Missie en waarden

Als drijvende kracht achter goed wonen en leven is BrabantWonen allereerst een maatschappelijke organisatie. We willen mensen een toekomst bieden in een sociale, leefbare buurt, waar ze zo lang kunnen wonen als ze maar willen.

natuurlijk samen

Als drijvende kracht achter goed wonen en leven is BrabantWonen allereerst een maatschappelijke organisatie. We willen mensen een toekomst bieden in een sociale, leefbare buurt, waar ze zo lang kunnen wonen als ze maar willen.

Onze speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We voelen ons verantwoordelijk voor de generaties die na ons komen. Daarom richten we ons op duurzame nieuwbouw en renovatie én op duurzame samenwerkingen in de wijk. Samen met onze bewoners en maatschappelijke partners bouwen we zo aan een betere wereld.

Missie

We zijn een drijvende kracht achter goed wonen en leven

We zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen. En we willen meer: mensen een toekomst bieden in een sociale, leefbare buurt. Waar ze zo lang kunnen wonen als ze maar willen. Wat we doen is inspireren, agenderen en anderen uitnodigen om met ons samen te werken aan goed wonen en leven.

Visie

Natuurlijk samen

We zetten stappen naar een duurzame en sociale samenleving. Dat doen we natuurlijk samen. 'Natuurlijk' omdat we duurzaam denken en doen: met oog voor ecologische, sociale en bedrijfsmatige duurzaamheid. 'Samen' omdat we het niet in ons eentje kunnen. Natuurlijk samen, omdat samenwerken voor ons vanzelfsprekend is.

Kernwaarden 

In alles wat we doen zijn we persoonlijk, verbonden en bevlogen.

  • Delen