natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

nieuwsoverzicht 19/11/2020

Aedes-Benchmark 2020: resultaten BrabantWonen

Ieder jaar vindt de Aedes-benchmark plaats, een onderzoek waarbij de prestaties van de woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken. Aedes is de branche vereniging van de woningcorporaties waar BrabantWonen ook lid van is. Dit jaar hebben 274 woningcorporaties meegedaan aan de Aedes benchmark, dit is 97% van alle woningcorporaties.

Aedes Benchmark: resultaten BrabantWonen

In de Aedes-benchmark worden vijf onderwerpen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Voor ieder onderwerp wordt er een score toegekend: een A betekent hoger dan het gemiddelde van alle woningcorporaties, een B is gemiddeld en een C is een score lager dan het gemiddelde.
Hieronder volgt een toelichting op onze scores per onderwerp.

Aedes Benchmark 2020: infographic

(Klik om de infographic te vergroten)

Huurdersoordeel

Helaas is onze score voor dit belangrijke onderwerp van een B naar een C gegaan. We scoren minder goed op het onderdeel reparatieverzoeken en ook zijn vertrokken huurders minder tevreden. De coronamaatregelen kunnen hier ook een rol hebben gespeeld.

We hebben gemerkt dat het voor huurders die verhuizen niet prettig is als ze met verschillende contactpersonen te maken krijgen. Dit hebben we nu veranderd: één vaste contactpersoon gedurende dit proces moet ervoor zorgen dat dit verbeterd wordt.

Daarnaast hebben we geconcludeerd dat het belangrijk is ook na een reparatieverzoek contact te hebben met een huurder. We bellen nu alle huurders na en vragen dan naar hun ervaringen. De eerste signalen van deze aanpak zijn positief. We vertrouwen erop dat dit volgend jaar ook in de scores te zien zal zijn.

Bedrijfslasten

We hebben een daling laten zien in onze bedrijfslasten, we scoren een B op dit onderwerp. Dit is hetzelfde als in 2019. Onze bedrijfslasten zijn gemiddeld € 792 per woning. Dit is lager dan het gemiddelde van de sector (€ 828). Ook voor 2021 is het ons doel onder het sectorgemiddelde te blijven.

Duurzaamheid

Op dit onderwerp scoren wij, net als vorig jaar, een A. Het verduurzamen van de woningen is een belangrijke gezamenlijke opgave van de woningcorporaties. Het doel is als sector gemiddeld energielabel B in 2021 te behalen. Wij hebben dit al behaald.

De daling van de energie-index ligt in lijn met de afspraken die wij samen met de gemeente Oss en ’s-Hertogenbosch in de duurzaamheidsakkoorden hebben afgesproken. We hebben geïnvesteerd in het vervangen van oude verwarmingsinstallaties door innovatieve energiezuinige systemen en dit jaar plaatsen we zonnepanelen op 500 woningen. In 2021 worden nog eens 700 woningen van zonnepanelen voorzien.

Onderhoud & verbetering

We scoren hier hoger op dan het gemiddelde van alle woningcorporaties. Dit komt door een aantal zaken.
Onze kosten voor onderhoud & verbetering per woning (€ 2.252) zijn lager dan het gemiddelde in de sector (€ 2.516). Dit betekent dat onze woningen goed onderhouden zijn.

Verder is de technische woningkwaliteitsindex het afgelopen jaar verbeterd. We hebben nu meer energiezuinige nieuwbouwwoningen en we maken bij renovaties de woningen energiezuiniger.

Het belangrijkste is dat de huurders dit ook waarderen. De ervaren woningkwaliteitsindex is namelijk ook gestegen, deze geeft aan hoe tevreden zij over hun woning én hun woonomgeving zijn. Aandacht voor een schone en veilige wijk is één van onze speerpunten. Wij scoren hierop het rapportcijfer een 7,39 en dit is hoger dan het gemiddelde (6,96) van de sector.

Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Onze totaal score is verbeterd van een C naar een B. We scoren minder goed op het onderdeel beschikbaarheid, maar onze scores op de onderdelen betaalbaarheid en huisvesten doelgroepen zijn verbeterd.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningen zijn ook belangrijke speerpunten van ons. Naast het bouwen van nieuwe woningen zullen we zorgen dat we meer woningen in de lagere huurprijsklassen beschikbaar hebben en houden. We zitten lager in de huur die we vragen als percentage van de maximale huur. Ook onze huurverhoging is lager dan het gemiddelde van de sector.