Bloemenkampkwartier luchtfoto
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Bloemenkampkwartier

Met de gemeente ‘s-Hertogenbosch gaan we aan de slag in de buurt tussen winkelcentrum Arena en de Zuid-Willemsvaart. Hier werken we aan een nieuw Bloemenkampkwartier: een buurt die aantrekkelijk en eigentijds is, met oog voor de stadshistorie. In dit nieuwe Bloemenkampkwartier kunnen Bosschenaren betaalbaar en fijn wonen en leven.

Een mooi stukje ’s-Hertogenbosch te midden de historische binnenstad, het Gasthuiskwartier, het Zuid-Willemspark en de Bossche Stadsdelta.

Wat gaan we hier doen?

  • We bouwen extra betaalbare en duurzame woningen en we vervangen van een deel van het bestaande vastgoed.
  • We maken de openbare ruimte groener en uitnodigender.

Deze plannen moeten nog verder worden uitgewerkt.

Op weg naar een aantrekkelijk Bloemenkampkwartier

Omgeving

Het Bloemenkampkwartier is het gebied aan de rand van de binnenstad, tussen de Zuid-Willemsvaart, de Tolbrugstraat, de Pastoor de Kroonstraat en de Jan Heinstraat.

De plannen

Woningen
We willen in het Bloemenkampkwartier vooral betaalbare woningen toevoegen.

Locatie Zusterflat
BrabantWonen is sinds 2020 eigenaar van de Zusterflat en is sinds die tijd al van plan de flat te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Dit flatgebouw is zwaar verouderd en staat voor een deel leeg. In het onderste deel verblijven nu nog huurders op basis van bruikleenovereenkomsten. De sloop van deze flat vindt vermoedelijk plaats in 2024.

We streven ernaar om op deze locatie ongeveer 150 huurwoningen te bouwen. Dit worden voor het overgrote deel sociale huurwoningen. Ook zal een deel bestaan uit huurwoningen met middeldure huur en een deel uit huurwoningen voor jongeren/studenten. Bij het verder uitwerken van het bouwplan zal duidelijk worden hoeveel woningen er precies komen.

Locatie Carolushof
Kort geleden heeft BrabantWonen besloten ook woongebouw Carolushof over een paar jaar te vervangen door nieuwe, eigentijdse en duurzame woningen. We hebben bewoners van Carolushof op 7 maart 2023 geïnformeerd over dit voornemen. De sloop van het gebouw vindt op zijn vroegst in 2027 plaats. We kiezen voor vervangende nieuwbouw, omdat we het huidige gebouw niet zo kunnen aanpassen en verduurzamen dat het nog tientallen jaren mee kan.

We blijven de flats verhuren en onderhouden tot het moment dat we een sloopdatum hebben. Ook dat zal nog zeker enkele jaren duren. We informeren de huidige bewoners over de plannen en zodra we meer duidelijkheid hebben over het wat en wanneer, gaan we met hen in gesprek over het vinden van een andere woning.

We weten nog niet wat voor woningen we hier terug gaan bouwen.

Parkeren en verkeer
De gemeente onderzoekt of een andere inrichting van parkeerruimte mogelijk is, bijvoorbeeld door de ingang van parkeergarage Arena te verplaatsen. De parkeerplaatsen bij Carolushof worden tevens onder de loep genomen. Ook onderzoeken we of het Bloemenkampkwartier een buurt kan worden, waar minder auto’s rijden.

In gesprek met de buurt

De afgelopen maanden zijn we volop in gesprek geweest met de (huidige) bewoners en organisaties/ondernemers in deze buurt. We haalden ideeën op en legden plannen voor. Zo organiseerden we inloopavonden op 20 maart en 27 juni. De ideeën, vragen en opmerkingen nemen we mee in het samenstellen van het ontwikkelkader; de plannen voor de buurt.

Planning

Het is nu nog lastig een exacte planning te geven. We hopen tegen het einde van 2023 een groot deel van de plannen voor het Bloemenkampkwartier en een bouwplan voor de Zusterflat gereed te hebben.

Vooralsnog staat de sloop van de Zusterflat gepland voor 2024.

Er is nog geen nieuwsbericht geplaatst.