Huurverlaging

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs is gestegen of omdat het inkomen is gedaald. Dan is het mogelijk dat de huur omlaag gaat. 

Huurverhoging

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs is gestegen of omdat het inkomen is gedaald. Dan is het mogelijk dat de huur omlaag gaat. 

Huurverlaging voor lage inkomens

U komt mogelijk in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:

 • U vanaf 1 maart 2023 of eerder een huurcontract voor een woning of woonwagen heeft.
 • U in 2023 niet al een huurverlaging naar € 575,03 voor huurders met een laag inkomen heeft gehad.
 • U meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt.

Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen eenmalige huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Deze huurverlaging voor lage inkomens staat los van de andere redenen om huurverlaging aan te vragen, zoals onderhoudsgebreken.

Huurverlaging vragen als u nu een laag inkomen heeft

Voldoet u aan de drie bovenstaande criteria? En heeft u nu een gezamenlijk laag inkomen? Dan kunt u zelf tot en met 30 december 2024 om huurverlaging naar € 577,91 vragen. Om in aanmerking te komen voor deze eenmalige huurverlaging, moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was. In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

Uw huishouden    Inkomensgrens*
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 12.420
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 13.215
Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 16.185
Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 17.575

*uw gezamenlijke bruto inkomen over de laatste 6 maanden is niet hoger dan

Hoe vraagt u om huurverlaging?

Om een huurverlaging aan te vragen kunt u het aanvraagformulier huurverlaging gebruiken. Hierbij moet u een aantal bijlagen meesturen:

 • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden:
  • totaal aantal personen;
  • aantal inwonende kinderen;
  • leeftijden van die kinderen.
 • Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Bijvoorbeeld:
  • salarisstroken;
  • overzicht van uw uitkering;
  • een verklaring van een boekhouder (als u zzp'er bent).

De eenmalige huurverlaging geldt niet voor:

 • Huurders van een kamer, garage of parkeerplaats.
 • Huurders van een woning in de vrije sector.

Vraag en antwoord

Gaat mijn huurtoeslag ook omlaag?

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Dienst Toeslagen. Dat doet u via toeslagen.nl. Wij geven uw huurverlaging ook door aan Dienst Toeslagen maar dat duurt iets langer dan dat u het zelf doet.

Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Toch houdt u geld over aan de huurverlaging. Dat komt omdat de huurtoeslag met een kleiner bedrag omlaag gaat dan het bedrag waarmee de huurprijs omlaag gaat. U betaalt dan minder huur. Als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken op toeslagen.nl.

Welke huur wordt verlaagd?

De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd.

Let op: het bedrag dat u maandelijks aan BrabantWonen betaalt kan hoger zijn dan uw kale huur. Bijvoorbeeld servicekosten of een bijdrage voor glasfonds of serviceabonnement tellen niet mee in de kale huur.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Bij de eenmalige huurverlaging voor lage inkomens wordt de huur verlaagd naar € 577,91 per maand.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverlaging?

In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen de eenmalige huurverlaging voor lage inkomens. U kunt dan bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

Vanaf wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt op dit moment al huurverlaging aanvragen via het aanvraagformulier huurverlaging.

Tot wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt tot en met 30 december 2024 huurverlaging aanvragen.

Meer informatie

 • Delen