Orthen-Links

Aan de noordkant van de Bossche binnenstad, ten westen van de Orthenseweg, ligt Orthen-Links.  Orthen-Links bestond uit ongeveer 235 woningen. De woningen zijn in de wederopbouw van de jaren ’50 gebouwd en zijn kwalitatief sterk verslechterd. Orthen-Links wordt daarom grotendeels vernieuwd. 

BrabantWonen, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en de gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen aan de wijkvernieuwing Orthen-Links. De 235 woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en maken plaats voor een divers aanbod van eengezinswoningen en een appartementencomplex. In totaal komen er evenveel woningen terug, waarvan 70% bestemd is voor sociale huur en 30% voor koop. De totale ontwikkeling bestaat uit vier fasen.

Dorps karakter 

Het nieuwe Orthen-Links heeft een dorps en groen karakter en is ruim opgezet. Naast het appartementencomplex Villa Orthen, met 50 huurwoningen, komen hier nog eens 100 sociale huur- en 68 koopwoningen. Het streven is dat in 2020 de hele wijk vernieuwd is.

Details

Aan de noordkant van de Bossche binnenstad, ten westen van de Orthenseweg, ligt Orthen-Links. Deze wijk is klaar voor een nieuwe start. BrabantWonen en Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling zorgen er samen voor 168 nieuwe woningen. Betaalbare huur- en koophuizen met alle gemakken van nu, in een wijk met een bijzonder verhaal.

De wijk wordt in vier fasen vernieuwd:

Fase 0

 • Villa Orthen: 50 sociale huurappartementen
 • 12 woningen met tuin aan de Adelheidstraat (sociale huur)

OPGELEVERD

Fase 1

 • 25 eengezinswoningen met tuin (sociale huur)
 • 34 eengezinswoningen met tuin (koop)

OPGELEVERD

Fase 2

 • 19 eengezinswoningen met tuin (sociale huur)
 • 20 eengezinswoningen met tuin (koop)

OPGELEVERD

Fase 3

 • 44 eengezinswoningen met tuin (sociale huur)
 • 14 eengezinswoningen met tuin (koop)

Start bouw: september 2019
Oplevering: 2020

Huren

De woningen van fase 3 gaan in het najaar van 2019 in de verhuur. Om een woning te kunnen huren is het belangrijk dat je ingeschreven staat bij WoonService.  Sta je nog niet ingeschreven? Zorg dan dat je je meteen inschrijft. De woningen worden namelijk op basis van inschrijftijd verdeeld. 

Als de woningen in verhuur gaan, kondigen we dit aan in een advertentie in het Stadsblad. Of houdt de website van WoonService in de gaten. 

Kopen

Alle woningen in fase 3 zijn verkocht. Meer informatie over deze woningen vind je op: www.koophuis-orthenlinks.nl of neem contact op met de Boumij, telefoonnummer (073) 612 23 44.

Contact

Meer informatie over het project

Meer informatie over de wijkvernieuwing vind je op: www.orthenlinks.nl. Of stuur een email naar orthenlinks@brabantwonen.nl.

Nieuws

 • Leegstandsbeheerder Ad Hoc schenkt Orthen-Links buurt-AED

  Leegstandsbeheerder Ad Hoc schenkt Orthen-Links buurt-AED

  23 jan. 2019

  Orthen-Links krijgt een buurt-AED in de wijk. Leegstandsbeheerder Ad Hoc heeft dinsdagavond 22 januari bewonerscomité Stichting Orthen-Links een AED geschonken. Ad Hoc heeft er sinds 2011 voor gezorgd dat de te slopen woningen in Orthen-Links tijdelijk bewoond en beheerd werden.

  Alle Ad Hoc-bewoners zijn inmiddels vertrokken uit de wijk, omdat de laatste woningen nog voor de zomer gesloopt worden. Als dank voor de jarenlange fijne samenwerking met gastvrijheid van de buurt, Stichting Orthen-Links (STOL) en BrabantWonen, heeft Ad Hoc de buurt een AED geschonken.

  De AED komt te hangen aan de tijdelijke Buurtkamer, een woning aan de Margarethalaan 8, waar iedereen gemakkelijk bij kan. Over enkele jaren, als de nieuwe Buurtkamer gerealiseerd is, verhuist de AED daar naar toe.

 • Hoogste punt Orthen-Links fase 1

  Hoogste punt Orthen-Links fase 1

  14 jul. 2017

  Donderdag 6 juli bereikten we het hoogste punt van fase 1 van Orthen-Links. Traditiegetrouw trakteerden BrabantWonen en Van Wanrooij de bouwvakkers op een frietje en een snack om dit te vieren.

  De bouw vordert in hoog tempo en we liggen op schema. De verwachting is dat in oktober/november 2017 de huurwoningen opgeleverd worden. Daarna volgen in fases de koopwoningen, naar verwachting tussen januari en april 2018. Dit is een voorzichtige prognose, omdat weersomstandigheden invloed kunnen hebben op de voortgang van de bouw.

 • Eerste woningen Orthen-Links gesloopt

  Eerste woningen Orthen-Links gesloopt

  06 sep. 2016

  BrabantWonen is gestart met de sloop van de eerste woningen aan de Margarethalaan en de Hertog Godfriedstraat in Orthen-Links. De komende weken worden alle woningen in fase 1 afgebroken. Als het puin is afgevoerd, wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Begin 2017 start Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling met de bouw van de 25 huur- en 36 koopwoningen uit fase 1. Deze zijn naar verwachting in het najaar van 2017 klaar.

  Fase 1 is het middengebied van Orthen-Links bestaande uit de Margarethalaan, Van Batenburgstraat, Hertog Godfriedstraat en Orthensedonk. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door Jansen Infra BV uit Son. Voor en tijdens de bouwvak zijn de woningen al gestript en zijn de asbesthoudende materialen verwijderd. Nu worden de woningen echt afgebroken. Het puin wordt vervolgens gescheiden en waar mogelijk hergebruikt of duurzaam verwerkt.

  Wijkvernieuwing Orthen-Links

  BrabantWonen, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen aan de wijkvernieuwing Orthen-Links. De 235 woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden vervangen door een divers aanbod van eengezinswoningen. In totaal komen er evenveel woningen terug, waarvan 70% bestemd is voor sociale huur en 30% voor koop. De totale ontwikkeling bestaat uit vier fasen.

  Het nieuwe Orthen-Links heeft een dorps en groen karakter en is ruim opgezet. Naast het vorig jaar opgeleverde appartementencomplex Villa Orthen, met 50 huurappartementen, en de dit jaar opgeleverde 12 eengezinswoningen komen hier nog eens 88 sociale huurwoningen en 68 koopwoningen. Het streven is dat in 2019 de hele wijk vernieuwd is. Meer informatie over de wijkvernieuwing Orthen-Links is te vinden op de website www.orthenlinks.nl.

 • 'Afscheid en welkom nieuwe buurtjes'

  'Afscheid en welkom nieuwe buurtjes'

  06 jul. 2016

  Zaterdag 2 juli was het druk voor Villa Orthen. Het buurtkunstwerk Mus Mollige Molly werd samen met bewoners door wethouder Logister en Marije Buursink, directeur BrabantWonen onthuld. Ook is de Buiten Expo, met foto’s-Uit-de oude-doos gestart. Beide kunstwerken zijn onderdeel van het project ‘Afscheid en Welkom nieuwe buurtjes’ in het kader van de wijkontwikkeling Orthen-Links.

  Feestelijke onthulling buurtkunstwerk Orthen-Links

  Kinderen en bewoners uit Orthen-Links hebben samen en op hun eigen manier het ‘Afscheid en Welkom nieuwe buurtjes’ vormgegeven. Bewoners laten met de wijkkunstwerken de vele gezichten van vroeger en nu van Orthen-Links zien om zo verhalen weer tot leven te wekken.

  Ondersteund en begeleid door Hanneke Matthijssen van Typische Producties bedachten de buren met elkaar de Mus en de Buiten Expo om herinneringen en de identiteit van de wijk zichtbaar te maken en te delen.

  Herinneringen aan de wijk

  Mus Mollige Molly komt in de Wadi voor Villa Orthen te staan en heeft een ‘huid’ van foto’s en zit vol herinneringen. De 9-jarige Sven van Laarschot uit de wijk kwam met het idee voor het ontwerp. Kunstenaar Kees van den Boogaart heeft het ‘mus-idee’ verder uitgewerkt. Hij maakte een mus met veel transparant glas, waarop de foto’s staan. ’s Avonds wordt Mollige Molly verlicht, wat een mooie gloed geeft in de wijk.

  Foto’s uit de oude doos

  Ook hebben de creatieve wijkbewoners Raoul Wilke, Sherman Emers en Jamyson Limonier met hulp van de Orthense Schaar een mooie buitenexpo van de foto’s gemaakt. Deze worden geprojecteerd op de straat in Orthen-Links en is te zien vanaf 2 juli.
  Naast de onthulling is er een gezellige buurtfeest, met als onderdeel ‘Heel Orthen-Links bakt 2016’, waar zeven teams strijden wie de lekkerste mussenkoekjes bakt.

  Buurtcultuurproject

  Het project ‘Afscheid en Welkom nieuwe buurtjes’ is in opdracht van woningcorporatie BrabantWonen uitgevoerd door Typische Producties, in samenwerking met bewonerscomité Stichting Orthen-Links, de Orthense Schaar, de Hobbyclub en kunstenaar Kees van den Boogaart. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door het Buurtcultuurfonds BrabantWonen en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • Eerste 12 duurzame woningen opgeleverd in Orthen-Links

  Eerste 12 duurzame woningen opgeleverd in Orthen-Links

  11 mei 2016

  Dinsdag 10 mei reikten Marije Buursink, vestigingsdirecteur van BrabantWonen, en Clemie van Wanrooij, directeur van Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling, de sleutels uit aan de bewoners van de eerste twaalf eengezinswoningen aan de Adelheidstraat. Deze woningen geven alvast een goed beeld van de sfeer van het vernieuwde Orthen-Links, dat hier de komende jaren terug gebouwd gaat worden.

  Van Wanrooij heeft voor woningcorporatie BrabantWonen deze twaalf eengezinswoningen in vijf maanden gebouwd. De snelle bouwtijd is mogelijk omdat Van Wanrooij gebruik maakt van haar flexibele woningconcept Optio. Alle woningen in Orthen-Links worden met deze bouwmethode gebouwd. Deze methode levert zeer energiezuinige woningen op met alle gewenste energieprestaties: van EPC 0,3 tot zelfs energieneutrale woningen. Daarnaast komen op alle daken zonnepanelen. Het is voor het eerst dat in
  ’s-Hertogenbosch op zo’n grote schaal zonnepanelen worden toegepast in een stadsvernieuwingsproject.

  Start verkoop

  Met de oplevering van de twaalf woningen aan de Adelheidstraat is fase 0 afgerond. Na de zomer start de sloop van fase 1, het gebied rond de Orthensedonk. In 2017 start de bouw van de 34 koop- en 25 huurwoningen.

  Vrijdag 13 mei start de verkoop van de koopwoningen uit fase 1. Van 16.00 tot 18.00 uur zijn geïnteresseerden welkom tijdens de verkoopmanifestatie in het Infohuis aan de Conraadstraat 16 in ’s-Hertogenbosch. De verkoopbrochure en het inschrijfformulier is dan af te halen. De prijzen van de woningen variëren van € 197.500 tot € 215.000 V.O.N.

  Wijkvernieuwing Orthen-Links

  BrabantWonen, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en de gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen aan de wijkvernieuwing Orthen-Links. De 235 woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en maken plaats voor een divers aanbod van eengezinswoningen. In totaal komen er evenveel woningen terug, waarvan 70% bestemd is voor sociale huur en 30% voor koop. De totale ontwikkeling bestaat uit vier fasen.

  Het nieuwe Orthen-Links heeft een dorps en groen karakter en is ruim opgezet. Naast het vorig jaar opgeleverde appartementencomplex Villa Orthen, met 50 huurwoningen, komen hier nog eens 100 sociale huurwoningen en 68 koopwoningen. Het streven is dat in 2019 de hele wijk vernieuwd is.

  Meer informatie over de vernieuwing van Orthen-Links is te vinden op de website www.orthenlinks.nl.

Geïnteresseerd in
dit project?

Neem contact op