Impressie Coornhertstraat
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Coornhertstraat

BrabantWonen onderzoekt samen met de gemeente Oss de mogelijkheden voor herontwikkeling van het terrein op de hoek van de Coornhertstraat en de Van Veldekestraat in Oss. Het is de bedoeling hier 74 appartementen in de prijsklasse sociale huur te bouwen. 

Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen in Oss. Door de herontwikkeling van het terrein komen er meer betaalbare woningen bij en wordt de doorstroming op de woningmarkt versterkt. De appartementen komen in een groene, parkachtige omgeving. De plannen zijn nog in voorbereiding.

Woningen

De nieuwe woningen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoons huishoudens. De woningen hebben een of twee slaapkamers en zijn door de levensloopbestendige plattegronden voor alle doelgroepen geschikt.

Het ontwerp voorziet in 74 woningen, verdeeld over 2 woongebouwen van verschillende hoogte. Tussen de gebouwen komen groene ‘pockets’ en het geheel zorgt voor een fraai doorzicht naar het Elzeneindpark. Voor parkeren wordt aangesloten op het bestaande parkeerterrein.

Bij de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van circulaire en waar mogelijk biobased materialen. De gebouwen zijn o.a. gasloos en energiezuinig.

Planning

Om het plan uit te kunnen voeren is een bestemmingsplanwijziging nodig. Om de huidige stand van zaken met de buurt te bespreken en ideeën op te halen, vonden er inloopavonden plaats op 6 en 9 oktober. De gemeente legt het bestemmingsplan eind november 2023 ter inzage. Als het bestemmingsplan akkoord is, werken we het ontwerp verder uit. Hier zullen we de buurt opnieuw bij betrekken.

De twee gebouwen die zich nu op de locatie bevinden (het voormalige Huis van de Wijk en een locatie van het Verdihuis) worden gesloopt. Als alles volgens plan verloopt, kan de sloop eind 2024 plaatsvinden. We hopen begin 2025 te starten met de bouw en de woningen eind 2025 op te leveren.

Het Verdihuis voorziet in een belangrijke woonvraag, die niet zomaar verplaatst kan worden. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om de sloop en bouw gefaseerd uit te voeren. In dat geval wordt eerst het voormalige Huis van de Wijk gesloopt en het hoge woongebouw gerealiseerd. Het Verdihuis wordt dan in de 2e fase gesloopt en vervangen door het tweede lagere woongebouw.

Wij bieden de woningen aan op Thuispoort. Meestal is dat een aantal maanden voor de oplevering. Om te kunnen reageren, moet u ingeschreven staan bij Thuispoort.

Thuispoort

Neem voor informatie over de huurwoningen contact op met ons Klantinformatiecentrum, 088 281 60 00.

U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.

Ter verduidelijking kunt u eventueel een of meerdere foto's of bestanden toevoegen.
Klik hier of sleep uw bestanden om ze te uploaden. U kunt nog bestanden van maximaal MB selecteren. Alleen bestanden van het type docx, xlsx, pdf, jpg en png zijn toegestaan.
Velden met een * zijn verplicht.

Er is nog geen nieuwsbericht geplaatst.

Gaat BrabantWonen het Verdihuis ook slopen?

Het Verdihuis heeft een lopend huurcontract tot medio 2027. Na afloop van het huurcontract wordt het Verdihuis gesloopt.

Komen de bewoners van het Verdihuis weer terug?

BrabantWonen is met het Verdihuis in gesprek over de toekomst. Het is nog niet duidelijk of het Verdihuis op de bestaande locatie terug komt.

Om de locatie staan grote bomen, blijven deze staan?

We doen ons best om alle bomen te behouden. De buitenste bomenrij op de gehele locatie blijft naar verwachting geheel behouden. Op een hoek staan de bomen dubbel gepland, hier wordt nog gekeken of de binnenste bomen ook behouden blijven.

Wat voor woningen worden er gebouwd?

Er worden twee appartementengebouwen gebouwd met 2- en 3 kamerappartementen. Deze woningen worden in verschillende prijsklassen aangeboden, maar dit zijn allen sociale huurwoningen.

Worden de appartementengebouwen zo hoog dat er schaduw in mijn tuin of huis valt?

Op de bezonningsstudies is te zien dat er geen schaduwwerking is op andere woningen of in tuinen. Hier is bewust rekening mee gehouden door het plaatsen van de twee appartementengebouwen schuin in lijn met elkaar, achter de bomenrij.

Wanneer gaan jullie slopen?

Dit kunnen we nog niet concreet zeggen omdat we nu bezig zijn met de bestemmingsplanprocedure. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar bijvoorbeeld flora & fauna. Als dit alles is afgerond wordt als eerste het voormalige Huis van de Wijk gesloopt, naar verwachting medio of begin 2025. Na afloop huurcontract wordt het Verdihuis gesloopt, naar verwachting eind 2027 of begin 2028.

Wat gebeurt er met de anti-kraak beweging?

De anti-krakers blijven in het voormalige Huis van de Wijk tot de daadwerkelijke sloop.

Hoe gaan jullie om met parkeren?

Er is een parkeertelling geweest conform het parkeerbeleid van de gemeente Oss. Alle parkeerplekken zijn geteld in een straal van 100 meter rond de projectlocatie. Vooral het parkeerterrein achter het Verdihuis, in de hoek van de Van Veldekestraat heeft veel restcapaciteit.

Er is sprake van een restcapaciteit van 75 parkeerplaatsen, het plan heeft een parkeerbehoefte van 68 parkeerplaatsen.

Echter, het plan voegt 8 extra parkeerplaatsen toe. Waarbij er nog een reservering wordt gemaakt van 8 extra parkeerplaatsen. Deze parkeerplekken worden gerealiseerd aan de zijde van de bestaande parkeerplaats, tegen het lage appartementengebouw aan.

Wat is de doelgroep van de appartementen?

De brief voor de inloopbijeenkomst gaat over de bestemmingsplanwijziging die voorligt.
Het voormalige ‘Ons Huis van de Wijk’ heeft nu een maatschappelijke bestemming, dit willen wij omzetten naar de bestemming: ‘wonen’.

De bestemming ‘wonen’ geeft ons de mogelijkheid om appartementen te realiseren. Op dit moment is het nog niet duidelijk of dit specifiek gaat over een reguliere flat, seniorenflat of deels begeleid wonen. Dit gaat komend jaar duidelijk worden waarbij de buurt geïnformeerd blijft. De locatie is in beeld voor reguliere sociale woningbouw, de locatie is op dit moment niet in beeld als asielzoekerscentrum of iets dergelijks.

Wie is aanspreekpunt voor omwonenden?

Op dit moment is BrabantWonen aanspreekpunt voor omwonenden. Hiervoor kunt u het contactformulier op deze projectpagina gebruiken.

GEEF ME EEN SEINTJE

We sturen een e-mail als de verhuur start

  • {{error_message}}

Beste geïnteresseerde,

Binnen een paar minuten ontvangt u een kopie van uw aanmelding.

Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw e-mailadres of neem contact met ons op.