Impressie Verdistraat
Impressie Verdistraat
Impressie Verdistraat
Impressie Verdistraat
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Verdistraat

Op de locatie van Verdistraat 81 in Oss komen 41 woningen: 24 tweekamerappartementen, 8 driekamerappartementen en 9 studio’s. Deze nieuwe appartementen komen in de plaats van het verouderde woonzorgcomplex.

De appartementen hebben een woonkamer met open keuken, 1 of 2 slaapkamers, badkamer met toilet en een balkon. Van de tweekamerappartementen worden 13 woningen verhuurd aan cliënten van GGZ en 11 woningen worden regulier verhuurd. Alle driekamerappartementen worden regulier verhuurd. De studio’s worden allemaal verhuurd aan cliënten van GGZ en hebben een woon-/slaapkamer, badkamer met toilet en een frans balkon.

De reguliere appartementen hebben een individuele berging op de begane grond en er is een collectieve ruimte voor stalling en opladen van scootmobielen. De appartementen voor cliënten van GGZ krijgen een collectieve fietsenstalling.

De reguliere woningen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Er gelden geen leeftijdsgrenzen, maar iedereen moet passen binnen de inkomensgrenzen. Alle appartementen en studio’s worden gerealiseerd als zelfstandige woningen en kunnen op langere termijn ook verhuurd worden aan de primaire doelgroep van BrabantWonen.

Van de 41 woningen, worden er 20 verhuurd aan cliënten van GGZ Oost-Brabant. Twee woningen zullen rechtstreeks worden verhuurd aan GGZ en worden gebruikt als gemeenschappelijke ruimte en kantoorruimte. De overige 19 woningen worden sociale huurwoningen.

Hoe hoog de huurprijs gaat zijn is op dit moment nog niet bekend.

Wij bieden de woningen aan op Thuispoort. Meestal is dat een aantal maanden voor de oplevering. Om te kunnen reageren mu u ingeschreven staan bij Thuispoort.

Thuispoort

Neem voor informatie over de huurwoningen contact op met ons Klantinformatiecentrum, 088 281 60 00.

U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.

Ter verduidelijking kunt u eventueel een of meerdere foto's of bestanden toevoegen.
Klik hier of sleep uw bestanden om ze te uploaden. U kunt nog bestanden van maximaal MB selecteren. Alleen bestanden van het type docx, xlsx, pdf, jpg en png zijn toegestaan.
Velden met een * zijn verplicht.
Waarom wordt het pand niet gerenoveerd?

Het complex is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de zorg- en woonvisie. Met name de beperkte eigen ruimte en het gedeelde sanitair zijn een groot bezwaar. De huidige locatie voldoet niet meer aan wat bewoners als minimum vereiste voor woonruimte wenselijk vinden. 

Wanneer wordt het pand gesloopt?

Sloop en start nieuwbouw is gepland in medio 2024. De verwachte bouwtijd is ongeveer 1,5 jaar, indicatie oplevering eind 2025.

Begint BrabantWonen direct aansluitend met de bouw van de nieuwe woningen?

Ja, de bouw van de nieuwe woningen begint direct aansluitend met de bouw.

Hoe zien de aan- en afvoerroutes er uit tijdens de sloop en de bouw?

Dit is nog niet bekend maar dit zal hoogstwaarschijnlijk via de Joannes Zwijsenlaan zijn.

Wordt er vooraf bij omliggende woningen opnames gedaan als nulmeting i.v.m. scheurvorming?

Dit is nog niet bekend maar het is wel gebruikelijk bij sloop door de aannemer.

Als gevolg van het sloop- en bouwverkeer neemt de verkeersdrukte toe. Wordt de verkeersveiligheid van met name kinderen gegarandeerd?

In overleg met gemeente, BrabantWonen en aannemer zullen noodzakelijke maatregelen worden genomen om de veiligheid van omwonenden te garanderen. 

Is er overlast te verwachten in de vorm van geluid en/of stof? Zo ja, wat doet BrabantWonen daar tegen?

Bouwwerkzaamheden geven altijd wel een bepaalde vorm van overlast. Dat is niet te voorkomen maar wordt zoveel mogelijk beperkt. 

Wanneer gaan de bewoners van GGZ eruit?

Dit is in de eerst helft van 2024.

Komt het pand leeg te staan als de bewoners van GGZ eruit zijn?

De sloopt zal zo spoedig mogelijk starten nadat de bewoners zijn verhuisd.

Waar gaan de bewoners van GGZ tijdelijk naartoe?

De bewoners van GGZ verhuizen tijdelijk naar de Anemoonstraat.

Is het mogelijk dat er op het sloopterrein nog sprake is van vervuilde grond?

Op basis van uitgevoerd grondonderzoek blijkt dit niet het geval te zijn.

Hoe worden de woningen toegewezen, zijn er nog specifieke criteria of voorrangsregels?

De woningen voor GGZ worden toegewezen door GGZ. De reguliere huurwoningen worden door BrabantWonen verhuurd via Thuispoort.

Thuispoort

Staat dit plan/besluit echt vast? Of kan dit nog veranderen?

Het besluit staat vast. Het plan zit nog in de ontwerpfase en kan inhoudelijk op kleine onderdelen nog wijzigen.

Bij wie kan ik terecht tijdens de uitvoering als ik vragen heb?

Tijdens de bouw kunt u met vragen terecht bij de projectleider of opzichter van BrabantWonen.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd over de plannen?

Omwonenden van de Anemoonstraat hebben een informatiebrief ontvangen waarin zij worden geïnformeerd dat de bewoners, die er nu wonen, gaan verhuizen en dat de GGZ-cliënten daarna tijdelijk in de woningen komen te wonen. Zij krijgen daar 24 uur per dag zorg van GGZ. Bewoners van de Verdistraat hebben een uitnodiging gekregen voor de informatieavond op maandag 23 oktober. Daar zijn ook de GGZ Oost Brabant en de architect aanwezig om het plan te laten zien.

Hebben omwonenden inspraak in de plannen?

De gebruikelijke inspraak bij bestemmingsplan- en vergunningprocedures zijn van toepassing. 

Wat gebeurt er met de openbare ruimte?

Aan de Joannes Zwijsenlaan wordt een parkeerterrein voor bewoners gerealiseerd. Deze wordt ontsloten via de Joannes Zwijsenlaan. 

Hoeveel bewoners komen er in het pand aan de Anemoonstraat?

Er komen 19 bewoners in het pand aan de Anemoonstraat.

Hoe lang blijven deze mensen in de Anemoonstraat hier wonen?

Zij blijven hier wonen tot de nieuwbouw klaar is (eind 2025).

Wie is de huurder van het pand aan de Anemoonstraat?

De huurder van het pand aan de Anemoonstraat is GGZ Oost Brabant.

Wanneer gaan de statushouders uit het pand Anemoonstraat?

De statushouders gaan medio december 2023 uit het pand aan de Anemoonstraat.

Wordt er nog iets veranderd aan het pand aan de Anemoonstraat?

Aan de buitenzijde van het pand wordt niets veranderd. De indeling van een aantal vertrekken wordt wel aangepast.  

Bij wie kan ik terecht bij overlast van de nieuwe bewoners aan de Anemoonstraat?

Bij overlast kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgvastgoed van BrabantWonen.

GEEF ME EEN SEINTJE

We sturen een e-mail als de verhuur start

  • {{error_message}}

Beste geïnteresseerde,

Binnen een paar minuten ontvangt u een kopie van uw aanmelding.

Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw e-mailadres of neem contact met ons op.