onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Gestelse buurt

De komende jaren vernieuwt BrabantWonen de zes flats in de Gestelse buurt. We slopen de portiekflats aan Guido Gezellelaan, Rodenbachstraat, Frans Erensstraat, Albert Verweijstraat, Frederik van Eedenstraat en als laatste de Bilderdijkstraat en bouwen daar nieuwe appartementen voor terug.

Buurtvisie Gestelse buurt werkt!

We gaan samen aan de slag voor een mooie, veilige Gestelse buurt waar bewoners prettig samenwonen. Dat doen we volgens het plan ‘De Gestelse buurt werkt’.

Gemeente 's-Hertogenbosch, Politie, BrabantWonen en welzijnsorganisatie Farent werken samen met bewoners aan de Gestelse buurt. We spraken met het bewonersteam Gestelse buurt en andere buurtbewoners en maakten het plan ‘De Gestelse buurt werkt’. Dat plan gaat over hulp aan inwoners, veiligheid en openbare orde én over de huizen en inrichting van het openbaar gebied. Het plan geldt voor de komende 10 jaar, maar de organisaties gaan nu al aan de slag.

Nieuwe mogelijkheden
Samen met bewoners werken we aan een mooie, veilige buurt waar bewoners prettig samenwonen. We helpen bewoners om werk te vinden. Jong talent en buurtinitiatieven stimuleren we. Gezinnen met problemen helpen we samen op weg. En criminaliteit? Dat pikken we niet! Er komt aandacht voor mensen die de kans lopen om af te glijden in criminaliteit of voor mensen die zorgen voor overlast. Veiligheid gaat ook over het inrichten van het openbaar gebied.

Fijn wonen
De Gestelse buurt wordt mooier, groener en duurzamer. Verkeers- en parkeerproblemen lossen we samen op. BrabantWonen bouwt zes nieuwe, duurzame flats, de oude flats van BrabantWonen worden gesloopt. De openbare ruimte van de Guido Gezellelaan krijgt een opknapbeurt en er is extra aandacht voor het groen in de buurt.

Uitwerking van de plannen
De gemeenteraad is eind mei akkoord gegaan met de buurtvisie voor de Gestelse buurt. We werken nu de visie uit tot concrete plannen. Dat doen we samen met de betrokken organisaties en met de bewoners van de Gestelse buurt.

Video Gestelse buurt

Vernieuwing van de zes flats

De vernieuwing van de zes flats gaat in totoaal tot 2025 duren. We bouwen zes nieuwe flats terug met nieuwe, betaalbare appartementen. De flats worden één voor één vervangen. We zijn gestart met de flat aan de Guido Gezellelaan en vernieuwen één voor de één de flats. Zo bieden we de mogelijkheid voor huurders die in de te slopen flats wonen door te verhuizen naar een nieuwe flat. Zij kunnen zo in de wijk blijven wonen.

De volgorde in de vernieuwing van de flats is:

 1. Guido Gezellelaan
 2. Rodenbachstraat
 3. Frans Erensstraat
 4. Albert Verweijstraat
 5. Frederik van Eedenstraat
 6. Bilderdijkstraat


 

Flat Guido Gezellelaan

De flat aan de Guido Gezellelaan is als eerste aan de beurt. De flat die hier stond is inmiddels gesloopt. De verwachting is dat we eind 2020, begin 2021 starten met de bouw van de nieuwe flat.

Wat gaan we hier terugbouwen?

In de nieuwe flat komen vier verdiepingen met in totaal 31 appartementen. Er is straks keuze uit drie type appartementen, waarbij de oppervlakten variëren van 60 tot 75m2. Elk appartement heeft een eigen berging op de begane grond. Bij de ingang zit een lift die naar de appartementen leidt. 

Verhuur

De appartementen gaan in de loop van 2021 in de verhuur. Alle woningen zijn bestemd voor de sociale verhuur. De huurprijzen zijn nog niet bekend. Meer informatie over de woningen en de huurpijzen volgen later. De start van de verhuur kondigen wij aan in de Bossche Omroep. De woningen worden aangeboden via WoonService. Heeft u interesse? Zorg dat u ingeschreven staat bij WoonService, zodat u voldoende inschrijftijd opbouwt.

Voor wie?

Er gelden geen leeftijdseisen. Iedereen met een inkomen dat passend is bij de huur kan straks reageren op deze appartementen. Voormalige huurders uit de te slopen flats krijgen voorrang bij de toewijzing van de appartementen. 

Duurzaam bouwen en slopen

BrabantWonen wil een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Bij de ontwikkeling van de nieuwe flat aan de Guido Gezellelaan streven we ernaar om het meest duurzaamste gebouw van ’s-Hertogenbosch neer te zetten. Hoe willen we dat waarmaken?

Duurzaam slopen 

De flat wordt circulair gesloopt. Dat betekent dat het materiaal dat uit de flat komt hergebruikt wordt of een nieuwe bestemming krijgt. Eventueel voor de flat zelf, voor andere huurwoningen of andere bouwprojecten. Of zelfs voor hele andere doeleinden.  

Duurzaam realiseren 

De appartementen worden zeer energiezuinig gebouwd, volgens de normen van BENG, wat staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw. Dit realiseren we door:

 • de schil van het gebouw zeer goed te isoleren
 • op het dak zonnepanelen te plaatsen voor elektra, warmte en warm water
 • een zeer duurzame collectieve verwarmingsinstallatie
 • de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken bij de bouw van de nieuwe flat
 • we gebruiken (nieuwe) materialen met een zo klein mogelijke CO2-voetafdruk: alle materialen die we gebruiken zijn duurzaam en (in de toekomst) her te gebruiken. 

Groen dak

Boven op het dak komt een daktuin met planten. De vegetatie is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar zorgt ook voor extra isolatie. Ook zorgt het ervoor dat het tijdens hete zomers niet te veel warmte afgeeft. Op het dak komt een soort pergola waarop de zonnepanelen komen te liggen

Betaalbaar 

Alle energiebesparende maatregelen zorgen ervoor dat u bij gemiddeld gebruik, nauwelijks extra energie nodig heeft. Zo streven we ernaar dat uw energielasten laag blijven, wat effect heeft op uw portemonnee.  

Nieuwsbrieven

Contact

Heeft u vragen over de vernieuwing in de Gestelse buurt? Dan kunt u een e-mail sturen naar herstructurering-gestelsebuurt@brabantwonen.nl .

Ook bent u welkom op het spreekuur van onze wijkbeheerder: iedere dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur in het Wijkplein Nieuw Zuid in de BBS Nieuw Zuid.

Nieuws

 • Hapje voor hapje verdwijnt de flat aan de Guido Gezellelaan

  Hapje voor hapje verdwijnt de flat aan de Guido Gezellelaan

  11 mrt. 2020

  Maandag 9 maart is aannemer Gubbels gestart met het afbreken van de flat aan de Guido Gezellelaan in de Gestelse buurt. ‘Hapje voor hapje’ verdwijnt het gebouw dat tegenover het Provinciehuis staat. Dit is de eerste van de zes flats die de komende jaren in de Gestelse buurt vervangen wordt voor nieuwbouw.

  Duurzaam slopen
  Voordat de flat afgebroken kon worden, heeft Gubbels eerst alle herbruikbare en asbesthoudende materialen uit het gebouw gehaald. Al het materiaal dat uit de flat komt wordt (waar mogelijk) hergebruikt of een krijgt een nieuwe bestemming. Tijdens de sloop wordt het materiaal gescheiden en voert Gubbels het direct af. Eind maart is de sloop klaar en wordt het terrein vrijgemaakt, zodat naar verwachting eind 2020, begin 2021 met de bouw kan worden gestart.

  Betaalbare, energiezuinige woningen
  BrabantWonen bouwt hier een fraai, bijna energieneutraal appartementengebouw terug, waarbij duurzame materialen worden gebruikt. Op het dak komen zonnepanelen voor het opwekken van energie en het leveren van warm water. Ook wordt het dak bedekt met groen ten behoeve van de biodiversiteit en extra isolatie. Door de manier van slopen en bouwen, en de keuzes van materialen, streeft BrabantWonen ernaar dat dit het duurzaamste gebouw van ’s-Hertogenbosch wordt, waarbij de woonlasten voor de huurder laag zijn.

  In het gebouw komen 31 appartementen die verdeeld zijn over vier verdiepingen. Dit zijn zeven woningen meer dan hier stonden. Zo voegt BrabantWonen extra betaalbare huurwoningen toe aan de Bossche woningmarkt.

Meer informatie

GEEF ME EEN SEINTJE

We sturen een e-mail als de verhuur start

Beste geïnteresseerde,

Binnen een paar minuten ontvangt u een kopie van uw aanmelding.

Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw e-mailadres of neem contact met ons op.