Sedum dak
nieuwsoverzicht 28/11/2023

Hoge score voor duurzaamheid in Aedes Benchmark 2023

Elk jaar in november wordt de Aedes-benchmark gepubliceerd, een belangrijke graadmeter waar de prestaties van de woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken. We kregen dit jaar twee keer een A-score voor de onderdelen Duurzaamheid en Onderhoud & Verbetering. Voor het onderdeel Huurdersoordeel behaalden we een B-score.

Aedes Benchmark 2023

Blijven investeren in duurzaamheid is een must

Harrie Windmüller: “De afgelopen jaren hebben we structureel ingezet op het verduurzamen van onze woningen. Dit leidt tot minder energieverbruik en draagt bij aan lagere woonlasten voor onze huurders”.

We hebben behoorlijk grote stappen gezet om de woningen te verduurzamen. Wij zijn trots dat onze score op dit onderdeel van een B naar een A is gegaan! Inmiddels heeft 39% van onze woningen energielabel A of beter. Dit is een stijging van 14% t.o.v. het vorig jaar. Dit leidt ook tot een hoge ervaren woningkwaliteit. Onze huurders geven hun woning gemiddeld een 7,4, dit is hoger dan het gemiddelde (6,9) van de sector. Slechts 4% van onze woningen heeft een E,F of G label. Dit zijn nog geen 700 woningen.

Het verduurzamen van onze woningen gebeurt op verschillende manieren. We zijn erg trots op de hoeveelheid zonnepanelen die inmiddels op onze woningen liggen. Op ruim 60% van de geschikte woningen liggen zonnepanelen! Ook hebben we al 30 appartementsgebouwen voorzien van zonnepanalen voor de algemene voorzieningen, zoals de lift en verlichting in de hal.

Dit jaar hebben we dan ook in de categorie grote corporaties de Duurzaamheidsprijs van Republiq gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt aan de corporaties die de afgelopen 2 jaar de meeste CO2 hebben bespaard. Met onze hoeveelheid van 46.552 (!) zonnepanelen besparen we 3.632 ton CO2 per jaar. Dit staat gelijk aan 145.280 bomen.

Maar we doen meer op het gebied van duurzaamheid: al 28 appartementsgebouwen hebben we voorzien van een groen dak. Dit is een totale oppervlakte van 17.800 m2 aan groene daken. Groene daken verminderen hittestress, wateroverlast en zorgen voor meer biodiversiteit in de wijken.
Daarnaast zijn wij één van de initiatiefnemers van 4 woningen in Den Bosch die volledig met natuurlijke materialen gebouwd worden.
We zetten ook al stappen om woningen minder afhankelijk van gas te laten zijn. Bijna 80 bestaande woningen zijn inmiddels getransformeerd naar gasloos. Hier gebeurt het verwarmen, de warmwatervoorziening en het koken volledig elektrisch.

Factsheet BrabantWonen 2023

Huurders tevreden maar kan nog beter

De scores op het onderdeel Huurdersonderdeel liggen in lijn met het afgelopen jaar. Nieuwe huurders geven ons het rapportcijfer 7,9, hoger dan het gemiddelde van de sector (7,7). Huurders die een reparatieverzoek indienen geven ons een 8,0, terwijl het gemiddelde van de sector een 7,7 is. Vertrokken huurders geven ons een 7,4, dit is onveranderd t.o.v. vorig jaar en ook in lijn met het gemiddelde van de sector. Klanttevredenheid staat hoog op onze prioriteitenlijst, dus het doel is minimaal een 8,0 scoren op alle onderdelen. Dit jaar zijn we daarom gestart met het optimaliseren van onze werkprocessen om efficiënter en eenduidiger te werken. Dit moet leiden tot consistente communicatie die toegespitst is op de huurder.
We vinden het ook belangrijk dat huurders prettig wonen in de wijk. We zijn daarom blij dat er dit jaar een verdieping leefbaarheid aan de Aedes-benchmark is toegevoegd. De vragen gingen over een veilig gevoel in de buurt, overlast en de mate van schoon en netjes. Ook ging het over onze inzet voor een prettige en veilige buurt. We scoren op deze onderdelen ruime voldoendes, hoger dan het gemiddelde van de sector. Voor ons een stimulans om op deze weg verder te gaan. Onze wijkteams zijn dagelijks in contact met onze huurders en samen met de partners in de wijk wordt hier veel aandacht aan besteed. De leefbaarheidsactiviteiten zijn altijd gericht om de verbinding met de bewoners in de wijk te versterken. De laatste tijd zit hier ook vaak een groen tintje aan, zoals ons initiatief de Groene Gevelkaravaan in Den Bosch. Hier worden kopgevels vergroend en leren bewoners elkaar kennen doordat ze samenwerken.

Beschikbaarheid blijft topprioriteit

Zorgen voor voldoende woningen is in deze tijd niet makkelijk. Om op korte termijn hier een bijdrage aan te leveren hebben we flexwoningen in Den Bosch en Oss geplaatst. We focussen ons ook op de verdichtingsopgave in ons werkveld. We slopen oude eengezinswoningen en appartementen die niet meer gerenoveerd kunnen worden en komt meer nieuwbouw voor in de plaats. Dit is nu de reden dat onze voorraad woningen gedaald is t.o.v. het jaar ervoor. We verwachten dit jaar 418 woningen te kunnen opleveren. Voor het volgend jaar hebben we 1.342 (!) woningen in aanbouw gepland staan. Hiervan verwachten we er 284 in 2024 te kunnen opleveren.

Hogere bedrijfslasten

Onze bedrijfslasten zijn dit jaar € 901), fors gestegen t.o.v. het afgelopen jaar maar nog steeds lager dan het gemiddelde van de sector per woning (€ 928). Vervanging bij ziekteverzuim, uitbreiding FTE’s en tijdelijke inzet consultants bij strategische projecten zorgden voor hogere kosten.

Over de Aedes-benchmark

De tiende Aedes-benchmark maakt prestaties van alle deelnemende corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Het laat zien wat woningcorporaties samen hebben bijgedragen aan betaalbaarheid, verduurzaming, nieuwbouw en onderhoud. Voor ieder onderwerp wordt er een score toegekend: een A betekent hoger dan het gemiddelde van alle woningcorporaties, een B is gemiddeld en een C is een score lager dan het gemiddelde. De Aedes-benchmark is een belangrijk instrument waarmee de sector zichzelf verder ontwikkelt.

Meer informatie

  • Delen