natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
nieuwsoverzicht 13/06/2024

Huurdersvertegenwoordiging BrabantWonen ’s-Hertogenbosch e.o.

In ’s-Hertogenbosch gaat een klein groepje huurders regelmatig in gesprek met BrabantWonen over diverse onderwerpen. Tot voor kort waren we bekend onder de naam Petit Comité. Aangezien deze naam niet meer de lading dekte, hebben wij besloten deze te wijzigen in Huurdersvertegenwoordiging BrabantWonen ’s-Hertogenbosch e.o.

Meepraten met BrabantWonen

Naast de contacten met BrabantWonen maken we ook deel uit van het Stedelijk Huurders Platform. Hierin zijn huurders van een viertal wooncorporaties verenigd. Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de wooncorporaties wordt gemeente breed gekeken naar wat er speelt op gebied van woningen, het zogenaamde Drie Partijen Overleg (DPO).

Wij zoeken nog enthousiaste huurders die met ons mee willen denken en doen om de huurders van BrabantWonen te vertegenwoordigen in zowel de Huurdervertegenwoordiging (HVT) als de Klankbordgroep van BrabantWonen.
De Klankbordgroep is 3 tot 4 keer per jaar. Alle huurders zijn bij deze avonden welkom. Huurders worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen binnen BrabantWonen of nieuwe regels vanuit diverse overheden.

Wat te verwachten als lid van de HVT?

Je kunt je stem laten horen bij diverse thema’s die behandeld worden. Je krijgt inzicht op wat er speelt op het gebied van huren en huizen. Het is een verrijking voor jezelf. Zo is de HVT betrokken bij de jaarlijkse huuraanpassing en het portfoliobeleid(voorraad huizen). Ook heeft de HVT inspraak bij de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen. Tijdens de klankbordavonden en verdiepingsgroepen worden allerlei thema’s behandeld. De afgelopen
jaren waren dat onder meer schoonmaakbeleid, energiebeleid, klanttevredenheid. De HVT kan ook zelf onderwerpen aandragen. In de verdiepingsgroepen geven huurders hun mening, ideeën en oplossingen aan. Deze worden later in de praktijk weer terug gezien. Hoe gaaf is dat?!

Meer weten? Meedoen?

Stuur een aan de Huurdersvertegenwoordiging BrabantWonen 's-Hertogenbosch e.o.

Meer informatie

  • Delen