Huurverlaging

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs is gestegen tot boven de maximale huurprijs. Of omdat het inkomen is gedaald. Dan is het mogelijk dat de huur omlaag gaat.

U kunt huurverlaging aanvragen, als u al minstens zes maanden meer huur betaalt dan u met uw inkomen kunt opbrengen. Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden. Uitzondering daarop is pensionering: als u met pensioen gaat, dan kunt u direct een aanvraag doen.

Wie kan aanspraak maken op huurverlaging?

Als u een laag inkomen heeft en een huur boven de € 737,14 dan kunt u huurverlaging aanvragen. We verlagen de rekenhuur dan tot € 736,14 zodat u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Met een laag inkomen wordt bedoeld:

 • Lager dan € 15.500 als u alleen woont
 • Lager dan € 26.500 als u met 2 personen woont
 • Lager dan € 33.500 als u met 3 of meer personen woont

U kunt alleen huurverlaging aanvragen voor een sociale huurwoning. Dus niet als u een woning in de vrije sector huurt.

Hier kunt u een verzoek voor huurverlaging aanvragen.

Vraag en antwoord

Wat is rekenhuur?

De kale huur plus maximaal € 48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor: 

 • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten.
 • Elektra gemeenschappelijke ruimten.
 • Diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge.
 • Reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten.
Vanaf wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?
 • U kunt huurverlaging vragen als u minstens zes maanden meer huur betaalt dan u met uw inkomen kunt opbrengen. Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden.
  Uitzondering daarop is pensionering: als u met pensioen gaat, dan kunt u direct een aanvraag doen.
    
 • U kunt huurverlaging op elk gewenst moment aanvragen.
    
 • Als we de huurverlaging toekennen, gaat de nieuwe huurprijs uiterlijk 2 maanden na de ontvangst van het volledige huurverlagingsvoorstel in. BrabantWonen laat u schriftelijk weten of uw verzoek wordt toegekend.

Meer informatie

Misschien ook interessant?

 • Delen