Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een lijst met vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Top 4 meestgestelde vragen

1Hoe kan ik een betalingsregeling afspreken?

Als u een keer niet op tijd uw huur kunt betalen, raden wij u aan om meteen contact op te nemen met de afdeling Incasso van BrabantWonen. In sommige gevallen spreken we een betalingsregeling af. Onze medewerkers kunnen u hierover informeren.

Soms verwijzen wij u door naar instanties die u met uw financiën kunnen helpen. Wij bieden indien nodig budgetondersteuning aan. Kleine tips helpen soms al om uw financiën op orde te krijgen. Aarzel dus niet en neem contact met ons op.

U kunt ook via het klantportaal een betalingsregeling aanvragen.

2Ik wil graag een huurspecificatie ontvangen.

U kunt uw huurspecificatie inzien en afdrukken via het klantportaal van BrabantWonen.

Als u inlogt klikt u op 'Mijn Contracten'. Vervolgens gaat u naar contractgegevens en daar vindt u de specificatie van de maandhuur. Het is mogelijk om daar de huurspecificatie af te drukken.

3Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?

Log in op het klantportaal Mijn BrabantWonen om uw reparatieverzoek online in te dienen.

U kunt ook contact opnemen met het Servicebureau van BrabantWonen, telefoonnummer 088 281 60 00.

Meer informatie vindt u op de pagina Reparatie en Onderhoud.

4Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Bij het einde van de huurovereenkomst moet een woning leeg en schoon worden opgeleverd. Dat wil zeggen: zonder stoffering, meubilair, zonwering, enzovoorts. Een uitzondering zijn de zaken die op een eventuele overnameovereenkomst met de nieuwe huurder staan.

De lege, opgeleverde woning ziet er bij het einde van huurovereenkomst zo uit:

 • De woning is leeg en schoon met extra aandacht voor keuken, toilet, badkamer, beglazing, schakelmateriaal en containers.
 • De tuin is netjes en verzorgd, onkruid verwijderd en gesnoeid. Let op, bomen dienen maximaal 2,50 m hoog te zijn.
 • De vloerbedekking en trapbekleding is verwijderd, inclusief foam- en lijmresten.
 • De wanden zijn ‘behangklaar’, Beschadigd behang dient te worden verwijderd, evenals schroeven en pluggen.
 • Bij nicotine- en vetaanslag zullen de vervuilde wanden en plafonds gereinigd en gewit moeten worden. Vervuilde deuren en kozijnen zullen gegrond moeten worden.
 • Het binnenschilderwerk aan wanden, plafonds, deuren en kozijnen dient voorzien te zijn van lichte kleuren.
 • Folies en stickers zijn verwijderd.
 • Lampen verwijderen en bekabeling voorzien van een kroonsteentje.
 • Doorboorde wandtegels dienen te worden vervangen, geschilderde tegels en voegen worden niet geaccepteerd.
 • Schades dienen te worden hersteld.
 • Zelf Aangebrachte veranderingen (ZAV) worden bij de voorinspectie overlegd met de opzichter.

Indien bovenstaande niet correct is uitgevoerd, worden er kosten bij u in rekening gebracht.

Asbest

Ik denk dat er asbest in mijn huis zit. Wat moet ik doen?

In het menu Onderhoud vindt u meer informatie over asbest.

Betalingsachterstand of geldproblemen

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat moet ik doen?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over betalingsachterstand of geldproblemen.

Bewonerscommissie

Is er een bewonerscommissie in mijn buurt?

Wilt u weten of er een bewonerscommissie in uw buurt is? Neem dan contact op met Wim Sterks, consulent participatie. Hij vertelt u graag meer over alle mogelijkheden. Bel 088 28 16 101 of e-mail naar w.sterks@brabantwonen.nl.

ComfortWonen

Ik heb zorg in huis nodig. Wat zijn de mogelijkheden?

In het menu Wonen met zorg vindt u meer informatie over ComfortWonen.

Duurzaamheid

Hoe kan ik energie besparen?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over hoe u energie kunt besparen.

Wat doet BrabantWonen aan duurzaamheid?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over wat wij doen aan duurzaamheid.

Een woning van BrabantWonen kopen

Ik wil mijn huis kopen van BrabantWonen. Kan dat?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over een woning van BrabantWonen kopen.

Energietarieven

Wat zijn de tarieven voor blokverwarming en WKO-installatie?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over energietarieven.

Extra kansen door loting

Hoe werkt het loten voor woningen?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over extra kansen door loting.

Garages en parkeerplaatsen

Groen om uw huis

Hoe maak ik mijn tuin watervriendelijk?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over groen om uw huis.

Hoe betaalt u?

Wat doe ik als ik niet op tijd kan betalen?

Lukt het u door omstandigheden niet om de huur op tijd te betalen? Of heeft u andere schulden? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Afhankelijk van uw situatie maken we een betalingsregeling of zoeken we een andere oplossing. Onze medewerkers kunnen u hierover informeren. U kunt ook via Mijn BrabantWonen een betalingsregeling aanvragen.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met een afschrijving?

Als u het niet eens bent met een afschrijving, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Het kan zijn dat u of wij iets over het hoofd hebben gezien. Wij proberen in overleg met u tot een oplossing te komen.

Hoe komt u aan een huurwoning?

Hoe kom ik aan een huurwoning?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over hoe u aan een huurwoning kunt komen.

Hoe laat u uw woning achter?

Hoe laat ik mijn woning achter?

Als u gaat verhuizen, laat u uw woning leeg en schoon achter voor de volgende bewoner.

Behalve uw meubels verwijdert u bijvoorbeeld ook de vloerbedekking en gordijnen. De badkamer, de toiletten en de keuken zijn schoon. Ook zijn de muren in huis kaal en glad en is de tuin netjes onderhouden op het moment van de sleuteloverdracht.

Als de nieuwe huurder bepaalde zaken van u wil overnemen, hoeft u die natuurlijk niet te verwijderen.

Kan het ook zijn dat ik geld terugkrijg?

Ja, dat is mogelijk. Als u een aanpassing aan uw woning heeft gedaan, waardoor de woning meer waard is geworden, dan kunt u daar in bepaalde gevallen een (gedeeltelijke) vergoeding voor krijgen. De hoogte van zo’n vergoeding baseren we op het bedrag dat wij zelf betaald zouden hebben voor een vergelijkbare (standaard) verandering.

Hoe maak ik afspraken met de nieuwe huurder over overname?

Als u zaken ter overname wilt aanbieden - zoals tapijt, zonwering, gordijnrails of gordijnen, neem dan contact met ons op. Wij brengen u met de nieuwe huurder in contact.

Samen spreekt u dan af welke zaken de nieuwe huurder overneemt. Die zaken legt u vast op een speciale overnameverklaring, die u van ons ontvangt.

Als beide partijen de verklaring hebben ondertekend, levert u die in bij de opzichter, samen met de sleutels. U kunt de overnameverklaring ook al eerder inleveren bij de afdeling op ons kantoor.

Wanneer wordt mijn woning gecontroleerd?

Als u heeft opgezegd komen we bij u langs om te kijken hoe de woning eruit ziet. We kijken dan of er nog dingen zijn die moeten worden opgeknapt en of u daarvoor verantwoordelijke bent of dat wij dat moeten aanpakken. We noemen dat de voorinspectie. Als er dingen zijn die u moet herstellen dan schrijven we dat op.

We maken ook een afspraak voor de eindinspectie. Dan komen we nog een keer kijken of alle afgesproken dingen zijn gedaan. Als dat allemaal goed is dan levert u de sleutels in en wensen we u veel succes op uw nieuwe adres!

Als blijkt dat niet al het afgesproken werk is gedaan dan knappen wij de woning alsnog op. De kosten moet u dan betalen. Dat ziet u dan in de eindafrekening.

Ik ga verhuizen. Hoe moet ik mijn huis achterlaten?

Ini het menu Huur opzeggen vindt u meer informatie over hoe u uw woning moet achterlaten.

Huur opzeggen

Hoe zeg ik mijn huur op?

In het menu Huur opzeggen vindt u meer informatie over hoe u de huur kunt opzeggen.

Huurcontract

Wat staat er in een huurcontract?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over uw huurcontract.

Huurprijs

Hoe zit mijn huurprijs in elkaar?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over de huurprijs.

Huurtoeslag

Kan ik huurtoeslag krijgen?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over huurtoeslag.

Huurverhoging

Hoeveel stijgt mijn huur?
 • Bij een verzamelinkomen tot en met € 42.036,- is de huurverhoging 1.6%.
 • Bij een verzamelinkomen hoger dan € 42.036,- is de huurverhoging 4,2%.
 • Voor mensen met een chronische ziekte of handicap is de huurverhoging maximaal 1,6%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.
 • Voor mensen die op 1 juli 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt is de huurverhoging maximaal 1,6%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.
 • Voor huishoudens die op 1 juli 2019 bestaan uit vier of meer personen is de huurverhoging 1,6%.
Huurverhoging

Per 1 juli 2019 wordt de huurprijs aangepast met de jaarlijkse huurverhoging. Ook dit jaar is de huurverhoging weer afhankelijk van uw inkomen. Mensen met een laag inkomen krijgen te maken met een kleine stijging. Wie meer verdient, krijgt ook meer huurverhoging. Hoe dit precies werkt leest u op de pagina over huurverhoging.

De huurverhoging wordt afhankelijk van uw inkomen

Sinds 2013 moet BrabantWonen elk jaar een flink bedrag betalen aan de staat. De heffing is circa 12 miljoen per jaar. Om dat op te brengen bouwen we minder nieuwe woningen en gaan we meer bestaande woningen verkopen. Binnen BrabantWonen hebben we gereorganiseerd om kosten te kunnen besparen. Vanaf 2014 zijn we ook genoodzaakt om inkomensafhankelijke huurverhoging in te zetten. Dat betekent dat we de hoogte van het inkomen mee laten wegen in de huurverhoging.

De huurbrief: vóór 1 mei

Vóór 1 mei 2019 ontvangt u een brief met de huurverhoging die voor u van toepassing is. Als u een huurverhoging krijgt van meer dan 1,6%, dan sturen we de inkomensgegevens mee van de Belastingdienst. U kunt ook een speciale krant downloaden van onze website. Hierin leest u meer over de huurverhoging en hoe u eventueel, vóór 1 juli 2019, bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Budgetcoaching

BrabantWonen heeft samen met andere woningcorporaties, de gemeente en een huurdersvertegenwoordiging een zogenaamd woonlastenakkoord gesloten. Hierin is vastgelegd dat alle partijen zich inspannen om te voorkomen dat mensen in betalingsproblemen komen. Daarom adviseren wij u dringend om zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen als u denkt dat u als gevolg van deze huurverhoging uw rekeningen niet meer kunt betalen. In de huurkrant staat informatie over budgetcoaching. Dit is een effectieve manier om uw financiële situatie in de hand te houden.

Hoe zit het met de huurverhoging?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over huurverhoging.

Iemand erbij of iemand gaat weg

Mijn huisgenoot vertrekt. Wat moet ik doen?

Als u uit elkaar gaat maar één van u blijft op het adres wonen, dan moet u uw huurcontract aanpassen.

Dat kan op de volgende manieren:

Let op: u moet wel allebei aan de balie komen of het formulier allebei ondertekenen.

Wij sturen u een bevestiging als we de het contract hebben aangepast.

Ik ga samenwonen. Wat moet ik doen?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over samenwonen.

Mijn huisgenoot is overleden. Wat moet ik doen?

Uw partner is overleden. BrabantWonen condoleert u met uw verlies en we wensen u heel veel sterkte.

U moet een hoop regelen. Als u op het adres blijft wonen dan moet u ook uw huurcontract aanpassen.

Dat kan op de volgende manieren:

Wij vragen u een overlijdensakte mee te nemen of mee te sturen. Deze akte haalt u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Wat is een gemeenschappelijke huishouding?

Een gemeenschappelijke huishouding betekent dat u echt samen het huishouden regelt. Wanneer u meerdere van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden, is dat een aanwijzing dat u een gemeenschappelijke huishouding heeft:

 • Betaalt u samen het huishouden, zoals de boodschappen, de inrichting van het huis enzovoort?
 • Heeft u samen een en/of bankrekening?
 • Heeft u gezamenlijke verzekeringen?
 • Bent u elkaars fiscale partner?
 • Onderneemt u gezamenlijke activiteiten?
 • Zorgt u voor elkaar?

Klachten over ons

Wat doet de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie is opgericht door BrabantWonen en bestaat uit drie leden. De Klachtencommissie is volledig onafhankelijk en geeft, over uw klacht, advies aan het bestuur van BrabantWonen. De commissie behandelt uw klachten serieus en probeert eventuele problemen zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.

Welke zaken behandelt de Klachtencommissie niet?

De volgende klachten behandelt de klachtencommissie niet:

 • Klachten die niet eerst de interne klachtenprocedure bij BrabantWonen hebben doorlopen.
 • Klachten waarover de Huurcommissie een uitspraak doet (huurprijs, servicekosten).
 • Klachten over het beleid van BrabantWonen.
 • Klachten die in behandeling zijn bij de rechter. Hierbij kunt u denken aan iemand die een klacht heeft ingediend en gedagvaard is vanwege huurschuld of schade.
 • Klachten over woningtoewijzing via WoonService. Hiervoor bestaat namelijk een aparte Klachtencommissie.
 • Klachten die eerder al zijn behandeld door de Klachtencommissie.
 • Een anonieme of discriminerende klacht.
Hoe dien ik een klacht in bij de Klachtencommissie?

Wilt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie? Bekijk dan eerst de zaken die de Klachtencommissie niet behandelt.

Als u vervolgens besluit een klacht in te dienen, dan kan dit schriftelijk aan het adres van BrabantWonen, t.a.v. de Klachtencommissie, Postbus 151, 5340 AD Oss. U kunt uw brief ook via dit contactformulier versturen.

Wat gebeurt er met mijn klacht bij de Klachtencommissie?

Wanneer uw klacht is ontvangen door de Klachtencommissie, krijgt u een schriftelijke bevestiging. De afspraak met de Klachtencommissie is dat eerst de directeur van de betreffende locatie van BrabantWonen mag reageren op uw klacht. Lukt het niet om samen met u tot een oplossing te komen, dan wordt uw klacht behandeld door de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie kan ervoor kiezen schriftelijk te reageren op uw klacht, maar het kan ook zijn dat de Klachtencommissie een hoorzitting plant. U krijgt dan een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek met de Klachtencommissie, dit heet een hoorzitting. Als u dat wilt, kunt u zich tijdens dit gesprek laten ondersteunen door iemand anders. Ook medewerkers van BrabantWonen worden uitgenodigd voor de hoorzitting. U mag aangeven of u tegelijkertijd met BrabantWonen het gesprek met de Klachtencommissie wilt voeren, of liever apart. De ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie zal dit aan u vragen.

Na de hoorzitting brengt de Klachtencommissie een advies uit aan het bestuur van BrabantWonen. Het bestuur zal schriftelijk reageren op dit advies. Het advies van de Klachtencommissie en de reactie van het bestuur ontvangt u uiterlijk drie weken na de hoorzitting.

Ik heb een klacht over BrabantWonen. Hoe dien ik die in?

In het menu Klachten over ons vindt u meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij BrabantWonen.

Last van de buren

Wat als de overlast niet stopt?

Helpt het niet dat u met uw buren heeft gepraat? Of kunnen uw buren niets veranderen aan hun gedrag? Als de overlast niet stopt dan kunt u andere stappen ondernemen. Afhankelijk van de overlast kunt u contact met ons opnemen, of direct met de politie.

Ik heb last van mijn buren. Wat kan ik eraan doen?

In het menu Overlast vindt u meer informatie over wat u kunt doen als u last van uw buren heeft.

Mijn BrabantWonen

Ik wil graag mijn huurzaken online regelen. Kan dat?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over Mijn BrabantWonen.

Ongedierte

Hoe voorkom ik ongedierte?

De belangrijkste tips om te voorkomen dat je last krijgt van ongedierte in huis zijn: goed onderhoud, regelmatig schoonmaken en vocht vermijden.

Zijn ongedierte en plagen toch in je huis beland, dan kun je ze vaak bestrijden zónder gif. Kijk voor tips op de website van Milieu Centraal.

Ik heb last van ongedierte. Wie lost dat op?

In het menu Overlast vindt u meer informatie over ongedierte.

Passend toewijzen

Op welke huurwoningen kan ik reageren?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over op welke woningen u kunt reageren.

Reparatieverzoek

Er is iets kapot aan mijn huis. Hoe kan ik dat laten repareren?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over hoe u een reparatieverzoek doet.

Serviceabonnement en Glasfonds

Welke reparaties zitten in het Serviceabonnement?

In het Onderhouds-ABC kunt u Serviceabonnement aanvinken. U ziet dan precies welke werkzaamheden onder het Serviceabonnement vallen.

Als abonnee kunt u ons onder andere bellen voor:

 • ontstoppingen;
 • het bijvullen van de cv-installatie;
 • het vervangen van kraanleertjes;
 • het repareren van sloten van binnendeuren;
 • reparaties aan de vlotter van het waterreservoir van uw toilet;
 • het herstellen van schade als gevolg van inbraak. (Hiervoor is het nodig dat u een proces verbaal van inbraak afgeeft of opstuurt.)

Wilt u een Serviceabonnement? U vraagt dit eenvoudig aan via Mijn BrabantWonen.

Hoe word ik lid van het Glasfonds?

Een ruit kapot? Als huurder moet u dit eigenlijk zelf betalen. Tenzij u deelneemt aan het Glasfonds van BrabantWonen. Dan neemt BrabantWonen deze werkzaamheden van u over en kunt u ons bellen als er een ruit kapot is. Deelname aan het Glasfonds kost € 0,25 per maand. U betaalt deze bijdrage met de servicekosten.

Wilt u lid van het Glasfonds worden? Dat kunt u regelen via Mijn BrabantWonen, of via het contactformulier. Wilt u geen lid meer zijn van het Glasfonds, dan kunt u dat schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Wat is het Serviceabonnement?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over het Serviceabonnement.

Wat is het Glasfonds?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over het Glasfonds.

Servicekosten

Kan het ook zijn dat ik achteraf servicekosten moet bijbetalen?

Ja, dat kan. Elk jaar krijgt u een eindafrekening voor de servicekosten. U krijgt dan geld terug of u moet bijbetalen.

Studentenwoning

Ik zoek een studentenwoning. Hebben jullie die ook?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over studentenwoningen.

Tuin

Ik wil een geveltuin aanleggen. Hoe doe ik dat?

Woont u in een eengezinswoning of een appartement op de begane grond? Mist u een voortuin, maar heeft u voldoende ruimte om voor uw huis een prachtige geveltuin aan te leggen? De hele buurt kan ervan opfleuren, van zo’n ‘geveltuin’ voor uw woning. We bedoelen hiermee het stukje grond voor uw woning, dat nog net geen openbare weg is.

BrabantWonen stimuleert de aanleg van deze minivoortuinen en denkt graag met u mee!

Wilt u een geveltuin aanleggen voor uw woning? Neem dan eerst contact op met de wijkbeheerder of de huismeester van BrabantWonen in uw wijk. Deze kan u precies vertellen wat wel en niet mogelijk is en denkt heel graag met u mee.

Tuingereedschap lenen in s-Hertogenbosch

BrabantWonen en Zayaz hebben een gratis uitleenpunt voor tuingereedschap opgezet voor bewoners uit West, Zuid en Oost 's-Hertogenbosch.

BrabantWonen en Zayaz hebben een gratis uitleenpunt voor tuingereedschap opgezet voor bewoners uit West, Zuid en Oost 's-Hertogenbosch.

Of u nu op zoek bent naar een elektrische heggenschaar, een bladblazer, een hogedrukreiniger, een kruiwagen, een schop, het Tuingereedschap Uitleen Servicepunt helpt u eraan. Daarmee maakt u uw tuin weer picobello in orde.

Meer weten of lenen?

Neem contact op met de Tuingereedschap Uitleen Servicelijn.

Urgentie

Verhuizing doorgeven aan gemeente en andere organisaties

Verzekering

Er is schade aan mijn huis of aan mijn spullen. Hoe zit dat met de verzekering?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over verzekering.

Wat doet u, wat doen wij?

Er is iets kapot aan mijn huis. Wie moet dat repareren?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over wie welke reparaties doet.

Er zijn dingen aan mijn huis aan vervanging toe. Wie regelt het onderhoud?

In het menu Onderhoud vindt u meer informatie over wie welk onderhoudswerk doet.

Wietplantage en drugshandel

Woningruil

Ik wil met iemand van woning ruilen. Kan dat?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over woningruil.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor woningruil?

Als u met iemand anders of met een ander huishouden wilt ruilen van woning, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U woont minimaal een half jaar in de woning
 • U heeft geen huurachterstand
 • De grootte van uw huishouden past bij de woning en het aantal kamers
 • Uw inkomen moet passen bij de huurprijs van de andere woning
 • U woont in een zelfstandige woning
 • U heeft geen negatieve verhuurdersverklaring, bijvoorbeeld doordat u schulden heeft of overlast heeft veroorzaakt

Soms zijn er nog andere redenen waarom wij wel of niet akkoord gaan met woningruil. Dat hangt af van uw situatie. Kijk ook op de pagina Passend Toewijzen

Zelf uw woning aanpassen

Ik wil iets veranderen aan mijn huis. Kan dat?

In het menu Onderhoud vindt u meer informatie over zelf uw woning aanpassen.

Zonnepanelen

Ik wil graag zonnepanelen aanleggen. Mag dat?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over zonnepanelen.

Geen antwoord gevonden
op uw vraag?

Contact opnemen

Bel ons