Samenwerking BrabantWonen en BrabantZorg Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Prestatieafspraken

BrabantWonen maakt elk jaar prestatieafspraken met de huurdersorganisaties en de gemeenten waarin wij actief zijn. In de prestatieafspraken spreken we af welke gezamenlijke inspanningen we leveren om voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en energiezuinige woningen woningen in prettige wijken te realiseren. De afspraken kunnen gaan over zaken als:

  • nieuwbouw van sociale huurwoningen;
  • betaalbaarheid van de woningen;
  • huisvesting van specifieke doelgroepen;
  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

De prestatieafspraken zijn een onderdeel van de bedrijfsvoering sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015.

De gemaakte prestatieafspraken kunt u op deze pagina downloaden.
Een ogenblik geduld a.u.b.