Huurverlaging

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs is gestegen of omdat het inkomen is gedaald. Dan is het mogelijk dat de huur omlaag gaat. 

Huurverhoging zo laag mogelijk

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs is gestegen of omdat het inkomen is gedaald. Dan is het mogelijk dat de huur omlaag gaat. 

Eenmalige huurverlaging in 2023

Is uw huur hoger dan € 575,03? En uw inkomen laag? Dan krijgt u in 2023 mogelijk een eenmalige huurverlaging.

Voor wie geldt de eenmalige huurverlaging 2023?

Dat ligt aan het aantal personen in uw huishouden en uw gezamenlijke inkomen. De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn:

Samenstelling huishouden    Jaarinkomen tot
1 persoon € 23.250
1 persoon met AOW € 24.600
2 of meer personen € 30.270
2 of meer personen (minstens 1 met AOW) € 32.730

 
Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar?
Hun inkomen telt niet mee.

Met hoeveel wordt de huur verlaagd?

Als u recht heeft op huurverlaging wordt de kale huur verlaagd naar € 575,03 per maand.

U krijgt voor 1 juni 2023 een brief

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor huurverlaging ontvangt BrabantWonen gegevens van de Belastingdienst. De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2021. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan verlagen wij uw huur per 1 juli 2023. U ontvangt daarover vóór 1 juni 2023 een brief.

Moet ik zelf huurverlaging aanvragen?

Had u in 2021 een laag inkomen? Dan hoeft u niet zelf om huurverlaging te vragen. De Belastingdienst geeft aan ons door dat u in 2021 een laag inkomen had. Wij verlagen dan automatisch de huur.

Inkomen gedaald na 2021? Zelf aanvragen!

Heeft u pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen? Bijvoorbeeld vanwege recent baanverlies, pensionering, of vertrek van een partner of kind? En een huur hoger dan € 575,03? Dan moet u wél zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. U heeft recht op huurverlaging zodra u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

Als u zelf huurverlaging aanvraagt moet u aantonen dat u de afgelopen zes maanden een inkomen had dat lager is dan de voor u geldende inkomensgrens. Dit kunt u doen met :

  • Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen zes maanden van alle personen in uw huishouden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
  • Een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent.

U dient een zelf opgestelde en ondertekende verklaring van het aantal personen in uw huishouden aan te leveren.

Om een huurverlaging aan te vragen kunt u deze modelbrief van de Woonbond gebruiken en de gevraagde documenten per post naar ons toe sturen. Of gebruik het aanvraagformulier huurverlaging.

De eenmalige huurverlaging geldt niet voor:

  • Huurders van een kamer, garage of parkeerplaats.
  • Huurders van een woning in de vrije sector.

Vraag en antwoord

Gaat mijn huurtoeslag ook omlaag?

Dat kan. Maar de huurverlaging is altijd hoger dan de daling van de huurtoeslag. Huurverlaging loont dus sowieso.

Welke huur wordt verlaagd?

De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd.

Let op: het bedrag dat u maandelijks aan BrabantWonen betaalt kan hoger zijn dan uw kale huur. Bijvoorbeeld servicekosten of een bijdrage voor glasfonds of serviceabonnement tellen niet mee in de kale huur.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Bij de eenmalige huurverlaging in 2023 wordt de huur verlaagd naar € 575,03 per maand.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverlaging?

In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen de eenmalige huurverlaging in 2023. Bijvoorbeeld als iets niet klopt in de gegevens die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen. U kunt dan bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

Vanaf wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Vanaf 1 maart 2023. Dat is het moment dat de wet ingaat.

Let op: alleen aanvragen als uw inkomen na 2021 is gedaald.

Tot wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Tot en met 30 december 2024.

Let op: alleen aanvragen als u inkomen na 2021 is gedaald.

Geldt de eenmalige huurverlaging ook voor huurders van een woonwagen?

Ook als u een woonwagen huurt  kunt u recht hebben op huurverlaging. U moet die huurverlaging dan zelf aanvragen. Dit gaat niet automatisch.

Meer informatie

Misschien ook interessant?

  • Delen