Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een lijst met vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Top 6 meestgestelde vragen

1Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Is uw huur met meer dan 1,6% verhoogd? Dan zijn er verschillende redenen waarom u bezwaar kunt maken. Let op: maak vóór 1 juli 2019 bezwaar!

 1. U heeft de brief over de huurverhoging pas na 1 mei 2019 ontvangen.
 2. Er staan fouten in de brief over de huurverhoging of de bief is niet volledig.
 3. Uw huur is tijdelijk verlaagd door de Huurcommissie, omdat de woning niet voldoende is onderhouden.
 4. U heeft voor 1 juli 2019 een verzoek om huurverlaging ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.
 5. Uw verzamelinkomen was in 2017 lager dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat.
  U hoeft in dit geval geen inkomensgegevens bij het bezwaarschrift te voegen. BrabantWonen vraagt dan namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Blijkt uit deze nieuwe verklaring dat u gelijk heeft? Dan past BrabantWonen het huurverhogingsvoorstel aan op basis van uw inkomen.
 6. Uw verzamelinkomen is in 2018 gedaald tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat. Bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan verdienen, omdat u of een huisgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd.
  U moet in dit geval aantonen dat uw inkomen inderdaad lager is dan in het huurverhogingsvoorstel staat. Hiervoor kunt u vanaf juni 2018 een inkomensverklaring 2018 (voorheen IB60-formulier) van alle bewoners bij de Belastingdienst opvragen, telefoonnummer 0800 0543. Het duurt vijf werkdagen voordat u de verklaring thuis ontvangt. Houd daar rekening mee. Kopieën hiervan stuur u naar ons op.

  Om direct een verklaring te krijgen gaat u naar www.mijnbelastingdienst.nl. Houd uw Digi-D inlogcode en wachtwoord bij de hand. U kunt dan uw inkomensverklaring uitprinten. Kopieën hiervan stuurt u naar ons op.

  U levert ook een uittreksel Basisregistratie Personen in (BRP, voorheen GBA). Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel.
 7. U heeft een chronische ziekte of handicap.
  U moet in dit geval zelf aan ons doorgeven dat u tot de groep chronisch zieken en gehandicapten behoort. Daarvoor moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: u of een andere bewoner heeft een indicatie op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
  • Voor een meerpersoonshuishouden: er is een blijk van waardering voor mantelzorg verstrekt aan u als huurder of iemand van uw huishouden, op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de woning.
  • U of iemand van uw huishouden heeft een indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen).
  • U heeft een beschikking voor voorzieningen of een woningaanpassing op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de WMO 2015. Toekenningen van vóór 2019 zijn ook geldig.
  • U heeft een verklaring van de huisarts dat u als huurder of iemand van uw huishouden blind is. Verklaringen van vóór 2019 zijn ook geldig.
2Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Misschien vindt u dat onze berekening niet klopt. Dan kunt u bezwaar maken. Laat dit dan vóór 1 juli 2019 schriftelijk weten aan BrabantWonen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging.

U kunt ook de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging gebruiken. Die vindt u op de website van de Huurcommissie. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U krijgt dan uiterlijk 3 augustus 2019 antwoord van ons.

Uw schriftelijk bezwaar stuurt u naar:
BrabantWonen
Postbus 151
5340 AD OSS

3Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging:

 • als uw huurverhoging maximaal 1,6% is;
 • als u een woning in de vrije sector huurt. Dat is een woning die bij het aangaan van het huurcontract boven de zogenaamde liberalisatiegrens viel. Bij geliberaliseerde woningen gelden de maximale huurprijzen en de regels voor de maximale huurverhoging niet.
 • als u bezwaar maakt wegens problemen met het onderhoud van uw woning, die u nog niet eerder heeft gemeld (daarvoor geldt een aparte bezwaarprocedure);
 • als u bezwaar maakt omdat een andere huurder met een gelijksoortige woning een lagere huurverhoging krijgt.
4Hoe laat ik mijn woning achter?

Als u gaat verhuizen, laat u uw woning leeg en schoon achter voor de volgende bewoner.

Behalve uw meubels verwijdert u bijvoorbeeld ook de vloerbedekking en gordijnen. De badkamer, de toiletten en de keuken zijn schoon. Ook zijn de muren in huis kaal en glad en is de tuin netjes onderhouden op het moment van de sleuteloverdracht.

Als de nieuwe huurder bepaalde zaken van u wil overnemen, hoeft u die natuurlijk niet te verwijderen.

5Er is iets kapot aan mijn huis. Hoe kan ik dat laten repareren?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over hoe u een reparatieverzoek doet.

Asbest

Ik denk dat er asbest in mijn huis zit. Wat moet ik doen?

In het menu Onderhoud vindt u meer informatie over asbest.

Betalingsachterstand of geldproblemen

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat moet ik doen?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over betalingsachterstand of geldproblemen.

Ik heb een brief gekregen dat ik een huurachterstand heb. Wat nu?

Vanaf 1 januari 2020 nemen we sneller contact met u op als de huur te laat binnen is. Vaak zal er niets aan de hand zijn. Maar als dat wel zo is, zijn we er op tijd bij om samen met u naar een oplossing te kijken. We willen voorkomen dat mensen een huurachterstand hebben.

Als u niet in één keer het bedrag kan betalen, neemt u dan alstublieft contact op met onze afdeling incasso. Zij kunnen op maat afspraken met u maken om ervoor te zorgen dat de huurachterstand wordt ingelopen.

Eerder kreeg ik nooit een brief en nu wel. Hoe kan dat?

In het huurcontract is afgesproken dat de huur vooraf voor de 5e van de maand betaald moet worden.
Voorheen gedoogden wij dat mensen aan het einde van de maand betaalden omdat dat beter uitkwam, omdat bijvoorbeeld de uitkering dan pas binnenkomt.

Dit betekent alleen wel dat u altijd een achterstand heeft gehad, misschien zonder dat u zich daar bewust van bent. We willen betalingsachterstand voorkomen. En dus sturen we u nu altijd een brief als er sprake is van een achterstand. Dus ook wanneer u eerder altijd achteraf betaalde.

Dit doen we zodat u er bewust van bent dat u een achterstand heeft. Als u dit niet in een keer op kan lossen, denken we graag met u mee. Zo kunnen we bijvoorbeeld een kleine betalingsregeling afsluiten.

Ik kan niet in een keer twee huren betalen. Wat nu?

Wij snappen dat u niet zomaar in één keer vooruit kan betalen. Wij denken graag met u mee.

Misschien kunnen we een betalingsregeling afspreken. Op die manier loopt u langzaam in en betaalt u uiteindelijk de huur aan het begin van de maand. Dan heeft u geen huurachterstand meer.

Neem contact op met de afdeling Incasso. Zij kunnen met u meedenken en afspraken maken over het vervolg.

Ik betaal altijd op het moment dat mijn inkomen binnenkomt, kan dat niet meer?

Jawel, dit kunt u blijven doen. We maken dan alleen de extra afspraak dat u voortaan vooruit betaalt. We maken dan voor de huidige maand een betalingsregeling.

Als voorbeeld: u betaalt nu de huur elke keer achteraf op het moment dat uw inkomen binnenkomt. Dus de huur van januari op 20 januari. We geven u de mogelijkheid om op de 20ste te blijven betalen.

Oplossing: u maakt de afspraak met ons om voortaan op 20 januari de huur van februari te betalen.
We kunnen dan voor de maand januari een betalingsregeling afspreken. 
U krijgt dan geen brieven meer van ons en na een paar maanden is uw betalingsregeling afgelost en betaalt u voortaan de huur vooruit. U heeft dan geen achterstand meer.

Wat zijn de contactgegevens van incasso?

De afdeling Incasso is bereikbaar op 088 281 60 00 (keuze 2) of via mailadres incasso@brabantwonen.nl.
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.00 uur en 12.30 uur.

Ook kunt u langskomen. Op werkdagen zijn wij geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Komt u liever in de middag? Maak dan met ons een afspraak.

Ik heb geprobeerd te bellen, maar er is een lange wachtrij. Wat nu?

Op dit moment is het druk bij de afdeling incasso. We proberen iedereen goed te woord te staan en deze gesprekken duren vaak wat langer.

Als u de wachtrij te lang vindt, kunt u altijd op een later moment terugbellen.

Ook kunt u een e-mail sturen naar Incasso@brabantwonen.nl en vragen of wij contact met u opnemen. Of doe dit via Mijn BrabantWonen. U wordt dan op een later moment teruggebeld.

Bewonerscommissie

Is er een bewonerscommissie in mijn buurt?

Wilt u weten of er een bewonerscommissie in uw buurt is? Neem dan contact op met Wim Sterks, consulent participatie. Hij vertelt u graag meer over alle mogelijkheden. Bel 088 28 16 101 of e-mail naar w.sterks@brabantwonen.nl.

ComfortWonen

Ik heb zorg in huis nodig. Wat zijn de mogelijkheden?

In het menu Wonen met zorg vindt u meer informatie over ComfortWonen.

Duurzaamheid

Hoe kan ik energie besparen?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over hoe u energie kunt besparen.

Wat doet BrabantWonen aan duurzaamheid?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over wat wij doen aan duurzaamheid.

Een woning van BrabantWonen kopen

Ik wil mijn huis kopen van BrabantWonen. Kan dat?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over een woning van BrabantWonen kopen.

Energietarieven

Wat zijn de tarieven voor blokverwarming en WKO-installatie?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over energietarieven.

Extra kansen door loting

Hoe werkt het loten voor woningen?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over extra kansen door loting.

Garages en parkeerplaatsen

Groen om uw huis

Hoe maak ik mijn tuin watervriendelijk?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over groen om uw huis.

Hoe betaalt u?

Wat doe ik als ik niet op tijd kan betalen?

Lukt het u door omstandigheden niet om de huur op tijd te betalen? Of heeft u andere schulden? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Afhankelijk van uw situatie maken we een betalingsregeling of zoeken we een andere oplossing. Onze medewerkers kunnen u hierover informeren. U kunt ook via Mijn BrabantWonen een betalingsregeling aanvragen.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met een afschrijving?

Als u het niet eens bent met een afschrijving, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Het kan zijn dat u of wij iets over het hoofd hebben gezien. Wij proberen in overleg met u tot een oplossing te komen.

Hoe komt u aan een huurwoning?

Hoe kom ik aan een huurwoning?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over hoe u aan een huurwoning kunt komen.

Hoe laat u uw woning achter?

Hoe laat ik mijn woning achter?

Als u gaat verhuizen, laat u uw woning leeg en schoon achter voor de volgende bewoner.

Behalve uw meubels verwijdert u bijvoorbeeld ook de vloerbedekking en gordijnen. De badkamer, de toiletten en de keuken zijn schoon. Ook zijn de muren in huis kaal en glad en is de tuin netjes onderhouden op het moment van de sleuteloverdracht.

Als de nieuwe huurder bepaalde zaken van u wil overnemen, hoeft u die natuurlijk niet te verwijderen.

Kan het ook zijn dat ik geld terugkrijg?

Ja, dat is mogelijk. Als u een aanpassing aan uw woning heeft gedaan, waardoor de woning meer waard is geworden, dan kunt u daar in bepaalde gevallen een (gedeeltelijke) vergoeding voor krijgen. De hoogte van zo’n vergoeding baseren we op het bedrag dat wij zelf betaald zouden hebben voor een vergelijkbare (standaard) verandering.

Hoe maak ik afspraken met de nieuwe huurder over overname?

Als u zaken ter overname wilt aanbieden - zoals tapijt, zonwering, gordijnrails of gordijnen, neem dan contact met ons op. Wij brengen u met de nieuwe huurder in contact.

Samen spreekt u dan af welke zaken de nieuwe huurder overneemt. Die zaken legt u vast op een speciale overnameverklaring, die u van ons ontvangt.

Als beide partijen de verklaring hebben ondertekend, levert u die in bij de opzichter, samen met de sleutels. U kunt de overnameverklaring ook al eerder inleveren bij de afdeling op ons kantoor.

Wanneer wordt mijn woning gecontroleerd?

Als u heeft opgezegd komen we bij u langs om te kijken hoe de woning eruit ziet. We kijken dan of er nog dingen zijn die moeten worden opgeknapt en of u daarvoor verantwoordelijke bent of dat wij dat moeten aanpakken. We noemen dat de voorinspectie. Als er dingen zijn die u moet herstellen dan schrijven we dat op.

We maken ook een afspraak voor de eindinspectie. Dan komen we nog een keer kijken of alle afgesproken dingen zijn gedaan. Als dat allemaal goed is dan levert u de sleutels in en wensen we u veel succes op uw nieuwe adres!

Als blijkt dat niet al het afgesproken werk is gedaan dan knappen wij de woning alsnog op. De kosten moet u dan betalen. Dat ziet u dan in de eindafrekening.

Ik ga verhuizen. Hoe moet ik mijn huis achterlaten?

Ini het menu Huur opzeggen vindt u meer informatie over hoe u uw woning moet achterlaten.

Huur opzeggen

Hoe zeg ik mijn huur op?

In het menu Huur opzeggen vindt u meer informatie over hoe u de huur kunt opzeggen.

Huurcontract

Wat staat er in een huurcontract?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over uw huurcontract.

Huurprijs

Hoe zit mijn huurprijs in elkaar?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over de huurprijs.

Huurtoeslag

Kan ik huurtoeslag krijgen?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over huurtoeslag.

Huurverhoging

Hoeveel stijgen de huurprijzen?

Hoeveel huurverhoging u krijgt, hangt af van het verzamelinkomen van uw huishouden. Dat zijn de inkomens van alle bewoners bij elkaar opgeteld. Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2019 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun verzamelinkomen van 2017 tot aan het niveau van het minimumloon (€20.108) niet mee bij uw verzamelinkomen.

 • Bij een verzamelinkomen tot en met € 42.436,- is de huurverhoging 1.6%.
 • Bij een verzamelinkomen hoger dan € 42.436,- is de huurverhoging 4,2%.
 • Voor mensen met een chronische ziekte of handicap (volgens de voorwaarden die de Rijksoverheid heeft bepaald) is de huurverhoging maximaal 1,6%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.
 • Voor mensen die op 1 juli 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de huurverhoging maximaal 1,6%. Voor huishoudens die op 1 juli 2019 bestaan uit vier of meer personen, is de huurverhoging 1,6%.

In sommige gevallen pakt de huurverhoging lager uit, omdat de maximale huurprijs dan al bereikt is.

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt voor sociale huurwoningen van BrabantWonen. Voor onzelfstandige woningen (zoals studentenwoningen), seniorenwoningen, zorgwoningen, geliberaliseerde huurcontracten, woonwagens, garages en parkeerplaatsen geldt in 2019 een huurverhoging van maximaal 1,6%.

Huurverhoging

Per 1 juli 2019 wordt de huurprijs aangepast met de jaarlijkse huurverhoging. Ook dit jaar is de huurverhoging weer afhankelijk van uw inkomen. Mensen met een laag inkomen krijgen te maken met een kleine stijging. Wie meer verdient, krijgt ook meer huurverhoging. Hoe dit precies werkt leest u op de pagina over huurverhoging.

Hoe komt BrabantWonen aan mijn inkomensgegeven?

Van de Belastingdienst krijgen we gegevens door over uw inkomen. We weten alleen in welke inkomensgroep u valt en níet hoeveel u precies verdient. Als u een huurverhoging krijgt van meer dan 1,6% dan zit de inkomensverklaring bij uw huurbrief.

Vanaf april heeft de Belastingdienst brieven verstuurd, waarin staat dat wij uw inkomensindicatie hebben opgevraagd en ontvangen. De Belastingdienst gaat uit van het verzamelinkomen van 2017. De gegevens over 2018 zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld.

Kloppen de gegevens niet of was uw inkomen in 2018 lager dan in 2017, dan kunt u bezwaar maken.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Is uw huur met meer dan 1,6% verhoogd? Dan zijn er verschillende redenen waarom u bezwaar kunt maken. Let op: maak vóór 1 juli 2019 bezwaar!

 1. U heeft de brief over de huurverhoging pas na 1 mei 2019 ontvangen.
 2. Er staan fouten in de brief over de huurverhoging of de bief is niet volledig.
 3. Uw huur is tijdelijk verlaagd door de Huurcommissie, omdat de woning niet voldoende is onderhouden.
 4. U heeft voor 1 juli 2019 een verzoek om huurverlaging ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.
 5. Uw verzamelinkomen was in 2017 lager dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat.
  U hoeft in dit geval geen inkomensgegevens bij het bezwaarschrift te voegen. BrabantWonen vraagt dan namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Blijkt uit deze nieuwe verklaring dat u gelijk heeft? Dan past BrabantWonen het huurverhogingsvoorstel aan op basis van uw inkomen.
 6. Uw verzamelinkomen is in 2018 gedaald tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat. Bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan verdienen, omdat u of een huisgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd.
  U moet in dit geval aantonen dat uw inkomen inderdaad lager is dan in het huurverhogingsvoorstel staat. Hiervoor kunt u vanaf juni 2018 een inkomensverklaring 2018 (voorheen IB60-formulier) van alle bewoners bij de Belastingdienst opvragen, telefoonnummer 0800 0543. Het duurt vijf werkdagen voordat u de verklaring thuis ontvangt. Houd daar rekening mee. Kopieën hiervan stuur u naar ons op.

  Om direct een verklaring te krijgen gaat u naar www.mijnbelastingdienst.nl. Houd uw Digi-D inlogcode en wachtwoord bij de hand. U kunt dan uw inkomensverklaring uitprinten. Kopieën hiervan stuurt u naar ons op.

  U levert ook een uittreksel Basisregistratie Personen in (BRP, voorheen GBA). Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel.
 7. U heeft een chronische ziekte of handicap.
  U moet in dit geval zelf aan ons doorgeven dat u tot de groep chronisch zieken en gehandicapten behoort. Daarvoor moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: u of een andere bewoner heeft een indicatie op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
  • Voor een meerpersoonshuishouden: er is een blijk van waardering voor mantelzorg verstrekt aan u als huurder of iemand van uw huishouden, op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de woning.
  • U of iemand van uw huishouden heeft een indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen).
  • U heeft een beschikking voor voorzieningen of een woningaanpassing op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de WMO 2015. Toekenningen van vóór 2019 zijn ook geldig.
  • U heeft een verklaring van de huisarts dat u als huurder of iemand van uw huishouden blind is. Verklaringen van vóór 2019 zijn ook geldig.
Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Misschien vindt u dat onze berekening niet klopt. Dan kunt u bezwaar maken. Laat dit dan vóór 1 juli 2019 schriftelijk weten aan BrabantWonen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging.

U kunt ook de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging gebruiken. Die vindt u op de website van de Huurcommissie. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U krijgt dan uiterlijk 3 augustus 2019 antwoord van ons.

Uw schriftelijk bezwaar stuurt u naar:
BrabantWonen
Postbus 151
5340 AD OSS

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging:

 • als uw huurverhoging maximaal 1,6% is;
 • als u een woning in de vrije sector huurt. Dat is een woning die bij het aangaan van het huurcontract boven de zogenaamde liberalisatiegrens viel. Bij geliberaliseerde woningen gelden de maximale huurprijzen en de regels voor de maximale huurverhoging niet.
 • als u bezwaar maakt wegens problemen met het onderhoud van uw woning, die u nog niet eerder heeft gemeld (daarvoor geldt een aparte bezwaarprocedure);
 • als u bezwaar maakt omdat een andere huurder met een gelijksoortige woning een lagere huurverhoging krijgt.
Ik ben chronisch ziek of gehandicapt. Kan ik bezwaar maken?

Ja. U moet in dit geval wel zelf aan ons doorgeven dat u tot de groep chronisch zieken en gehandicapten behoort. Daarvoor moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: u of een andere bewoner heeft een indicatie op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
 • Voor een meerpersoonshuishouden: er is een blijk van waardering voor mantelzorg verstrekt aan u als huurder of iemand van uw huishouden, op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de woning.
 • U of iemand van uw huishouden heeft een indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen).
 • U heeft een beschikking voor voorzieningen of een woningaanpassing op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de WMO 2015. Toekenningen van vóór 2019 zijn ook geldig.
 • U heeft een verklaring van de huisarts dat u als huurder of iemand van uw huishouden blind is. Verklaringen van vóór 2019 zijn ook geldig.
De huurverhoging is afhankelijk van uw inkomen

We willen wonen zo betaalbaar mogelijk houden, vooral voor mensen met een lager inkomen. Het kost echter elk jaar weer wat meer geld om nieuwe huizen te bouwen en om onze 15.000 huizen energiezuiniger te maken. We mogen van de overheid de huren van mensen met een lager inkomen met 4,1% verhogen. Maar dat doen we niet: we verhogen voor hen de huur alleen met de inflatie van 1,6%. Voor mensen met een hoger inkomen mogen we de huren met meer verhogen en dat doen we ook; zij betalen 4,2% meer huur. Zo kunnen we blijven werken aan goed wonen, in goede, energiezuinige huizen.

De huurbrief: vóór 1 mei

Vóór 1 mei 2019 ontvangt u een brief met de huurverhoging die voor u van toepassing is. Als u een huurverhoging krijgt van meer dan 1,6%, dan sturen we de inkomensgegevens mee van de Belastingdienst. U kunt ook een speciale krant downloaden van onze website. Hierin leest u meer over de huurverhoging en hoe u eventueel, vóór 1 juli 2019, bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Budgetcoaching

BrabantWonen heeft samen met andere woningcorporaties, de gemeente en een huurdersvertegenwoordiging een zogenaamd woonlastenakkoord gesloten. Hierin is vastgelegd dat alle partijen zich inspannen om te voorkomen dat mensen in betalingsproblemen komen. Daarom adviseren wij u dringend om zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen als u denkt dat u als gevolg van deze huurverhoging uw rekeningen niet meer kunt betalen. In de huurkrant staat informatie over budgetcoaching. Dit is een effectieve manier om uw financiële situatie in de hand te houden.

Hoe zit het met de huurverhoging?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over huurverhoging.

Klachten over ons

Bent u het niet eens met de Klachtencommissie?

Als de Klachtencommissie heeft besloten dat uw klacht onterecht is, en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de Huurcommissie.

Wat doet de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie geeft advies over uw klacht aan het bestuur van BrabantWonen. De commissie behandelt uw klachten altijd serieus en probeert eventuele problemen zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. De commissie bestaat uit vijf leden en is volledig onafhankelijk: de leden van de klachtencommissie hebben geen van allen banden - direct of indirect - met BrabantWonen.

Welke zaken behandelt de Klachtencommissie niet?

De volgende klachten behandelt de Klachtencommissie niet:

 • Klachten die niet eerst aan BrabantWonen zijn gemeld en met BrabantWonen zijn besproken.
 • Klachten waarover de Huurcommissie een uitspraak doet (huurprijs, servicekosten).
 • Klachten over het beleid van BrabantWonen.
 • Klachten die in behandeling zijn bij de rechter. Hierbij kunt u denken aan iemand die een klacht heeft ingediend en gedagvaard is vanwege huurschuld of schade.
 • Klachten over woningtoewijzing via WoonService. Hiervoor bestaat namelijk een aparte Klachtencommissie.
 • Klachten die eerder al zijn behandeld door de Klachtencommissie.
 • Een anonieme of discriminerende klacht.
Hoe dient u een klacht in bij de Klachtencommissie?

Wilt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie? Bekijk dan eerst de zaken die de Klachtencommissie niet behandelt.

Als u vervolgens besluit een klacht in te dienen, dan kan dit schriftelijk het adres van de Klachtencommissie BrabantWonen, Postbus 151, 5340 AD Oss. U kunt uw brief ook via dit formulier versturen.

Wat gebeurt er met uw klacht bij de Klachtencommissie?

Wanneer uw klacht is ontvangen door de Klachtencommissie, krijgt u per post een bevestiging. Met de Klachtencommissie is afgesproken dat de directie van BrabantWonen eerst nog mag reageren op uw klacht. Lukt het de directie niet om samen met u tot een oplossing te komen, dan wordt uw klacht behandeld door de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie regelt hiervoor een hoorzitting: een officieel gesprek met de Klachtencommissie. U krijgt daarvoor een schriftelijke uitnodiging via de post. Als u wilt, kunt u iemand anders meenemen naar dit gesprek.

Ook medewerkers van BrabantWonen zijn aanwezig bij de hoorzitting.

Na de hoorzitting stuurt de Klachtencommissie een advies aan het bestuur van BrabantWonen. Het bestuur zal schriftelijk reageren op dit advies. Het advies van de Klachtencommissie en de reactie van het bestuur ontvangt u uiterlijk zeven weken na de hoorzitting.

Ik heb een klacht over BrabantWonen. Hoe dien ik die in?

In het menu Klachten over ons vindt u meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij BrabantWonen.

Ik heb een klacht ingediend maar ben het niet eens met hoe die is afgehandeld. Wat nu?

Een klacht meldt u altijd eerst bij BrabantWonen. We kijken dan samen hoe we het kunnen oplossen. Heeft u een klacht bij ons ingediend, en vindt u dat we uw klacht niet goed hebben afgehandeld? Dan kunt u naar de onafhankelijke Klachtencommissie.

Last van de buren

Wat als de overlast niet stopt?

Helpt het niet dat u met uw buren heeft gepraat? Of kunnen uw buren niets veranderen aan hun gedrag? Als de overlast niet stopt dan kunt u andere stappen ondernemen. Afhankelijk van de overlast kunt u contact met ons opnemen, of direct met de politie.

Ik heb last van mijn buren. Wat kan ik eraan doen?

In het menu Overlast vindt u meer informatie over wat u kunt doen als u last van uw buren heeft.

Mijn BrabantWonen

Ik wil graag mijn huurzaken online regelen. Kan dat?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over Mijn BrabantWonen.

Ongedierte

Hoe voorkom ik ongedierte?

De belangrijkste tips om te voorkomen dat je last krijgt van ongedierte in huis zijn: goed onderhoud, regelmatig schoonmaken en vocht vermijden.

Zijn ongedierte en plagen toch in je huis beland, dan kun je ze vaak bestrijden zónder gif. Kijk voor tips op de website van Milieu Centraal.

Ik heb last van ongedierte. Wie lost dat op?

In het menu Overlast vindt u meer informatie over ongedierte.

Passend toewijzen

Op welke huurwoningen kan ik reageren?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over op welke woningen u kunt reageren.

Reparatieverzoek

Er is iets kapot aan mijn huis. Hoe kan ik dat laten repareren?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over hoe u een reparatieverzoek doet.

Samenwonen of afscheid nemen

Ik ga samenwonen. Wat moet ik doen?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over samenwonen.

Mijn huisgenoot vertrekt. Wat moet ik doen?

Als u uit elkaar gaat maar één van u blijft op het adres wonen, dan moet u uw huurcontract aanpassen.

Dat kan op de volgende manieren:

Let op: u moet wel allebei aan de balie komen of het formulier allebei ondertekenen.

Wij sturen u een bevestiging als we de het contract hebben aangepast.

Mijn huisgenoot is overleden. Wat moet ik doen?

Uw partner is overleden. BrabantWonen condoleert u met uw verlies en we wensen u heel veel sterkte.

U moet een hoop regelen. Als u op het adres blijft wonen dan moet u ook uw huurcontract aanpassen.

Dat kan op de volgende manieren:

Wij vragen u een overlijdensakte mee te nemen of mee te sturen. Deze akte haalt u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Wat is een gemeenschappelijke huishouding?

Een gemeenschappelijke huishouding betekent dat u echt samen het huishouden regelt. Wanneer u meerdere van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden, is dat een aanwijzing dat u een gemeenschappelijke huishouding heeft:

 • Betaalt u samen het huishouden, zoals de boodschappen, de inrichting van het huis enzovoort?
 • Heeft u samen een en/of bankrekening?
 • Heeft u gezamenlijke verzekeringen?
 • Bent u elkaars fiscale partner?
 • Onderneemt u gezamenlijke activiteiten?
 • Zorgt u voor elkaar?

Serviceabonnement en Glasfonds

Welke reparaties zitten in het Serviceabonnement?

In het Onderhouds-ABC kunt u Serviceabonnement aanvinken. U ziet dan precies welke werkzaamheden onder het Serviceabonnement vallen.

Als abonnee kunt u ons onder andere bellen voor:

 • ontstoppingen;
 • het bijvullen van de cv-installatie;
 • het vervangen van kraanleertjes;
 • het repareren van sloten van binnendeuren;
 • reparaties aan de vlotter van het waterreservoir van uw toilet;

Wilt u een Serviceabonnement? U vraagt dit eenvoudig aan via Mijn BrabantWonen.

Hoe word ik lid van het Glasfonds?

Een ruit kapot? Als huurder moet u dit eigenlijk zelf betalen. Tenzij u deelneemt aan het Glasfonds van BrabantWonen. Dan neemt BrabantWonen deze werkzaamheden van u over en kunt u ons bellen als er een ruit kapot is. Deelname aan het Glasfonds kost € 0,25 per maand. U betaalt deze bijdrage met de servicekosten.

Wilt u lid van het Glasfonds worden? Dat kunt u regelen via Mijn BrabantWonen, of via het contactformulier. Wilt u geen lid meer zijn van het Glasfonds, dan kunt u dat schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Wat is het Serviceabonnement?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over het Serviceabonnement.

Wat is het Glasfonds?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over het Glasfonds.

Servicekosten

Kan het ook zijn dat ik achteraf servicekosten moet bijbetalen?

Ja, dat kan. Elk jaar krijgt u een eindafrekening voor de servicekosten. U krijgt dan geld terug of u moet bijbetalen.

Studentenwoning

Ik zoek een studentenwoning. Hebben jullie die ook?

In het menu Onze woningen vindt u meer informatie over studentenwoningen.

Tuin

Ik wil een geveltuin aanleggen. Hoe doe ik dat?

Woont u in een eengezinswoning of een appartement op de begane grond? Mist u een voortuin, maar heeft u voldoende ruimte om voor uw huis een prachtige geveltuin aan te leggen? De hele buurt kan ervan opfleuren, van zo’n ‘geveltuin’ voor uw woning. We bedoelen hiermee het stukje grond voor uw woning, dat nog net geen openbare weg is.

BrabantWonen stimuleert de aanleg van deze minivoortuinen en denkt graag met u mee!

Wilt u een geveltuin aanleggen voor uw woning? Neem dan eerst contact op met de wijkbeheerder of de huismeester van BrabantWonen in uw wijk. Deze kan u precies vertellen wat wel en niet mogelijk is en denkt heel graag met u mee.

Tuingereedschap lenen in s-Hertogenbosch

BrabantWonen en Zayaz hebben een gratis uitleenpunt voor tuingereedschap opgezet voor bewoners uit West, Zuid en Oost 's-Hertogenbosch.

BrabantWonen en Zayaz hebben een gratis uitleenpunt voor tuingereedschap opgezet voor bewoners uit West, Zuid en Oost 's-Hertogenbosch.

Of u nu op zoek bent naar een elektrische heggenschaar, een bladblazer, een hogedrukreiniger, een kruiwagen, een schop, het Tuingereedschap Uitleen Servicepunt helpt u eraan. Daarmee maakt u uw tuin weer picobello in orde.

Meer weten of lenen?

Neem contact op met de Tuingereedschap Uitleen Servicelijn.

Urgentie

Verhuizing doorgeven aan gemeente en andere organisaties

Verzekering

Er is schade aan mijn huis of aan mijn spullen. Hoe zit dat met de verzekering?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over verzekering.

Wat doet u, wat doen wij?

Er is iets kapot aan mijn huis. Wie moet dat repareren?

In het menu Reparatie en schade vindt u meer informatie over wie welke reparaties doet.

Er zijn dingen aan mijn huis aan vervanging toe. Wie regelt het onderhoud?

In het menu Onderhoud vindt u meer informatie over wie welk onderhoudswerk doet.

Wietplantage en drugshandel

Woningruil

Ik wil met iemand van woning ruilen. Kan dat?

In het menu Huurzaken vindt u meer informatie over woningruil.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor woningruil?

Als u met iemand anders of met een ander huishouden wilt ruilen van woning, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U woont minimaal een half jaar in de woning
 • U heeft geen huurachterstand
 • De grootte van uw huishouden past bij de woning en het aantal kamers
 • Uw inkomen moet passen bij de huurprijs van de andere woning
 • U woont in een zelfstandige woning
 • U heeft geen negatieve verhuurdersverklaring, bijvoorbeeld doordat u schulden heeft of overlast heeft veroorzaakt

Soms zijn er nog andere redenen waarom wij wel of niet akkoord gaan met woningruil. Dat hangt af van uw situatie. Kijk ook op de pagina Passend Toewijzen

Zelf uw woning aanpassen

Ik wil iets veranderen aan mijn huis. Kan dat?

In het menu Onderhoud vindt u meer informatie over zelf uw woning aanpassen.

Zonnepanelen

Ik wil graag zonnepanelen aanleggen. Mag dat?

In het menu Duurzaam wonen vindt u meer informatie over zonnepanelen.

Geen antwoord gevonden
op uw vraag?

Contact opnemen

Bel ons

 • Delen