Huurverlaging

Soms is het mogelijk dat de huur omlaag gaat. Bijvoorbeeld als uw inkomen is gedaald of als uw woning een ernstig gebrek heeft. U kunt dan huurverlaging aanvragen.

Huurverhoging zo laag mogelijk

Soms is het mogelijk dat de huur omlaag gaat. Bijvoorbeeld als uw inkomen is gedaald of als uw woning een ernstig gebrek heeft. U kunt dan huurverlaging aanvragen.

Betaalt u teveel huur? Dan kunt u huurverlaging aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier dat onderaan deze pagina staat. U kunt huurverlaging aanvragen in de volgende situaties:

 • Uw huur is hoger dan de maximale huurprijs

  Voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurprijs. U kunt met de huurprijscheck controleren of de huur voor uw woning redelijk is. Betaalt u te veel huur? Dan kunt u ons vragen uw huur te verlagen.

 • Uw woning heeft een ernstig onderhoudsgebrek

  Problemen proberen we altijd zo snel mogelijk op te lossen. Maar soms lukt dat niet. Dan hoeft u misschien tijdelijk minder huur te betalen. Bijvoorbeeld bij lekkage of houtrot in de kozijnen. Mail ons met uw klacht of vul het aanvraagformulier huurverlaging in.

 • Uw inkomen is lager geworden ná een inkomensafhankelijke huurverhoging

  Is uw huur extra verhoogd vanwege uw inkomen? Maar is uw inkomen daarna gedaald? Dan kan deze huurverhoging teruggedraaid worden. Dit kan tot maximaal 3 jaar na datum dat de huurverhoging is ingegaan.

 • U heeft tijdelijk minder inkomen

  Het kan u overkomen dat u tijdelijk minder inkomen heeft. Bijvoorbeeld als u werkloos wordt. De maandelijkse huur kan dan een te zware last worden. In dat geval kan BrabantWonen uw huur dan voor een bepaalde periode verlagen. Na deze periode betaalt u weer het “oude” bedrag. Zo kunnen we u helpen om te voorkomen dat u in financiële problemen komt. BrabantWonen beslist óf u tijdelijke huurverlaging krijgt, hoeveel dit is en voor hoe lang dit geldt.