Missie en waarden

Als drijvende kracht achter goed wonen en leven is BrabantWonen allereerst een maatschappelijke organisatie. We willen mensen een toekomst bieden in een sociale, leefbare buurt, waar ze zo lang kunnen wonen als ze maar willen.

Onze speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We voelen ons verantwoordelijk voor de generaties die na ons komen. Daarom richten we ons op duurzame nieuwbouw en renovatie én op duurzame samenwerkingen in de wijk. Samen met onze bewoners en maatschappelijke partners bouwen we zo aan een betere wereld. 

Onze kernwaarden 

  • Gepassioneerd betrokken bij de samenleving
  • Met respect voor mens en omgeving
  • Open en aanspreekbaar

  • Delen