Impressie Loovelt MFA
Impressie Loovelt MFA
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Loovelt - MFA en huurwoningen in Ussen

Gemeente Oss en BrabantWonen hebben samen plannen gemaakt voor een gecombineerde locatie, waar zorg, wonen, ontmoeten en activiteiten naast én met elkaar plaatsvinden.

Het huidige wijkcentrum De Hille en zorglocatie Loovelt maken plaats voor één nieuw gebouw. Dit gebouw biedt op de begane grond ruimte voor georganiseerde (verenigings)activiteiten en ontmoeting.

In de woonlagen daarboven komen zorgappartementen voor BrabantZorg die voldoen aan de eisen van deze tijd. In het nieuwe gebouw komen ook 18 reguliere sociale huurwoningen voor BrabantWonen.

De wijkcentra in de wijk voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en de ruimte in de gebouwen is beperkt door de niet efficiënte indeling. Een nieuwe MFA (= Multi Functionele Accommodatie) biedt een mooi eigentijds gezamenlijk alternatief voor beide gebouwen in de wijk Oss Noord-West.

Ook zorglocatie Loovelt van BrabantZorg is gedateerd, wat het bieden van goede zorg steeds uitdagender maakt. Door de zorglocatie en het wijkcentrum te combineren brengen we verbinding met de wijk en ontmoeting.

Dit plan biedt ook de mogelijkheid om 18 woningen toe te voegen aan de wijk. Een mooie kans, gezien het enorme tekort aan woningen, niet alleen in Ussen maar in heel Oss.

Het plan in het kort:

  • Ontmoeten op een centrale locatie in de wijk tegenover winkelcentrum de Wolfskooi.
  • Een multifunctionele accommodatie (MFA) dat op meerdere manieren kan worden gebruikt door verschillende mensen en organisaties, zoals verenigingen en BrabantZorg.
  • Door de samenwerking tussen MFA en BrabantZorg biedt het plan veel mogelijkheden voor laagdrempelig ontmoeten.
  • Het toevoegen van 18 sociale huurappartementen aan de wijk.

Omgeving

De locatie van het nieuwe gebouw is op de hoek van de Looveltlaan en de Leijgraaf, grenzend aan de Saturnusstraat en de Jupiterweg.

Planning

Het is nu nog lastig een exacte planning te geven. Het streven is om in het tweede kwartaal van 2023 een aangepast ontwerp te kunnen tonen en half 2023 een definitief ontwerp. Tijdens een inloopbijeenkomst op 20 oktober 2022 hebben het voorlopig ontwerp getoond aan en input gekregen van o.a. omwonenden, Loovelt-bewoners en MFA gebruikers. In het eerste kwartaal van 2023 vindt de besluitvorming plaats door de gemeenteraad van Oss en de bestuurders van BrabantWonen en BrabantZorg.

Vooralsnog staan sloop en start nieuwbouw gepland voor 2024.

Bij het ontwerp en de realisatie van het nieuwe gebouw zijn onder andere betrokken:

  • Gemeente Oss
  • BrabantWonen
  • BrabantZorg
  • Bestuur stichting MFA Noord-West
  • Wijkraad Oss Noord-West

Er is nog geen nieuwsbericht geplaatst.