Samenwerkingen

De maatschappelijke opgave op het gebied van wonen is groot, dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we nauw samen met verschillende andere organisaties, onze belanghouders.

De maatschappelijke opgave op het gebied van wonen is groot, dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we nauw samen met verschillende andere organisaties, onze belanghouders.

Dat zijn bijvoorbeeld huurdersorganisaties, de gemeentes, collega woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, de politie en maatschappelijk werk. 

Harrie Windmüller, bestuurder BrabantWonenHarrie Windmüller: "Een schoolvoorbeeld van organisatie overstijgend samenwerken is Proeftuin Ruwaard in Oss. We onderzochten daar hoe we de domeinen wonen, zorg en welzijn beter op elkaar aan konden laten sluiten. Zodat wij - en vooral onze bewoners - geen last meer zouden hebben van regels. Toen kwamen we erachter: niet de systemen moeten veranderen, maar wijzelf! Het is zoveel beter om vanuit de bewoners te redeneren."

"Verder is BrabantZorg één van onze belanghouders waar we al lang mee samenwerken. We doen dit op meerdere thema’s, zoals zelfstandig wonen met zorg en wonen in woonzorgcentra. In T-Huiz laten we zien hoe technologie hierbij kan helpen. Onze gezamenlijke visie en toekomstplannen hebben we vastgelegd in een Ambitieplan Wonen en Zorg. We hebben samen al veel mooie dingen bereikt. Maar we kunnen het niet alleen. Samenwerken tussen zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeente, welzijn en zorgverzekeraars is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er echt iets kan veranderen”.

Praatplaat Maatschappelijke Opgave BrabantZorg en BrabantWonen