Onze afdelingen

BrabantWonen is onderverdeeld in elf afdelingen, die vallen onder een bestuur en twee directies.

Onder het bestuur van BrabantWonen valt een kleine stafafdeling die zich richt op strategie en beleid.

De directie Vastgoed en Bedrijfsvoering geeft sturing aan vijf afdelingen die je kunt zien als de backoffice van BrabantWonen; zij zorgen ervoor dat we onze zaken goed voor elkaar hebben.

Onder de directie Klant en Samenleving vallen vijf afdelingen die samen in feite de frontoffice van BrabantWonen vormen; zij staan het meest in direct contact met onze bewoners en samenwerkingspartners.

Meer informatie

Misschien ook interessant?