijdt ongedierte zoals houtworm, boktor en houtzwam in de woning. U kunt zelf uw melding doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Huistelefoon

BrabantWonen verzorgt het onderhoud aan de spreek- en luisterinstallatie (intercom) van uw woning. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Inbraakschade

Als er is ingebroken dan wilt u dat schade zo snel mogelijk wordt hersteld. Als u wilt dat wij de schade aan uw woning herstellen, dan vragen we u eerst aangifte te doen bij de politie. Laat een proces verbaal maken en overleg met de politie of de schade al gemaakt kan worden, of dat ze eerst nog een sporenonderzoek willen doen.

Het proces verbaal stuurt u binnen twee weken naar BrabantWonen. Doet u dit niet of schakelt u zelf iemand in om de reparatie uit te voeren, dan moet u de kosten van de reparatie zelf betalen.

Als de politie heeft gezegd dat de schade gerepareerd kan worden, neemt u contact op met ons servicebureau. Wij sturen zo snel mogelijk een monteur om de schade te laten maken.

Intercom

BrabantWonen verzorgt het onderhoud aan de spreek- en luisterinstallatie (intercom) van uw woning. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Keukenblok

Voor het onderhoud aan het aanrechtblad en de scharnieren en geleiding van de keukenkastjes en -laden bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw keukenblok (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw keukenblok. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Hoe gebruikt u uw keuken?

Wij willen graag dat u lang plezier heeft van uw keuken. Tips in deze folder helpen u daarbij.

Hoe gebruikt u uw keuken

Kitvoegen

Voor het schoonhouden van kitvoegen in uw woning bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. BrabantWonen repareert en vervangt versleten kitvoegen.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Koolmonoxidemelder

Voor het onderhoud en de vervanging van uw koolmonoxidemelders (CO-melders) en de batterijen, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw koolmonoxidemelders (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Kozijnen

BrabantWonen repareert en vervangt uw kozijnen bij houtrot of slijtage door veroudering. Ook verzorgen wij het onderhoud van het schilderwerk aan de buitenkant van uw gevelkozijnen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Voor het schilderen van de binnenkant van de gevelkozijnen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Als er ramen of deuren uitgewaaid zijn, bent u ook verantwoordelijk voor de reparatie van de kozijnen en het vervangen van het glas.

Bent u deelnemer aan ons Glasfonds? Dan zorgt BrabantWonen voor de reparatie. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.
Wilt u deelnemen aan ons Glasfonds? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert, bent u ook zelf verantwoordelijk. Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig.

Kranen

Voor de reparatie van waterkranen, bijvoorbeeld het vervangen van een kraanleertje, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw waterkranen (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Laminaat

Wilt u laminaat aanbrengen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Alleen met onze toestemming kunt u laminaat aanbrengen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Meer informatie over het aanbrengen van laminaat leest u in de kwaliteitseis Harde vloerbedekking.

Lavet

Voor het onderhoud en eventueel ontstoppen van uw lavet bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw lavet (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

BrabantWonen repareert lekkages van het lavet. Alleen het eventueel vervangen van de afvoerstop is voor uw rekening. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Lekkages

Voor de reparatie van lekkages aan uw leidingen en daken kunt u een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen. Lekkages die het gevolg zijn van beschadigingen en vorstschade die u had kunnen voorkomen, moet u zelf (laten) repareren.

Voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert, bent u ook zelf verantwoordelijk. Kijk voordat u iets verandert eerst op onze pagina zelf uw woning aanpassen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig.

Lift

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van uw liftinstallatie. Als de lift storing heeft en u opgesloten zit, gebruikt u de alarmknop. Blijf rustig en raak niet in paniek. Binnen enkele minuten wordt een spreek- en luisterverbinding met de storingsmonteur tot stand gebracht.

Bij overige reparaties, zoals een defecte lamp in de lift, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Ligbad

Wilt u zelf een ligbad plaatsen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Alleen met onze toestemming kunt u een ligbad plaatsen. U blijft als bewoner altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit geldt ook voor de onderdelen die u zelf verandert.

Meer informatie hierover leest u in onze kwaliteitseis Badkamer en Toilet.

Luiken

BrabantWonen repareert en vervangt uw vloer- en dakluiken. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Mechanische ventilatie

BrabantWonen reinigt periodiek gemeenschappelijke ventilatiekanalen en ook de mechanische ventilatiekanalen in eengezinswoningen.
Als de mechanische ventilatie van uw woning defect is, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Voor het vervangen van filters en roosters in uw woning bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het vervangen van filters en roosters van u overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij daarvoor. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Naamplaatje

Brabantwonen plaatst een naamplaatje bij het bellenpaneel van het appartementengebouw waarin u woont. Als het naamplaatje is verdwenen of moet worden aangepast, kunt u een nieuw naamplaatje aanvragen. U stuurt hiervoor een e-mail naar ons Servicebureau waarin u uw voorletter(s), achternaam en adres vermeldt. Wij zorgen vervolgens dat er een nieuw naamplaatje wordt geplaatst.

Ongedierte

Voor het bestrijden van ongedierte - zoals muizen, ratten, wespen, kakkerlakken en mieren - bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Dat geldt ook voor het ontsmetten van uw woning.

BrabantWonen bestrijdt alleen houtworm, boktor en houtzwam in uw woning. Ook bestrijden wij kakkerlakken, maar alleen als die bij meerdere woningen voorkomen. Denkt u dat u dit ongedierte in huis heeft? Neem dan contact met ons op.

Ontstoppen

Voor het ontstoppen van afvoeren, binnenrioleringen, rioolleidingen en afvoerputten bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw afvoeren en rioleringen (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Paden

BrabantWonen repareert bestrating, brandgangverlichting en ontstopt afvoerputten van gemeenschappelijke paden. U kunt daarvoor een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Voor het schoonhouden en repareren van bestrating die bij uw tuin en carport hoort, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Dat geldt eveneens voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke paden, zoals brandgangen. Voor ieders veiligheid is het van belang dat die paden en gangen schoon en toegankelijk zijn.

Pannen

BrabantWonen repareert en vervangt dakbedekkingen, dakdoorvoeren en dakluiken. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Parket

Wilt u parket aanbrengen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Alleen met onze toestemming kunt u parket aanbrengen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Meer informatie over het aanbrengen van parket leest u in de kwaliteitseis Harde vloerbedekking.

Plafond

Voor het sausen van plafonds in de woning bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Ook voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert, bent u zelf verantwoordelijk.

Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf toestemming nodig van BrabantWonen.

Plavuizen

In verband met geluidsoverlast mag u in appartementen op een verdieping geen plavuizen (een tegelvloer) aanbrengen.

Wilt u in uw eengezinswoning of in een appartement op de begane grond plavuizen aanbrengen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Alleen met onze toestemming kunt u plavuizen aanbrengen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Meer informatie over het aanbrengen van plavuizen leest u in de kwaliteitseis Harde vloerbedekking.

Plinten

Voor het vastzetten van plinten bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw plinten (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Portieken

Het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en portieken voert BrabantWonen uit. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Raamboompje

BrabantWonen repareert en vervangt raamboompjes, uitzetijzers, stormhaken, scharnieren en sloten. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Raamfolie

Het is niet aan te raden om plastic raamfolie aan te brengen op ruiten. Door uv-straling en warmte van de zon kan het gebeuren dat uw ruit scheurt. Dit komt omdat de warmte niet weg kan door de folie die erop is geplakt.

U mag raamfolie aanbrengen op uw eigen verantwoording. Ontstaat er een scheur in uw ruit na het aanbrengen van raamfolie, dan is het vervangen van deze ruit voor uw eigen rekening.

Radiator

Beschadigde radiatoren en cv-leidingen mag u zelf schilderen met radiatorlak.

BrabantWonen repareert lekkages aan radiatoren en cv-leidingen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Instructievideo: CV-ketel bijvullen en ontluchten radiator

Ramen en deuren (binnen)

Voor het repareren en vervangen van beschadigde binnendeuren en -ramen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert, bent u ook zelf verantwoordelijk. Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig.
Ook voor het repareren van dorpels (drempels) bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw dorpels.
U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw deuren, ramen en dorpels (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Ramen en deuren (buiten)

BrabantWonen repareert en vervangt uw deuren en ramen bij houtrot of slijtage door veroudering. Ook verzorgen wij het onderhoud van het schilderwerk aan de buitenkant van uw gevelkozijnen.
Voor het schilderen van de binnenkant van de gevelkozijnen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Als er ramen of deuren uitgewaaid zijn, bent u ook verantwoordelijk voor de reparatie van de kozijnen en het vervangen van het glas.

Bent u deelnemer aan ons Glasfonds? Dan zorgt BrabantWonen voor de reparatie. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Wilt u deelnemen aan ons Glasfonds? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.
Voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert, bent u ook zelf verantwoordelijk.

Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Regenpijp

De hemelwaterafvoeren van appartementencomplexen worden door BrabantWonen schoongemaakt en ontstopt.

Als u een eengezinswoning huurt, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en ontstoppen van de hemelwaterafvoer.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw hemelwaterafvoer (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Riolering

Voor het ontstoppen van rioolleidingen en afvoerputten bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw riolering (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Rolluiken

Wilt u rolluiken aanbrengen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Alleen met onze toestemming kunt u rolluiken aanbrengen.

Voor het onderhoud van uw rolluiken bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Meer informatie hierover leest u in onze kwaliteitseis Zonwering, screens, rolluiken.

Rookmelder

Voor het onderhoud en eventuele vervanging van de rookmelder en batterijen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Instructievideo rookmelder

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw rookmelder (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Ruiten

Voor het herstel van glasschade in binnendeuren, -ruiten en gevelkozijnen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Bent u deelnemer aan ons Glasfonds? Dan zorgt BrabantWonen voor de reparatie. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Sausen

U bent verantwoordelijk voor het sausen van plafonds en wanden in de woning. BrabantWonen saust plafonds en wanden in algemene ruimtes. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Schakelaars

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van elektrische leidingen en de groepenkast die bij uw woning horen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Bij slijtage door veroudering van zekeringhouders, schakelaars en wandcontactdozen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk voor het repareren en vervangen.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw schakelaars (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Scharnieren

Voor het periodiek smeren en repareren van scharnieren, deurkrukken en sloten bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw deurkrukken, scharnieren en sloten (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw deurkrukken, scharnieren en sloten. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Schilderwerk (binnen)

Voor het binnenschilderwerk zoals deuren, ramen, kozijnen, muren en plafonds bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Schoonhouden

Het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes voert BrabantWonen uit. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Schoorstenen

Voor het vegen van de schoorsteen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Wij adviseren u om het schoorsteenkanaal 1x per jaar te laten vegen.

Schotelantenne

Wilt u een (schotel)antenne plaatsen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Alleen met onze toestemming kunt u een antenne plaatsen. Meer informatie leest u in onze kwaliteitseis Schotelantennes.

Schuttingen

BrabantWonen vervangt schuttingen die ons eigendom zijn en wij zelf geplaatst hebben. 

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Voor het onderhoud van erfafscheidingen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.
Dit geldt ook voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert. Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig.

Wilt u zelf een schutting plaatsen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Alleen met onze toestemming kunt u een schutting plaatsen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Meer informatie hierover leest u in onze kwaliteitseis Tuinafscheiding.

Sifon

Voor het ontstoppen van afvoeren en binnenrioleringen tot en met het sifon / de doucheplug, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw leidingen en sifons (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via Mijn BrabantWonen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.

Bij beschadigingen die niet door u zijn veroorzaakt, verzorgt BrabantWonen het onderhoud van leidingen en sifons. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Sleutels

Voor het laten maken van nieuwe sleutels - ook als u die kwijt bent - bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Zie verder hang- en sluitwerk.

Spiegels

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen uw spiegels. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Spuitwerk

BrabantWonen vervangt loskomend spuitwerk dat niet door u zelf is aangebracht of overgenomen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Bij beschadiging van het spuitwerk bent u als bewoner zelf verantwoordelijk voor herstel. Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig. Meer informatie hierover leest u in onze kwaliteitseis Sierpleister, granol en structuurverf.

Stopcontacten

Voor het repareren en vervangen van zekeringhouders, schakelaars en wandcontactdozen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk, ook als ze kapot zijn gegaan door slijtage.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw stopcontacten (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Stoppen

Voor het vervangen van stoppen in de groepenkast bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Stortbak

Voor het repareren van de stortbak en vervangen van de vlotter van het toilet bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Dat geldt ook voor het repareren en vervangen van de closetbril.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw stortbak (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen de closetpot en stortbak. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Stucwerk

BrabantWonen vervangt loskomend stucwerk dat niet door u zelf is aangebracht of overgenomen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Bij beschadiging van het stucwerk bent u als bewoner zelf verantwoordelijk voor herstel. Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig. Meer informatie hierover leest u in onze kwaliteitseis Sierpleister, granol en structuurverf.

Tegels

BrabantWonen repareert loszittende en gescheurde tegels. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Bij beschadiging van de tegels bent u als bewoner zelf verantwoordelijk voor het repareren en vervangen. Voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert, bent u zelf verantwoordelijk. Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig.

Telefoonaansluiting

Voor een telefoonaansluiting of bij storingen kunt u contact opnemen met de provider (bijvoorbeeld KPN, Ziggo, UPC).

Terrassen

Voor het onderhoud en repareren van terrassen die bij uw woning horen, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert.

Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf toestemming nodig van BrabantWonen.

Thermostaat

Als de cv-installatie eigendom van BrabantWonen is, repareren wij de kamerthermostaat. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Tochtstrippen

Voor het repareren en vervangen van tochtlatten en tochtstrippen bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw tochtstrippen (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Trapleuningen

BrabantWonen repareert en vervangt trapleuningen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Trappen

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van (vlizo)trappen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Het schoonmaken van de trappen in gemeenschappelijke ruimtes voert BrabantWonen uit. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Tuin

Voor het onderhouden van de tuin die bij uw woning hoort bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert.

Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf toestemming nodig van BrabantWonen.

Vensterbanken

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van vensterbanken. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Ventilatie

BrabantWonen reinigt periodiek gemeenschappelijke ventilatiekanalen en ook de mechanische ventilatiekanalen in eengezinswoningen.
Als de mechanische ventilatie van uw woning defect is, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Voor het vervangen van filters en roosters in uw woning bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van filters en roosters van u overneemt?

Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via MIjn BrabantWonen.

Instructievideo: Behandelen van schimmel en tips voor goed ventileren

Ventilatieroosters

Voor het vervangen van roosters en filters van de mechanische ventilatie in uw woning, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw roosters en filters overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Instructievideo: Behandelen van schimmel en tips voor goed ventileren

Verlichting

BrabantWonen repareert verlichting in algemene ruimtes zoals (trappen)hallen en brandgangen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Vlizotrap

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van vlizotrappen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Het schoonmaken van trappen in de gemeenschappelijke ruimtes voert BrabantWonen uit. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Vloeren

BrabantWonen voert reparaties uit aan de afwerking van vloeren. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Zie verder Laminaat, Plavuizen, Parket of Afwerkvloer.

Vlotter

Voor het repareren van de stortbak en het vervangen van de vlotter van het toilet, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw stortbak en vlotter (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor onderhoud als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Wanden

Wilt u binnenwanden verwijderen of aanbrengen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Dit geldt ook voor bijzondere afwerkingen zoals schrootjes, steenstrips of granol. Alleen met onze toestemming kunt u een binnenwanden verwijderen of aanbrengen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Meer informatie hierover leest u in onze kwaliteitseis Wanden.

Warmtemeters

Storingen aan de warmtemeter kunt u direct melden bij BrabantWonen.

Warmtepompinstallatie

Voor het bijvullen, ontluchten en schoonmaken van de filters van de warmtepompinstallatie bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Instructievideo: Warmtepompinstallatie bijvullen

Instructievideo: filters schoonmaken ventilatielucht/water-warmtepomp van het merk Nibe, type F470 

Heeft u liever dat BrabantWonen het bijvullen en ontluchten van uw warmtepompinstallatie van u overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij daarvoor als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

BrabantWonen voert periodiek onderhoud en reparaties uit op de warmtepompinstallatie die het zelf in bezit heeft.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Wastafel

Bij slijtage door veroudering repareert en vervangt BrabantWonen uw wastafel. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via MIjn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Waterleiding

BrabantWonen verhelpt lekkages van de waterleiding, behalve bij lekkages die veroorzaakt zijn door vorstschade. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van bevriezing van uw waterleiding. Voor de reparatie van de waterleiding na bevriezing bent u als bewoner ook zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor het onderhoud van onderdelen die u zelf verandert. Neem voordat u iets verandert altijd eerst contact op met BrabantWonen. Voor sommige veranderingen heeft u vooraf onze toestemming nodig.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

WC

Voor het repareren van de stortbak en vervangen van de vlotter van het toilet bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Dat geldt ook voor het repareren en vervangen van de closetbril.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw stortbak en vlotter (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Bij slijtage door veroudering vervangt BrabantWonen de closetpot en stortbak. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Zeepbakje

Voor het repareren en vervangen van het zeepbakje bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Zonwering

Als de zonwering tot de standaardvoorziening van de woning hoort, kunt u zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Wilt u zonwering aanbrengen, kijk dan eerst op de pagina 'zelf uw woning aanpassen'. Alleen met onze toestemming kunt u zonwering aanbrengen. U blijft dan wel altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie. Meer informatie hierover leest u in onze kwaliteitseis Zonwering, screens, rolluiken.

Zwanenhals

Voor het ontstoppen van afvoeren en binnenrioleringen tot en met het sifon / de doucheplug, bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.

Heeft u liever dat BrabantWonen het onderhoud van uw leidingen en sifons (en andere onderdelen) overneemt? Als u bij ons een Serviceabonnement afsluit, zorgen wij voor reparatie als dat nodig is. U kunt dan zelf een reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen.

Bij beschadigingen die niet door u zijn veroorzaakt, verzorgt BrabantWonen het onderhoud van leidingen en sifons. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via Mijn BrabantWonen of anders contact met ons opnemen.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

  • Delen