Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een lijst met vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Top 6 meestgestelde vragen

1Huurverhoging

Per 1 juli 2020 wordt de huurprijs aangepast met de jaarlijkse huurverhoging. Ook dit jaar is de huurverhoging weer afhankelijk van uw inkomen. Mensen met een laag inkomen krijgen te maken met een kleine stijging. Wie meer verdient, krijgt ook meer huurverhoging. Hoe dit precies werkt leest u op de pagina over huurverhoging.

2Hoeveel stijgen de huurprijzen?

Hoeveel huurverhoging u krijgt, hangt af van het verzamelinkomen van uw huishouden. 

 • Bij een verzamelinkomen tot en met € 43.574,- is de huurverhoging 2,6%.
 • Bij een verzamelinkomen hoger dan € 43.574,- is de huurverhoging 5,2%.

Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 • Voor mensen met een chronische ziekte of handicap (volgens de voorwaarden die de Rijksoverheid heeft bepaald) is de huurverhoging 2,6%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.
 • Voor mensen die op 1 juli 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de huurverhoging 2,6%.
 • Voor huishoudens die op 1 juli 2020 bestaan uit vier of meer personen, is de huurverhoging 2,6%.
 • Als u een huis van BrabantWonen huurt in de vrije sector, is de huurverhoging 2,6%.
 • Als u een parkeerplaats, garage, woonwagen, standplaats, studio of kamer huurt, is de huurverhoging 2,6%

In sommige gevallen pakt de huurverhoging lager uit, omdat de maximale huurprijs dan al bereikt is.

3Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Er zijn verschillende redenen waarom u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Let op: maak vóór 1 juli 2020 bezwaar!

 • Als u de e-mail of brief pas na 1 mei 2020 heeft ontvangen.
 • Als er fouten staan in de e-mail of brief over de huurverhoging, of de e-mail of brief niet volledig is.
 • Als uw huur tijdelijk is verlaagd door de Huurcommissie, omdat de woning niet voldoende is onderhouden.
 • Als u vanwege onderhoudsgebreken voor 1 juli 2020 een verzoek om huurverlaging ingediend bij de Huurcommissie.

Is uw huur met meer dan 2,6% verhoogd? Dan kunt u ook om de volgende redenen bezwaar maken tegen de huurverhoging:

 • Als uw verzamelinkomen in 2018 lager was dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat. 
  U hoeft in dit geval geen inkomensgegevens bij het bezwaarschrift te voegen. BrabantWonen vraagt dan namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Blijkt uit deze nieuwe verklaring dat u gelijk heeft? Dan past BrabantWonen het huurverhogingsvoorstel aan op basis van uw inkomen.
   
 • Als uw verzamelinkomen in 2019 is gedaald tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat. Bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan verdienen, omdat u of een huisgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd. 
  U moet in dit geval aantonen dat uw inkomen inderdaad lager is dan in het huurverhogingsvoorstel staat. Hiervoor kunt u vanaf juni 2020 een inkomensverklaring 2019 van alle bewoners bij de Belastingdienst opvragen, telefoonnummer 0800 0543. Het duurt vijf werkdagen voordat u de verklaring thuis ontvangt. Houd daar rekening mee. Kopieën hiervan stuur u naar ons op.

  Om direct een verklaring te krijgen gaat u naar www.mijnbelastingdienst.nl. Houd uw Digi-D inlogcode en wachtwoord bij de hand. U kunt dan uw inkomensverklaring uitprinten. Kopieën hiervan stuurt u naar ons op.

  U levert ook een uittreksel Basisregistratie Personen in (BRP). Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel.
   
 • Als u op 1 juli 2020 AOW ontvangt 
  Als u op 1 juli AOW ontvangt dan kunt u dat met uw verklaring van de Sociale Verzekeringsbank aantonen. Op deze verklaring staat namelijk de ingangsdatum van uw AOW-uitkering.
   
 • Als uw huishouden uit vier of meer personen bestaat
  U moet dit aantonen via een uittreksel Basisregistratie Personen in (BRP). Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken uit hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel.
   
 • Als u een chronische ziekte of handicap heeft.
  U moet in dit geval zelf aan ons doorgeven dat u tot de groep chronisch zieken en gehandicapten behoort. Daarvoor moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: u of een andere bewoner heeft een indicatie op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
    
  • Voor een meerpersoonshuishouden: er is een blijk van waardering voor mantelzorg verstrekt aan u als huurder of iemand van uw huishouden, op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de woning.
    
  • U of iemand van uw huishouden heeft een indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen).
    
  • U heeft een beschikking voor voorzieningen of een woningaanpassing op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de WMO 2015. Toekenningen van vóór 2020 zijn ook geldig.
    
  • U heeft een verklaring van de huisarts dat u als huurder of iemand van uw huishouden blind is. Verklaringen van vóór 2020 zijn ook geldig.
5Hoe laat ik mijn woning achter?

Als u gaat verhuizen, laat u uw woning leeg en schoon achter voor de volgende bewoner.

Behalve uw meubels verwijdert u bijvoorbeeld ook de vloerbedekking en gordijnen. De badkamer, de toiletten en de keuken zijn schoon. Ook zijn de muren in huis kaal en glad en is de tuin netjes onderhouden op het moment van de sleuteloverdracht.

Als de nieuwe huurder bepaalde zaken van u wil overnemen, hoeft u die natuurlijk niet te verwijderen.

Asbest

Ik denk dat er asbest in mijn huis zit. Wat moet ik doen?

In het menu Onderhoud vindt u meer informatie over asbest.

Betalingsachterstand of geldproblemen

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat moet ik doen?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over betalingsachterstand of geldproblemen.

Bewonerscommissie

Is er een bewonerscommissie in mijn buurt?

Wilt u weten of er een bewonerscommissie in uw buurt is? Neem dan contact op met Wim Sterks, consulent participatie. Hij vertelt u graag meer over alle mogelijkheden. Bel 088 28 16 101 of e-mail naar w.sterks@brabantwonen.nl.

ComfortWonen

Ik heb zorg in huis nodig. Wat zijn de mogelijkheden?

In het menu Wonen met zorg vindt u meer informatie over ComfortWonen.

Duurzaamheid

Hoe kan ik energie besparen?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over hoe u energie kunt besparen.

Wat doet BrabantWonen aan duurzaamheid?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over wat wij doen aan duurzaamheid.

Een woning van BrabantWonen kopen

Ik wil mijn huis kopen van BrabantWonen. Kan dat?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over een woning van BrabantWonen kopen.

Energietarieven

Wat zijn de tarieven voor blokverwarming en WKO-installatie?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over energietarieven.

Extra kansen door loting

Hoe werkt het loten voor woningen?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over extra kansen door loting.

Garages en parkeerplaatsen

Groen om uw huis

Hoe maak ik mijn tuin watervriendelijk?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over groen om uw huis.

Hoe betaalt u?

Wat doe ik als ik niet op tijd kan betalen?

Lukt het u door omstandigheden niet om de huur op tijd te betalen? Of heeft u andere schulden? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Afhankelijk van uw situatie maken we een betalingsregeling of zoeken we een andere oplossing. Onze medewerkers kunnen u hierover informeren. U kunt ook via Mijn BrabantWonen een betalingsregeling aanvragen.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met een afschrijving?

Als u het niet eens bent met een afschrijving, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Het kan zijn dat u of wij iets over het hoofd hebben gezien. Wij proberen in overleg met u tot een oplossing te komen.

Hoe komt u aan een huurwoning?

Hoe kom ik aan een huurwoning?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over hoe u aan een huurwoning kunt komen.

Hoe laat u uw woning achter?

Hoe laat ik mijn woning achter?

Als u gaat verhuizen, laat u uw woning leeg en schoon achter voor de volgende bewoner.

Behalve uw meubels verwijdert u bijvoorbeeld ook de vloerbedekking en gordijnen. De badkamer, de toiletten en de keuken zijn schoon. Ook zijn de muren in huis kaal en glad en is de tuin netjes onderhouden op het moment van de sleuteloverdracht.

Als de nieuwe huurder bepaalde zaken van u wil overnemen, hoeft u die natuurlijk niet te verwijderen.

Kan het ook zijn dat ik geld terugkrijg?

Ja, dat is mogelijk. Als u een aanpassing aan uw woning heeft gedaan, waardoor de woning meer waard is geworden, dan kunt u daar in bepaalde gevallen een (gedeeltelijke) vergoeding voor krijgen. De hoogte van zo’n vergoeding baseren we op het bedrag dat wij zelf betaald zouden hebben voor een vergelijkbare (standaard) verandering.

Hoe maak ik afspraken met de nieuwe huurder over overname?

Als u zaken ter overname wilt aanbieden - zoals tapijt, zonwering, gordijnrails of gordijnen, neem dan contact met ons op. Wij brengen u met de nieuwe huurder in contact.

Samen spreekt u dan af welke zaken de nieuwe huurder overneemt. Die zaken legt u vast op een speciale overnameverklaring, die u van ons ontvangt.

Als beide partijen de verklaring hebben ondertekend, levert u die in bij de opzichter, samen met de sleutels. U kunt de overnameverklaring ook al eerder inleveren bij de afdeling op ons kantoor.

Wanneer wordt mijn woning gecontroleerd?

Als u heeft opgezegd komen we bij u langs om te kijken hoe de woning eruit ziet. We kijken dan of er nog dingen zijn die moeten worden opgeknapt en of u daarvoor verantwoordelijke bent of dat wij dat moeten aanpakken. We noemen dat de voorinspectie. Als er dingen zijn die u moet herstellen dan schrijven we dat op.

We maken ook een afspraak voor de eindinspectie. Dan komen we nog een keer kijken of alle afgesproken dingen zijn gedaan. Als dat allemaal goed is dan levert u de sleutels in en wensen we u veel succes op uw nieuwe adres!

Als blijkt dat niet al het afgesproken werk is gedaan dan knappen wij de woning alsnog op. De kosten moet u dan betalen. Dat ziet u dan in de eindafrekening.

Ik ga verhuizen. Hoe moet ik mijn huis achterlaten?

Ini het menu Huur opzeggen vindt u meer informatie over hoe u uw woning moet achterlaten.

Huur opzeggen

Hoe zeg ik mijn huur op?

In het menu Huur opzeggen vindt u meer informatie over hoe u de huur kunt opzeggen.

Huurcontract

Wat staat er in een huurcontract?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over uw huurcontract.

Huurprijs

Hoe zit mijn huurprijs in elkaar?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over de huurprijs.

Huurtoeslag

Kan ik huurtoeslag krijgen?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over huurtoeslag.

Huurverhoging

Huurverhoging

Per 1 juli 2020 wordt de huurprijs aangepast met de jaarlijkse huurverhoging. Ook dit jaar is de huurverhoging weer afhankelijk van uw inkomen. Mensen met een laag inkomen krijgen te maken met een kleine stijging. Wie meer verdient, krijgt ook meer huurverhoging. Hoe dit precies werkt leest u op de pagina over huurverhoging.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging:

 • Als uw huurverhoging maximaal 2,6% is. Dit is de minimale verhoging die we dit jaar toepassen, en het is lager dan mag van de overheid.
 • Als u bezwaar wilt maken wegens problemen met het onderhoud van uw woning, die u nog niet eerder heeft gemeld. Daarvoor geldt een aparte bezwaarprocedure.
 • Als u bezwaar maakt omdat een andere huurder met een gelijksoortige woning een lagere huurverhoging krijgt.
Hoeveel stijgen de huurprijzen?

Hoeveel huurverhoging u krijgt, hangt af van het verzamelinkomen van uw huishouden. 

 • Bij een verzamelinkomen tot en met € 43.574,- is de huurverhoging 2,6%.
 • Bij een verzamelinkomen hoger dan € 43.574,- is de huurverhoging 5,2%.

Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 • Voor mensen met een chronische ziekte of handicap (volgens de voorwaarden die de Rijksoverheid heeft bepaald) is de huurverhoging 2,6%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.
 • Voor mensen die op 1 juli 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de huurverhoging 2,6%.
 • Voor huishoudens die op 1 juli 2020 bestaan uit vier of meer personen, is de huurverhoging 2,6%.
 • Als u een huis van BrabantWonen huurt in de vrije sector, is de huurverhoging 2,6%.
 • Als u een parkeerplaats, garage, woonwagen, standplaats, studio of kamer huurt, is de huurverhoging 2,6%

In sommige gevallen pakt de huurverhoging lager uit, omdat de maximale huurprijs dan al bereikt is.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Er zijn verschillende redenen waarom u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Let op: maak vóór 1 juli 2020 bezwaar!

 • Als u de e-mail of brief pas na 1 mei 2020 heeft ontvangen.
 • Als er fouten staan in de e-mail of brief over de huurverhoging, of de e-mail of brief niet volledig is.
 • Als uw huur tijdelijk is verlaagd door de Huurcommissie, omdat de woning niet voldoende is onderhouden.
 • Als u vanwege onderhoudsgebreken voor 1 juli 2020 een verzoek om huurverlaging ingediend bij de Huurcommissie.

Is uw huur met meer dan 2,6% verhoogd? Dan kunt u ook om de volgende redenen bezwaar maken tegen de huurverhoging:

 • Als uw verzamelinkomen in 2018 lager was dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat. 
  U hoeft in dit geval geen inkomensgegevens bij het bezwaarschrift te voegen. BrabantWonen vraagt dan namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Blijkt uit deze nieuwe verklaring dat u gelijk heeft? Dan past BrabantWonen het huurverhogingsvoorstel aan op basis van uw inkomen.
   
 • Als uw verzamelinkomen in 2019 is gedaald tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat. Bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan verdienen, omdat u of een huisgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd. 
  U moet in dit geval aantonen dat uw inkomen inderdaad lager is dan in het huurverhogingsvoorstel staat. Hiervoor kunt u vanaf juni 2020 een inkomensverklaring 2019 van alle bewoners bij de Belastingdienst opvragen, telefoonnummer 0800 0543. Het duurt vijf werkdagen voordat u de verklaring thuis ontvangt. Houd daar rekening mee. Kopieën hiervan stuur u naar ons op.

  Om direct een verklaring te krijgen gaat u naar www.mijnbelastingdienst.nl. Houd uw Digi-D inlogcode en wachtwoord bij de hand. U kunt dan uw inkomensverklaring uitprinten. Kopieën hiervan stuurt u naar ons op.

  U levert ook een uittreksel Basisregistratie Personen in (BRP). Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel.
   
 • Als u op 1 juli 2020 AOW ontvangt 
  Als u op 1 juli AOW ontvangt dan kunt u dat met uw verklaring van de Sociale Verzekeringsbank aantonen. Op deze verklaring staat namelijk de ingangsdatum van uw AOW-uitkering.
   
 • Als uw huishouden uit vier of meer personen bestaat
  U moet dit aantonen via een uittreksel Basisregistratie Personen in (BRP). Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken uit hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel.
   
 • Als u een chronische ziekte of handicap heeft.
  U moet in dit geval zelf aan ons doorgeven dat u tot de groep chronisch zieken en gehandicapten behoort. Daarvoor moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: u of een andere bewoner heeft een indicatie op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
    
  • Voor een meerpersoonshuishouden: er is een blijk van waardering voor mantelzorg verstrekt aan u als huurder of iemand van uw huishouden, op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de woning.
    
  • U of iemand van uw huishouden heeft een indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen).
    
  • U heeft een beschikking voor voorzieningen of een woningaanpassing op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de WMO 2015. Toekenningen van vóór 2020 zijn ook geldig.
    
  • U heeft een verklaring van de huisarts dat u als huurder of iemand van uw huishouden blind is. Verklaringen van vóór 2020 zijn ook geldig.
Hoe komt BrabantWonen aan mijn inkomensgegeven?

Van de Belastingdienst krijgen we gegevens door over uw inkomen. We weten alleen in welke inkomensgroep u valt en níet hoeveel u precies verdient. Als u een huurverhoging krijgt van meer dan 2,6% dan zit de inkomensverklaring bij uw huurbrief.

Vanaf april heeft de Belastingdienst brieven verstuurd, waarin staat dat wij uw inkomensindicatie hebben opgevraagd en ontvangen. De Belastingdienst gaat uit van het verzamelinkomen van 2018. De gegevens over 2019 zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld.

Kloppen de gegevens niet of was uw inkomen in 2019 lager dan in 2018, dan kunt u bezwaar maken.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Misschien vindt u dat onze berekening niet klopt. Dan kunt u bezwaar maken. Laat dit dan vóór 1 juli 2020 schriftelijk weten aan BrabantWonen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging.

U kunt ook de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging gebruiken. Die vindt u op de website van de Huurcommissie. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U krijgt dan uiterlijk 8 augustus 2020 antwoord van ons.

Uw schriftelijk bezwaar stuurt u naar:
BrabantWonen
Postbus 151
5340 AD OSS

Hoe zit het met de huurverhoging?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over huurverhoging.

Wat is rekenhuur?

De kale huur plus maximaal € 48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor: 

 • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten.
 • Elektra gemeenschappelijke ruimten.
 • Diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge.
 • Reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten.
Wat is een laag inkomen?

Met een laag inkomen bedoelen we:

 • Lager dan € 15.500 als u alleen woont.
 • Lager dan € 26.500 als u met 2 personen woont.
 • Lager dan € 33.500 als u met 3 of meer personen woont.
Wat is een iets hoger inkomen?

Met een iets hoger inkomen bedoelen we:

 • Tussen € 15.500 en € 27.000 als u alleen woont.
 • Tussen € 26.500 en € 37.000 als u met 2 personen woont.
 • Tussen € 33.500  en € 43.500 als u met 3 of meer personen woont.
Vanaf wanneer kan ik huurbevriezing aanvragen?
 • U kunt huurbevriezing aanvragen, als u al minstens zes maanden meer huur betaalt dan u met uw inkomen kunt opbrengen. Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden.
  Uitzondering daarop is pensionering: als u met pensioen gaat, dan kunt u direct een aanvraag doen.
    
 • Huurbevriezing moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij BrabantWonen is dat per 1 juli.

  Eind april sturen we een brief over de huurverhoging. Daarin staat ook informatie over huurbevriezing. U kunt dan in mei en juni huurbevriezing aanvragen. BrabantWonen laat u schriftelijk weten of uw verzoek wordt toegekend.
Bij wie kan ik huurverhoging of huurbevriezing aanvragen?

U kunt huurbevriezing of huurverlaging aanvragen bij BrabantWonen. Stuur met uw aanvraag documenten mee waaruit blijkt:

 • wie er op het adres zijn ingeschreven, bijvoorbeeld een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP);
 • wat het inkomen is van alle volwassenen die op het adres zijn ingeschreven (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst én recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties)

U kunt hier een verzoek voor huurverlaging of huurbevriezing doen.

Moet ik huurbevriezing elk jaar opnieuw aanvragen?

Ja, de huurbevriezing geldt voor een jaar.

Vanaf wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?
 • U kunt huurverlaging vragen als u minstens zes maanden meer huur betaalt dan u met uw inkomen kunt opbrengen. Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden.
  Uitzondering daarop is pensionering: als u met pensioen gaat, dan kunt u direct een aanvraag doen.
    
 • U kunt huurverlaging op elk gewenst moment aanvragen.
    
 • Als we de huurverlaging toekennen, gaat de nieuwe huurprijs uiterlijk 2 maanden na de ontvangst van het volledige huurverlagingsvoorstel in. BrabantWonen laat u schriftelijk weten of uw verzoek wordt toegekend.
Hoe bereken ik mijn verzamelinkomen?

Voor de huurverhoging kijken we naar uw verzamelinkomen van 2018. Dat zijn de inkomens van alle bewoners bij elkaar opgeteld. Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun verzamelinkomen van 2018 tot aan het niveau van het minimumloon (€ 20.450) niet mee bij uw verzamelinkomen.

Klachten over ons

Bent u het niet eens met de Klachtencommissie?

Als de Klachtencommissie heeft besloten dat uw klacht onterecht is, en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de Huurcommissie.

Wat doet de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie geeft advies over uw klacht aan het bestuur van BrabantWonen. De commissie behandelt uw klachten altijd serieus en probeert eventuele problemen zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. De commissie bestaat uit vijf leden en is volledig onafhankelijk: de leden van de klachtencommissie hebben geen van allen banden - direct of indirect - met BrabantWonen.

Welke zaken behandelt de Klachtencommissie niet?

De volgende klachten behandelt de Klachtencommissie niet:

 • Klachten die niet eerst aan BrabantWonen zijn gemeld en met BrabantWonen zijn besproken.
 • Klachten waarover de Huurcommissie een uitspraak doet (huurprijs, servicekosten).
 • Klachten over het beleid van BrabantWonen.
 • Klachten die in behandeling zijn bij de rechter. Hierbij kunt u denken aan iemand die een klacht heeft ingediend en gedagvaard is vanwege huurschuld of schade.
 • Klachten over woningtoewijzing via WoonService. Hiervoor bestaat namelijk een aparte Klachtencommissie.
 • Klachten die eerder al zijn behandeld door de Klachtencommissie.
 • Een anonieme of discriminerende klacht.
Hoe dient u een klacht in bij de Klachtencommissie?

Wilt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie? Bekijk dan eerst de zaken die de Klachtencommissie niet behandelt.

Als u vervolgens besluit een klacht in te dienen, dan kan dit schriftelijk het adres van de Klachtencommissie BrabantWonen, Postbus 151, 5340 AD Oss. U kunt uw brief ook via dit formulier versturen.

Wat gebeurt er met uw klacht bij de Klachtencommissie?

Wanneer uw klacht is ontvangen door de Klachtencommissie, krijgt u per post een bevestiging. Met de Klachtencommissie is afgesproken dat de directie van BrabantWonen eerst nog mag reageren op uw klacht. Lukt het de directie niet om samen met u tot een oplossing te komen, dan wordt uw klacht behandeld door de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie regelt hiervoor een hoorzitting: een officieel gesprek met de Klachtencommissie. U krijgt daarvoor een schriftelijke uitnodiging via de post. Als u wilt, kunt u iemand anders meenemen naar dit gesprek.

Ook medewerkers van BrabantWonen zijn aanwezig bij de hoorzitting.

Na de hoorzitting stuurt de Klachtencommissie een advies aan het bestuur van BrabantWonen. Het bestuur zal schriftelijk reageren op dit advies. Het advies van de Klachtencommissie en de reactie van het bestuur ontvangt u uiterlijk zeven weken na de hoorzitting.

Ik heb een klacht over BrabantWonen. Hoe dien ik die in?

In het menu Klachten over ons vindt u meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij BrabantWonen.

Ik heb een klacht ingediend maar ben het niet eens met hoe die is afgehandeld. Wat nu?

Een klacht meldt u altijd eerst bij BrabantWonen. We kijken dan samen hoe we het kunnen oplossen. Heeft u een klacht bij ons ingediend, en vindt u dat we uw klacht niet goed hebben afgehandeld? Dan kunt u naar de onafhankelijke Klachtencommissie.

Last van de buren

Wat als de overlast niet stopt?

Helpt het niet dat u met uw buren heeft gepraat? Of kunnen uw buren niets veranderen aan hun gedrag? Als de overlast niet stopt dan kunt u andere stappen ondernemen. Afhankelijk van de overlast kunt u contact met ons opnemen, of direct met de politie.

Ik heb last van mijn buren. Wat kan ik eraan doen?

In het menu Overlast vindt u meer informatie over wat u kunt doen als u last van uw buren heeft.

Mijn BrabantWonen

Ik wil graag mijn huurzaken online regelen. Kan dat?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over Mijn BrabantWonen.

Ongedierte

Hoe voorkom ik ongedierte?

De belangrijkste tips om te voorkomen dat je last krijgt van ongedierte in huis zijn: goed onderhoud, regelmatig schoonmaken en vocht vermijden.

Zijn ongedierte en plagen toch in je huis beland, dan kun je ze vaak bestrijden zónder gif. Kijk voor tips op de website van Milieu Centraal.

Ik heb last van ongedierte. Wie lost dat op?

In het menu Overlast vindt u meer informatie over ongedierte.

Passend toewijzen

Op welke huurwoningen kan ik reageren?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over op welke woningen u kunt reageren.

Reparatieverzoek

Samenwonen of afscheid nemen

Ik ga samenwonen. Wat moet ik doen?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over samenwonen.

Mijn huisgenoot vertrekt. Wat moet ik doen?

Als u uit elkaar gaat maar één van u blijft op het adres wonen, dan moet u uw huurcontract aanpassen.

Dat kan op de volgende manieren:

Let op: u moet wel allebei aan de balie komen of het formulier allebei ondertekenen.

Wij sturen u een bevestiging als we de het contract hebben aangepast.

Mijn huisgenoot is overleden. Wat moet ik doen?

Uw partner is overleden. BrabantWonen condoleert u met uw verlies en we wensen u heel veel sterkte.

U moet een hoop regelen. Als u op het adres blijft wonen dan moet u ook uw huurcontract aanpassen.

Dat kan op de volgende manieren:

Wij vragen u een overlijdensakte mee te nemen of mee te sturen. Deze akte haalt u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Wat is een gemeenschappelijke huishouding?

Een gemeenschappelijke huishouding betekent dat u echt samen het huishouden regelt. Wanneer u meerdere van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden, is dat een aanwijzing dat u een gemeenschappelijke huishouding heeft:

 • Betaalt u samen het huishouden, zoals de boodschappen, de inrichting van het huis enzovoort?
 • Heeft u samen een en/of bankrekening?
 • Heeft u gezamenlijke verzekeringen?
 • Bent u elkaars fiscale partner?
 • Onderneemt u gezamenlijke activiteiten?
 • Zorgt u voor elkaar?

Serviceabonnement en Glasfonds

Welke reparaties zitten in het Serviceabonnement?

In het Onderhouds-ABC kunt u Serviceabonnement aanvinken. U ziet dan precies welke werkzaamheden onder het Serviceabonnement vallen.

Als abonnee kunt u ons onder andere bellen voor:

 • ontstoppingen;
 • het bijvullen van de cv-installatie;
 • het vervangen van kraanleertjes;
 • het repareren van sloten van binnendeuren;
 • reparaties aan de vlotter van het waterreservoir van uw toilet;

Wilt u een Serviceabonnement? U vraagt dit eenvoudig aan via Mijn BrabantWonen.

Hoe word ik lid van het Glasfonds?

Een ruit kapot? Als huurder moet u dit eigenlijk zelf betalen. Tenzij u deelneemt aan het Glasfonds van BrabantWonen. Dan neemt BrabantWonen deze werkzaamheden van u over en kunt u ons bellen als er een ruit kapot is. Deelname aan het Glasfonds kost € 0,25 per maand. U betaalt deze bijdrage met de servicekosten.

Wilt u lid van het Glasfonds worden? Dat kunt u regelen via Mijn BrabantWonen, of via het contactformulier. Wilt u geen lid meer zijn van het Glasfonds, dan kunt u dat schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Wat is het Serviceabonnement?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over het Serviceabonnement.

Wat is het Glasfonds?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over het Glasfonds.

Servicekosten

Kan het ook zijn dat ik achteraf servicekosten moet bijbetalen?

Ja, dat kan. Elk jaar krijgt u een eindafrekening voor de servicekosten. U krijgt dan geld terug of u moet bijbetalen.

Studentenwoning

Ik zoek een studentenwoning. Hebben jullie die ook?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over studentenwoningen.

Tuin

Ik wil een geveltuin aanleggen. Hoe doe ik dat?

Woont u in een eengezinswoning of een appartement op de begane grond? Mist u een voortuin, maar heeft u voldoende ruimte om voor uw huis een prachtige geveltuin aan te leggen? De hele buurt kan ervan opfleuren, van zo’n ‘geveltuin’ voor uw woning. We bedoelen hiermee het stukje grond voor uw woning, dat nog net geen openbare weg is.

BrabantWonen stimuleert de aanleg van deze minivoortuinen en denkt graag met u mee!

Wilt u een geveltuin aanleggen voor uw woning? Neem dan eerst contact op met de wijkbeheerder of de huismeester van BrabantWonen in uw wijk. Deze kan u precies vertellen wat wel en niet mogelijk is en denkt heel graag met u mee.

Tuingereedschap lenen in s-Hertogenbosch

BrabantWonen en Zayaz hebben een gratis uitleenpunt voor tuingereedschap opgezet voor bewoners uit West, Zuid en Oost 's-Hertogenbosch.

BrabantWonen en Zayaz hebben een gratis uitleenpunt voor tuingereedschap opgezet voor bewoners uit West, Zuid en Oost 's-Hertogenbosch.

Of u nu op zoek bent naar een elektrische heggenschaar, een bladblazer, een hogedrukreiniger, een kruiwagen, een schop, het Tuingereedschap Uitleen Servicepunt helpt u eraan. Daarmee maakt u uw tuin weer picobello in orde.

Meer weten of lenen?

Neem contact op met de Tuingereedschap Uitleen Servicelijn.

Urgentie

Verhuizing doorgeven aan gemeente en andere organisaties

Verzekering

Er is schade aan mijn huis of aan mijn spullen. Hoe zit dat met de verzekering?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over verzekering.

Wat doet u, wat doen wij?

Er is iets kapot aan mijn huis. Wie moet dat repareren?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over wie welke reparaties doet.

Er zijn dingen aan mijn huis aan vervanging toe. Wie regelt het onderhoud?

In het menu Onderhoud vindt u meer informatie over wie welk onderhoudswerk doet.

Wietplantage en drugshandel

Woningruil

Ik wil met iemand van woning ruilen. Kan dat?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over woningruil.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor woningruil?

Als u met iemand anders of met een ander huishouden wilt ruilen van woning, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U woont minimaal een half jaar in de woning
 • U heeft geen huurachterstand
 • De grootte van uw huishouden past bij de woning en het aantal kamers
 • Uw inkomen moet passen bij de huurprijs van de andere woning
 • U woont in een zelfstandige woning
 • U heeft geen negatieve verhuurdersverklaring, bijvoorbeeld doordat u schulden heeft of overlast heeft veroorzaakt

Soms zijn er nog andere redenen waarom wij wel of niet akkoord gaan met woningruil. Dat hangt af van uw situatie. Kijk ook op de pagina Passend Toewijzen

Zelf uw woning aanpassen

Ik wil iets veranderen aan mijn huis. Kan dat?

In het menu Onderhoud vindt u meer informatie over zelf uw woning aanpassen.

Zonnepanelen

Ik wil graag zonnepanelen aanleggen. Mag dat?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over zonnepanelen.

Geen antwoord gevonden
op uw vraag?

Contact opnemen

Bel ons

 • Delen