Aanvraagformulier Huurverlaging

Na het invullen en verzenden van het formulier ontvangt u een kopie per e-mail. Ontvangt u geen kopie? Neem dan contact op.

Vul onderstaand formulier volledig in en verzend dit naar BrabantWonen. U ontvangt een kopie van het formulier per e-mail.
Adres*
Hierbij stel ik voor om de huurprijs van mijn woning te verlagen omdat mijn inkomen in de afgelopen zes maanden lager was dan de inkomensgrenzen die voor mijn type woning gelden.

Stuur de volgende gegevens mee

Indien u huurverlaging aanvraagt op basis van inkomensdaling van de afgelopen zes maanden:

  • Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen zes maanden of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. 
    Zorg dat uw burgerservicenummer (BSN) op uw salarisstrook of uitkeringsspecificatie onleesbaar is.
  • Een door u zelf opgestelde en getekende verklaring waaruit het aantal personen in uw huishouden en hun leeftijd blijkt.
Klik hier of sleep uw bestanden om ze te uploaden. U kunt nog bestanden van maximaal MB selecteren
Mocht u nog meer bestanden willen meesturen, dan kunt u dat hieronder doen.
Klik hier of sleep uw bestanden om ze te uploaden. U kunt nog bestanden van maximaal MB selecteren
Velden met een * zijn verplicht.

Meer informatie

  • Delen