Huurbevriezing

Normaal gesproken gaat de huur elk jaar wat omhoog. Maar bij sommige huishoudens met een laag inkomen is het mogelijk dat de huur gelijk blijft. Dat heet huurbevriezing.

Als u recht heeft op huurbevriezing, hoeft u de jaarlijkse huurverhoging niet te betalen. U moet de huurbevriezing aanvragen voor het nieuwe huurbedrag ingaat.

U kunt voor 2020 geen huurbevriezing meer aanvragen. De termijn om dit aan te vragen is per 1 juli verstreken.

Wanneer heeft u recht op huurbevriezing?

U heeft recht op huurbevriezing, als u al minstens zes maanden meer huur betaalt dan u met uw inkomen kunt opbrengen. Als u met pensioen gaat, geldt de wachttijd van zes maanden niet.

Wie kan aanspraak maken op huurbevriezing?

Twee verschillende groepen huurders kunnen aanspraak maken op huurbevriezing:

 1. Huishoudens met een laag inkomen en een huur die hoger is dan:
  € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
  € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen
 2. Huishoudens met een iets hoger inkomen en een huur die hoger is dan € 737,14

Gebruik de rekentool huurbevriezing hieronder om uit te rekenen of u aan de voorwaarden voldoet. Als uw situatie hetzelfde blijft, kunt voor 2021 misschien huurbevriezing aanvragen. De termijn om huurbevriezing aan te vragen voor 2020 is inmiddels verstreken.

Rekentool huurbevriezing

Type

 • sociale huurwoning
 • vrije sectorwoning

Type huishouden

 • 1 persoon
 • 2 personen
 • 3 of meer personen

Huishoudinkomen per jaar

Kale huur per maand

Resultaat

 

Vraag en antwoord

Wat is rekenhuur?

De kale huur plus maximaal € 48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor: 

 • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten.
 • Elektra gemeenschappelijke ruimten.
 • Diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge.
 • Reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten.
Wat is een laag inkomen?

Met een laag inkomen bedoelen we:

 • Lager dan € 15.500 als u alleen woont.
 • Lager dan € 26.500 als u met 2 personen woont.
 • Lager dan € 33.500 als u met 3 of meer personen woont.
Wat is een iets hoger inkomen?

Met een iets hoger inkomen bedoelen we:

 • Tussen € 15.500 en € 27.000 als u alleen woont.
 • Tussen € 26.500 en € 37.000 als u met 2 personen woont.
 • Tussen € 33.500  en € 43.500 als u met 3 of meer personen woont.
Vanaf wanneer kan ik huurbevriezing aanvragen?
 • U kunt huurbevriezing aanvragen, als u al minstens zes maanden meer huur betaalt dan u met uw inkomen kunt opbrengen. Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden.
  Uitzondering daarop is pensionering: als u met pensioen gaat, dan kunt u direct een aanvraag doen.
    
 • Huurbevriezing moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij BrabantWonen is dat per 1 juli.

  Eind april sturen we een brief over de huurverhoging. Daarin staat ook informatie over huurbevriezing. U kunt dan in mei en juni huurbevriezing aanvragen. BrabantWonen laat u schriftelijk weten of uw verzoek wordt toegekend.
Moet ik huurbevriezing elk jaar opnieuw aanvragen?

Ja, de huurbevriezing geldt voor een jaar.

Meer informatie

 • Delen