Huurverlaging

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs is gestegen tot boven de voor u geldende aftoppingsgrens. Of omdat het inkomen is gedaald. Dan is het mogelijk dat de huur omlaag gaat.

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs is gestegen tot boven de voor u geldende aftoppingsgrens. Of omdat het inkomen is gedaald. Dan is het mogelijk dat de huur omlaag gaat.

Eenmalige huurverlaging in 2021

Is uw huur hoger dan de aftoppingsgrens? En uw inkomen laag? Dan krijgt u in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging.

Bereken het zelf

Vul uw gegevens in en kijk of u recht heeft op huurverlaging.

Rekentool huurverlaging

Type

 • sociale huurwoning
 • vrije sectorwoning

AOW-gerechtigde leeftijd

Heeft minimaal 1 persoon in uw huishouden de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?

 • ja
 • nee

Type huishouden

 • 1 persoon
 • 2 personen
 • 3 of meer personen

Huishoudinkomen per jaar

Het verzameld huishoudinkomen 2021.

Kale huur per maand

Resultaat

Voor wie geldt de eenmalige huurverlaging?

De huurverlaging geldt voor:

 • 1-persoonshuishoudens met een inkomen t/m € 23.725,-
  (als u AOW gerechtigd bent op 1-1-2021 geldt een inkomen t/m € 23.650,-)
 • Huishoudens van 2 of meer personen met een inkomen t/m € 32.300,-
  (als ten minste 1 persoon AOW-gerechtigd is op 1-1-2021 geldt een inkomen t/m € 32.075,-)

Met hoeveel wordt de huur verlaagd?

Als u recht heeft op huurverlaging wordt de kale huur verlaagd tot:

 • € 633,25 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • € 678,66 voor huishoudens van drie of meer personen

U krijgt voor 1 april 2021 een brief

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor huurverlaging ontvangt BrabantWonen gegevens van de Belastingdienst. De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan verlagen wij uw huur per 1 mei 2021. U ontvangt daarover vóór 1 april 2021 een brief.

Inkomen gedaald na 2019? Zelf aanvragen!

Is uw huur hoger dan de voor u geldende aftoppingsgrens? Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u de afgelopen zes maanden een lager inkomen had dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging. U moet dit wel zelf aanvragen bij BrabantWonen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

De eenmalige huurverlaging geldt niet voor:

 • Huurders van een kamer, woonwagen of standplaats, garages of parkeerplaatsen.
 • Huurders van een woning in de vrije sector.

Vraag en antwoord

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Bij de eenmalige huurverlaging in 2021 wordt de huur verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden. Is uw huur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijgt u een fikse huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Welke huur wordt verlaagd?

De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd.

Let op: het bedrag dat u maandelijks aan BrabantWonen betaalt kan hoger zijn dan uw kale huur. Bijvoorbeeld servicekosten of een bijdrage voor glasfonds of serviceabonnement tellen niet mee in de kale huur.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverlaging?

In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen de eenmalige huurverlaging in 2021. Bijvoorbeeld als iets niet klopt in de gegevens die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen. U kunt dan bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

Stuur uw bezwaar op tijd in:

 • Vóór 12 mei, als u bezwaar wilt maken omdat u uiterlijk 1 april 2021 nog geen huurverlagingsvoorstel van BrabantWonen kreeg.

 • Voor 11 juni, als u uiterlijk 1 april wel een huurverlagingsvoorstel van BrabantWonen kreeg, maar u het niet eens bent met het voorstel.

Denkt u dat er iets niet klopt? Neem dan eerst even contact op met ons Klanteninformatiecentrum. We kijken dan of we u direct kunnen helpen of dat u inderdaad bezwaar moet maken bij de Huurcommissie.

Vanaf wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?
 • U kunt de eenmalige huurverlaging aanvragen als uw inkomen de afgelopen zes maanden lager was dan de voor u geldende inkomensgrens.

 • Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd. De eenmalige huurverlaging 2021 moet vóór 31 december 2021 worden aangevraagd.

 • Als we de eenmalige huurverlaging 2021 toekennen, gaat de nieuwe huurprijs in op de eerste dag van de 2e maand nadat u van BrabantWonen een huurverlagingsvoorstel heeft ontvangen.
Wat moet ik meesturen als ik huurverlaging zelf aanvraag?

Als u zelf huurverlaging aanvraagt moet u aantonen dat u de afgelopen zes maanden een inkomen had dat lager is dan de voor u geldende inkomensgrens. Dit kunt u doen met:

 • salarisstroken of betaalspecificaties van de afgelopen zes maanden van alle personen in uw huishouden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
 • een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent.

En u moet een verklaring meesturen over het aantal personen in uw huishouden en hun leeftijden. Deze verklaring mag u zelf opstellen, u hoeft geen officiële verklaring van de gemeente te hebben. U moet de verklaring wel ondertekenen.

Hoe komt BrabantWonen aan mijn inkomensgegeven?

Van de Belastingdienst krijgen we gegevens door over uw inkomen. Wij ontvangen alleen gegevens van mensen met een huur boven de eerste aftoppingsgrens (€ 633,25).

We weten alleen in welke inkomensgroep u valt en niet hoeveel u precies verdient. De Belastingdienst gaat uit van het verzamelinkomen van 2019. De gegevens over 2020 zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld.

Meer informatie

Misschien ook interessant?

 • Delen