Artist impression nieuwbouw Graafseweg 294
Artist impression nieuwbouw Graafseweg 294
Artist impression nieuwbouw Graafseweg 294
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Nieuwbouw Graafseweg

Aan de Graafseweg staat nu het kantoorpand van BrabantWonen.

BrabantWonen heeft besloten een ander kantoor te gaan zoeken. Eerst onderzochten we of het huidige kantoorpand kon worden gerenoveerd of omgebouwd tot woongebouw, maar dat bleek niet haalbaar. Op de huidige kantoorlocatie is het mogelijk om 45 nieuwbouwappartementen te realiseren.

Planning

Er is een bestemmingsplanwijziging nodig om op deze kantoorlocatie sociale huurwoningen te kunnen bouwen. We hopen deze procedure in 2023 te kunnen afronden.

Het idee is om een nieuw appartementenblok te bouwen van 4 bouwlagen en zo’n 12 meter hoog. Door de nieuwbouw een getrapte bouwvorm te geven, ontstaat afstand tot de aangrenzende eengezinswoningen aan de Aartshertogenlaan en Graafseweg. Bovendien wordt het gebouw iets 'opgeschoven' richting de rotonde.

Uitstraling

Het gebouw krijgt een zachtere uitstraling door groen op of aan de gevels en ook de omgeving te vergroenen. Het idee is dat het gebouw een bakstenen gevel krijgt. Welke soort of kleur baksteen is nog niet bekend.

Huurprijzen

De woningen zijn sociale huurwoningen. De definitieve huurprijzen zijn nog niet bekend.

Wanneer kom ik in aanmerking?

De woningen zijn geschikt voor alleenstaanden, kleine gezinnen en koppels. Zowel starters als doorstromers kunnen hier terecht. Er gelden geen leeftijdsgrenzen.

Om te reageren op een woning moet u ingeschreven staan bij WoonService Regionaal 

 • Schetsontwerp nieuwbouw Graafseweg aangepast

  Schetsontwerp nieuwbouw Graafseweg aangepast

  26 jul. 2021

  In maart presenteerde BrabantWonen aan de omwonenden een schets om het huidige kantoorpand aan de Graafseweg 294 te vervangen door 45 betaalbare appartementen. Mede door gesprekken met omwonenden is het schetsontwerp verbeterd door o.a. veranderingen aan de indeling van het gebouw, de gevels en de parkeerhoven. Ondertussen heeft een parkeer- en verkeersonderzoek uitgewezen dat er voldoende ruimte is voor de nieuwe bewoners. Op woensdagavond 21 juni presenteerde BrabantWonen tijdens een inloopavond het aangepaste voorlopig ontwerp van de nieuwbouwplannen aan de omwonenden. lees meer

  Andere binnenkant geeft ook een andere buitenkant

  Aan de binnenzijde van het gebouw zijn er twee opvallende wijzigingen. Allereerst zijn de opstelplaatsen voor scootmobiels bij de entree (zijde rotonde) verplaatst naar de bergingen. Aan de zijde van de parkeerhoven is een duidelijke, volwaardige entree gemaakt voor een gemakkelijke toegang tot de woningen en de bergingen.

  Een andere verandering zit in de indeling van de appartementen. Deze zijn niet meer om-en-om gespiegeld. Aan de gevel zie je dat terug, omdat de balkons niet meer in tweetallen zijn gekoppeld. Hierdoor is de maat van de balkons en gevelopeningen kleinschaliger geworden.

  Andere opvallende aanpassingen zijn:

  • Aanpassing van de parkeerhoven: meer parkeerplaatsen langs de gevel van het appartementengebouw, waardoor er ruimte ontstaat voor een groene(re) rand tussen de appartementen en de naastgelegen woningen. Om te voorkomen dat het parkeerterrein als sluipweg wordt gebruikt tussen de Aartshertogenlaan en de Graafseweg is in het ontwerp een onderbreking getekend. Hier kunnen bijvoorbeeld bomen of heesters of een muurtje worden geplaatst.
  • Balkons op de 1e verdieping (zijde parkeren) zijn verplaatst om privacy van de naastgelegen woningen te verbeteren.
  • De gevels aan de Aartshertogenlaan en de Graafseweg hebben een zachtere uitstraling gekregen.
  • De kop van het gebouw (aan de zijde van de rotonde) is nu symmetrisch van opzet.
  • De wijzigingen in het schetsontwerp zijn ontstaan door gesprekken met omwonenden, de gemeente ’s-Hertogenbosch en BrabantWonen zelf. Architect Ruud (DAT-architecten): “Al met al leiden deze wijzigingen tot een beter ontwerp dat op een juiste manier rekening houdt met de omgeving, het plaatselijke erfgoed en de toekomstige bewoners”. De presentatie van de inloopavond van 21 juni is te downloaden van de website.

  Verkeer & parkeren

  Het parkeer- en verkeersonderzoek trekt twee belangrijke conclusies:

  • Op een werkdagavond is de vraag naar parkeerplaatsen het grootste. Bij 45 sociale huurappartementen zijn op zo’n avond ongeveer 47 parkeerplaatsen nodig. Er zijn 38 parkeerplaatsen beschikbaar op het eigen terrein van het nieuwe appartementengebouw. In de omgeving zijn voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar om de overige parkeerplaatsen op te vangen. Bijvoorbeeld op de parkeerplaatsen langs de Graafseweg en de Aartshertogenlaan. Daar zijn 10 parkeerplaatsen in de openbare ruimte aangelegd.
  • Bewoners van 45 sociale huurappartementen leveren minder verkeersbewegingen op dan kantoorpersoneel. De verwachting is dat het aantal bewegingen met een motorvoertuig afneemt met gemiddeld 132 bewegingen per 24 uur. Dit levert een verbetering op van het aantal verkeersbewegingen met motorvoertuigen tegenover de huidige situatie.

  Dit onderzoek richt zich op aantallen parkeerplaatsen en verkeersbewegingen. Hoe de verkeersstromen ook passen in de nieuwe situatie is nog onderdeel van gesprek met de omgeving en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

  Het parkeer- en verkeersonderzoek is uitgevoerd door Goudappel in opdracht van BrabantWonen. Goudappel is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in bereikbaarheid.

  Voortgang en planning

  Om een kantoorlocatie te veranderen in een woonfunctie is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het voorlopig ontwerp is onderdeel van deze volgende stap. De planning ziet er als volgt uit:

  • 2e helft 2021
   Procedure voor bestemmingsplanwijziging
  • 1e helft 2022
   Procedure voor omgevingsvergunning
  • 2e helft 2022
   Start sloop
  • Eind 2022
   Start bouwwerkzaamheden
  • Eind 2023
   Oplevering 45 appartementen

  Met deze planning willen wij u inzicht geven in periodes en activiteiten. Dit zijn slechts verwachtingen. U kunt hier nog geen rechten aan ontlenen.

  Zie ook:

 • BrabantWonen gaat kantoor vervangen voor woningen

  BrabantWonen gaat kantoor vervangen voor woningen

  24 mrt. 2021

  BrabantWonen is van plan om een nieuwe locatie te zoeken voor haar kantoor in ’s-Hertogenbosch. Het huidige kantoorgebouw aan de Graafseweg wordt te zijner tijd gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een gebouw met circa 45 betaalbare huurappartementen terug. lees meer

  Van kantoor naar woningen

  Het huidige kantoor voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast is het te groot geworden voor het aantal medewerkers. Om deze redenen heeft BrabantWonen besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie elders in de stad en op deze plek 45 sociale huurappartementen te realiseren. Op deze manier voegen we een flink aantal betaalbare woningen toe aan de krappe woningmarkt. De woningen zijn bestemd voor één- of tweepersoonshuishoudens.

  Bestemmingsplan wijziging

  Op dit moment is BrabantWonen met de gemeente bezig met een stedenbouwkundige visie. Voor dit plan moet er een wijziging in het bestemmingsplan komen. Hiervoor wordt binnenkort de procedure opgestart. De verwachting is dat de sloop en nieuwbouw in de periode 2022/2023 plaatsvindt.

GEEF ME EEN SEINTJE

We sturen een e-mail als de verhuur start

 • {{error_message}}

Beste geïnteresseerde,

Binnen een paar minuten ontvangt u een kopie van uw aanmelding.

Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw e-mailadres of neem contact met ons op.