Bloemenkampkwartier luchtfoto
Schetsontwerp Bloemenkampkwartier
Schetsontwerp Bloemenkampkwartier
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Bloemenkampkwartier

Met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en woningcorporatie Mooiland gaan we aan de slag in de buurt tussen winkelcentrum Arena en de Zuid-Willemsvaart. Hier werken we aan een nieuw Bloemenkampkwartier: een buurt die aantrekkelijk en eigentijds is, met oog voor de stadshistorie. In dit nieuwe Bloemenkampkwartier kunnen Bosschenaren betaalbaar en fijn wonen en leven.

Wat gaan we hier doen?

 • We bouwen extra betaalbare en duurzame woningen en we bouwen nieuwe woningen terug. 
 • We maken de openbare ruimte groener en meer uitnodigend hier te verblijven.

De plannen voor het hele gebied zijn we nu aan uitwerken samen met de gemeente en woningcorporatie Mooiland. Meer informatie over deze gebiedsontwikkeling is te vinden op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Op weg naar een aantrekkelijk Bloemenkampkwartier

Het Bloemenkampkwartier is het gebied aan de rand van de binnenstad rond het voormalige Stadsarchief. Tussen de Zuid-Willemsvaart, de Tolbrugstraat, de Pastoor de Kroonstraat en de Jan Heinstraat. Samen met gemeente 's-Hertogenbosch en Mooiland willen we hier in het Bloemenkampkwartier extra betaalbare woningen bouwen. Samen met hen zijn we één totaal plan aan het maken.

Uitgangspunten van het nieuwe Bloemenkampkwartier

 • Sloop van ongeveer 159 woningen (81 van BrabantWonen en 78 van Mooiland, excl. de Zusterflat)
 • Nieuwbouw van ongeveer 350 woningen (excl. 150 woningen Zusterflat)
 • Nieuwbouw in het Bloemenkampkwartier:
  • 60% sociale huur
  • 25% middenhuur
  • 15% koopwoningen
  • ongeveer 350 m2 maatschappelijk programma

Eerst nieuwbouw dan sloop

De woningen van Mooiland aan de Mathildastraat worden pas gesloopt als de nieuwbouw op de locatie Zusterflat klaar is. Hierdoor kunnen de bewoners doorverhuizen binnen het gebied.
 
De sloop en nieuwbouw van het Bloemenkampkwartier gebeurt in verschillende fases. Waarom?

 • We willen mogelijk maken dat de huidige bewoners kunnen doorverhuizen binnen het Bloemenkampkwartier
 • De ontwikkeling is heel groot. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Zo houden we het gebied leefbaar

Parkeren en verkeer

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om de ingang van parkeergarage Arena te verplaatsen. De parkeerplaatsen bij Carolushof worden ook onder de loep genomen. Ook onderzoekt de gemeente of het Bloemenkampkwartier een buurt kan worden, waar minder auto’s rijden.

BrabantWonen is sinds 2020 eigenaar van de voormalige Zusterflat aan de Zuid-Willemsvaart. We zijn van plan de flat te slopen en te vervangen door nieuwbouw. We willen hier ongeveer 150 appartementen en studio’s bouwen. Dit worden voor ongeveer 80% sociale huurwoningen. Ongeveer 20% bestaat uit appartementen met een middeldure huur. De sloop van deze flat vindt naar verwachting na de zomer van 2024 plaats. In 2025 verwachten we te starten met de bouw.

Uitgangspunten voor de locatie Zusterflat zijn:

 • ongeveer 80% sociale huur en 20% middenhuur
 • het plan is dat het kantoor van BrabantWonen (deels) op de begane grond komt

We gaan naast de Zusterflat ook de appartementen aan de Carolushof 51 t/m 169, Pastoor de Kroonstraat 183 t/m 203 (lage gedeelte) en Bloemenkamp 26 t/m 46 vervangen voor nieuwbouw. De sloop van de Carolushof vindt op zijn vroegst in 2028 plaats. De andere gebouwen nog veel later (tussen 2033-2036).

Hierdoor komt er meer ruimte voor extra betaalbare woningen en een openbare ruimte waar het fijner is om te verblijven. We weten nog niet wat voor woningen we hier terug gaan bouwen.

 • Grote belangstelling voor plannen Bloemenkampkwartier

  Grote belangstelling voor plannen Bloemenkampkwartier

  15 mrt. 2024

  Dinsdagavond stroomde het Mariapaviljoen vol met bewoners van het Bloemenkampkwartier en andere belangstellenden. Gemeente ’s-Hertogenbosch, BrabantWonen en Mooiland toonden tijdens deze inloopbijeenkomst de eerste schetsen van het nieuwe Bloemenkampkwartier.   lees meer

  Tijdens deze avond hebben we samen met gemeente ’s-Hertogenbosch en Mooiland uitleg gegeven over de uitgangspunten van de gebiedsontwikkeling. Aan de hand van verschillende thema’s, zoals wonen, bereikbaarheid, parkeren, groen zijn we in gesprek gegaan. Hierbij zijn vragen gesteld als hoeveel woningen worden er ongeveer gebouwd, hoeveel sociale huurwoningen komen er en hoe hoog wordt de bebouwing? Hoe lang gaat dit duren? En hoe wordt omgegaan met het parkeren?

  Het Stedenbouwkundig bureau West8 gaf elk half uur een presentatie waarin zij het schetsplan voor het hele gebied uitlegden. Op die manier kreeg men een beeld hoe het nieuwe Bloemenkampkwartier er mogelijk uit kan komen te zien.

  Denk ook mee!

  Kon u er niet bij zijn? U kunt nog tot 25 maart 2024 met ons meedenken via www.denbosch.nl/bloemenkampkwartier. Hier vindt u ook meer informatie over het project en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente.

  Vernieuwing Bloemenkampkwartier

  Gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland werken samen aan het nieuwe Bloemenkampkwartier. Hier gaan we betaalbare woningen bouwen op een fijne plek met veel groen én met de sfeer van de Bossche binnenstad. We doen dit met veel aandacht voor de bestaande bewoners, toekomstige bewoners én de stad.

 • Het nieuwe Bloemenkampkwartier

  Het nieuwe Bloemenkampkwartier

  05 feb. 2024

  BrabantWonen, Mooiland en de gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen aan het nieuwe Bloemenkampkwartier. Waar de binnenstad achter de Arena nu een verschraald en versteend gebied is, maken we een plek die weer de sfeer uitademt van de Bossche binnenstad. Een toegankelijke plek met veel groen én veel meer betaalbare woningen. Een plek die fijner is voor de huidige bewoners, de toekomstige bewoners en bezoekers. lees meer

  Fors meer betaalbare woningen in de Bossche binnenstad

  In eerste aanzet was het plan om de Zusterflat, Carolushof en het stadsarchief te herontwikkelen. Na verder onderzoek en gesprekken met de buurt nemen we nu het hele gebied tussen de Pastoor de Kroonstraat, Jan Heinstraat en de Zuid Willemsvaart onder handen.

  Meer betaalbare woningen

  Voor de locatie Zusterflat is het uitgangspunt dat er ongeveer 150 betaalbare huurwoningen komen. Daarnaast worden er in het hart van het Bloemenkampkwartier zo’n 325 woningen gebouwd. Daarbij denken we aan een mix van 60% sociale huur, 25% middenhuur en 15% koop. Dit betekent dat er in totaal in (incl. Zusterflat) ongeveer 425 betaalbare huurwoningen worden teruggebouwd. Er waren er eerst ongeveer 220: 159 in het hart en 60 in de voormalige Zusterflat. Hiermee geven we ook nieuwe bewoners kans op een betaalbare huurwoning in de Bossche binnenstad.

  Om de ontwikkeling mogelijk te maken, moeten er 159 verouderde woningen worden gesloopt. De buitenranden langs de Pastoor de Kroonstraat, Jan Heinstraat en de Zuid Willemsvaart blijven behouden. Ook het stadsarchief is onderdeel van het plangebied. De meeste functies van het stadsarchief zitten inmiddels in het Groot Tuighuis. Voor de opslag van de archiefstukken zoekt de gemeente een alternatieve locatie.

  Doorverhuizen binnen de Bloemenkamp

  De beide woningcorporaties hebben vorige week de bewoners van de te slopen woningen geïnformeerd en begeleiden hen verder. Als de huidige bewoners willen, kunnen ze met voorrang doorverhuizen binnen het Bloemenkampkwartier. Ook is er voor hen een verhuisregeling beschikbaar. Doorverhuizen is mogelijk door het terugbouwen van een fors aantal sociale huurwoningen, maar ook omdat we het gebied in verschillende fases gaan aanpakken. Zo bouwen we eerst op de locatie Zusterflat, voordat we de eerste woningen in het hart slopen.

  Wethouder Pieter Paul Slikker:

  “Veel meer betaalbare woningen in het hart van de Bossche binnenstad. Die kans grijpen woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch met twee handen aan. Waar achter de Arena nu een verschraald en versteend stuk stad ligt, verrijzen de komende jaren honderden betaalbare woningen in de sfeer van de Bossche binnenstad. Een fijnere plek voor huidige en toekomstige bewoners én voor de bezoekers van onze binnenstad.

  Dat betekent ook dat voor een deel van de huidige bewoners een spannende tijd aanbreekt. Gelukkig kunnen bewoners doorverhuizen binnen het Bloemenkampkwartier als ze dat willen. Ze worden ondersteund bij zorgen en wensen. Het is goed te zien hoe betrokken beide corporaties bij hun huurders zijn.“

  Ontwikkelkader Bloemenkamp

  Voor de zomer 2023 is het gesprek met de bewoners en de omgeving van het Bloemenkampkwartier opgestart. Bewoners hadden veel goede ideeën en reacties. De gemeente is daarna aan de slag gegaan met het Ontwikkelkader. Hierin staan de uitgangspunten voor het nieuwe Bloemenkampkwartier. Half maart 2024 willen we de volgende stap zetten. Dan gaan we opnieuw in gesprek over de kansen voor het Bloemenkampkwartier. Ook bespreken we dan het schetsontwerp voor de locatie Zusterflat. Verwachting is dat de raad rond de zomer van 2024 een besluit neemt over het Ontwikkelkader.

  Minko de Weerd, directeur BrabantWonen:

  "Door onze krachten te bundelen maken we van Bloemenkampkwartier een mooie, nieuwe, veilige en groenere buurt in het centrum van 's-Hertogenbosch. Dit biedt een unieke kans om in het hart van Den Bosch een grote hoeveelheid betaalbare huurwoningen toe te voegen, de buurt stevig te verbeteren én te verduurzamen. Bewoners kunnen in het gebied blijven wonen als ze dat willen.

  Uniek dat we als drie maatschappelijke organisaties op zo’n plek dit samen kunnen doen en tot een mooi plan kunnen komen. Door de sloop van een aantal van onze woningen kunnen we zo meer mensen huisvesten in zowel het sociale segment als de middenhuur. Wij zijn dan ook blij met deze mooie samenwerking."

  Meer informatie en nieuws over het project Bloemenkampkwartier.