Vogelbuurt
onze projecten
Herstructurering

Vogelbuurt

Een deel van de Vogelbuurt in Oss ondergaat de komende jaren een metamorfose. Het gaat om het gebied tussen de Leeuwerikstraat, Zwaluwstraat, Spoorlaan en Lijsterlaan. Bestaande huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe, energiezuinige woningen. Daarnaast wordt de buurt groener en komt er meer ruimte voor ontmoeting. Het plan zal enkele jaren in beslag nemen, waarin de buurt stap voor stap wordt vernieuwd. 

Stap voor stap vernieuwen

De afgelopen tijd hebben BrabantWonen en de gemeente Oss samen met de bewoners nagedacht over een toekomstplan voor een deel van de Vogelbuurt. De huidige huurwoningen werden gebouwd tussen 1950 en 1960 en voldoen op veel punten niet meer aan de eisen van nu.

In december 2022 werden de huurwoningen op de hoek van de Spoorlaan en Zwaluwstraat al gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Het plan is om ook de huurwoningen in de Merelstraat, Koekoekstraat, Reigerstraat, Leeuwerikstraat en de even huisnummers aan de Lijsterlaan binnen enkele jaren te slopen.

De bewoners van deze huurwoningen kunnen gewoon in hun huizen blijven wonen totdat de nieuwbouw aan de Spoorlaan en Zwaluwstraat klaar is. Zij krijgen voorrang op de nieuwbouw. Of ze kunnen verhuizen naar huurwoningen elders in de stad als ze dat liever willen.

Door het plan kunnen we niet alleen de woningen, maar ook het groen, de parkeerplekken en voorzieningen in de buurt verbeteren.

Voorlopig schetsontwerp

Op 2 februari 2023 presenteerden BrabantWonen en gemeente Oss het nieuwe buurtplan aan de bewoners. De eerste, voorlopige schetsen gaan uit van groene straten en binnenpleintjes omringd door verschillende soorten woningen. De lanen en de typische architectuur van de Schadewijk (rode bakstenen, oranje pannendaken en elementen uit de Delftse School) komen op speelse wijze terug in het ontwerp.

Energiezuinige woningen en klimaatadaptief

BrabantWonen wil de buurt flink verduurzamen. De nieuwe huurwoningen krijgen geen gasaansluiting en hebben hierdoor een lagere CO2-uitstoot. Doordat de woningen energiezuinig zijn, blijven de woonlasten betaalbaar. Met de stijgende energieprijzen is dat alleen maar fijn voor de bewoners. Gemeente Oss wil de buurt klimaatadaptief maken. Door te zorgen voor meer groen tussen de woningen, wordt het in de zomer minder heet (hittestress). Hierdoor is het prettiger wonen en leven. Daarnaast wordt de Schadewijk de eerste wijk in Oss die van het gas afgaat.

Gevarieerd aanbod van woningen

Er komen sociale huurwoningen, woningen in de middenhuur en koopwoningen. Daarbij houden we rekening met verschillende inkomens en gezinssamenstellingen. Ook de veranderde woonwensen spelen een rol. Zo komen er bijvoorbeeld woningen voor kleinere huishoudens. Daarnaast biedt dit nieuwe ontwerp ook ruimte om méér woningen te bouwen. En dat is hard nodig bij de huidige woningnood. Dit bereiken we door het inpassen van appartementengebouwen van drie tot vijf verdiepingen aan de rand van het plangebied.

De vernieuwing van de buurt gebeurt niet in één keer. Het hele plan duurt zo’n vier tot vijf jaar. De globale stappen zijn:

Afronden buurtplan

Voorjaar 2023
In de komende tijd werken we het ontwerp verder uit. Daar betrekken we de buurtbewoners opnieuw bij.

Bestemmingsplanprocedure

Circa mei 2023 tot en met voorjaar 2024
Om het plan te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan aangepast worden. Als dat is gebeurd, dan kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen. Nadat die is verleend kan er gebouwd worden.

Fase 1: Spoorlaan en Zwaluwstraat

Zomer 2024 - begin 2026
We hopen in de zomer van 2024 te kunnen starten met de bouw van de woningen aan de Spoorlaan en Zwaluwstraat. De woningen zijn dan begin 2026 klaar. De bewoners uit fase 2 hebben voorrang op de nieuwbouw. Ook de oorspronkelijke bewoners uit fase 1 kunnen terugkeren als zij dat willen.

Fase 2: Huurwoningen Leeuwerikstraat, Koekoekstraat, Merelstraat, Reigerstraat, Lijsterlaan (even nummers)

Begin 2026 - eind 2027

Als alles volgens planning verloopt, kunnen we begin 2026 starten met fase 2. De woningen in deze straten worden dan gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De oorspronkelijke bewoners kunnen terugkeren als zij dat willen.

Marjon HeeresHeeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met onze wijkbeheerder Marjon Heeres.

Adres*
Velden met een * zijn verplicht.
 • Stap voor stap vernieuwen Vogelbuurt Oss

  Stap voor stap vernieuwen Vogelbuurt Oss

  03 feb. 2023

  Een deel van de Vogelbuurt in Oss ondergaat de komende jaren een metamorfose. Het gaat om het gebied tussen de Leeuwerikstraat, Zwaluwstraat, Spoorlaan en Lijsterlaan. Bestaande huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe, energiezuinige woningen. Daarnaast wordt de buurt groener en komt er meer ruimte voor ontmoeting. Het plan zal enkele jaren in beslag nemen, waarin de buurt stap voor stap wordt vernieuwd. lees meer

  Voorlopig schetsontwerp

  Op 2 februari 2023 presenteerden BrabantWonen en gemeente Oss het nieuwe buurtplan aan de bewoners. De eerste, voorlopige schetsen gaan uit van groene straten en binnenpleintjes omringd door verschillende soorten woningen. De lanen en de typische architectuur van de Schadewijk (rode bakstenen, oranje pannendaken en elementen uit de Delftse School) komen op speelse wijze terug in het ontwerp.

  Energiezuinige woningen en klimaatadaptief

  BrabantWonen wil de buurt flink verduurzamen. De nieuwe huurwoningen krijgen geen gasaansluiting en hebben hierdoor een lagere CO2-uitstoot. Doordat de woningen energiezuinig zijn, blijven de woonlasten betaalbaar. Gemeente Oss wil de buurt klimaat adaptief maken. Door te zorgen voor meer groen tussen de woningen, wordt het in de zomer minder heet (hittestress). Daarnaast wordt de Schadewijk de eerste wijk in Oss die van het gas afga

  Zie ook:

Welke huurwoningen in dit gebied worden gesloopt?

Het sloopbesluit geldt voor de woningen aan de Merelstraat 1 t/m 36, Koekoekstraat 1 t/m19, Reigerstraat 7 t/m 17 (oneven), 12 t/m 20 (even), Leeuwerikstraat 33 t/m 45, Lijsterlaan 36,38 en Lijsterlaan 16 t/m 34 (even) in Oss.

Waarom worden deze woningen gesloopt?

BrabantWonen heeft zowel een woononderzoek onder bewoners, als een technisch onderzoek gedaan naar de woningen. Daaruit blijkt dat er veel nodig is om de woningen geschikt te maken voor de toekomst. En dat een renovatie erg ingrijpend zou zijn. Toch kunnen we dan niet de kwaliteit en verbetering realiseren die nodig is om de woningen weer toekomstbestendig te maken.

Het volledig vervangen van de woningen biedt veel meer kansen. Dan kunnen we comfortabele woningen bouwen en tegelijk meer voor de buurt bereiken. Daarom hebben we de besloten de woningen te slopen.

Over welk gebied gaat het?

Het gaat om het gebied tussen de Leeuwerikstraat, Zwaluwstraat, Spoorlaan en Lijsterlaan. Bestaande huurwoningen in dit gebied worden gesloopt en vervangen door nieuwe, energiezuinige woningen.

Wat bedoelen jullie met stap voor stap vernieuwen?

Als de nieuwbouw aan de Spoorlaan en Zwaluwstraat over een paar jaar klaar is, dan biedt dit kansen om door te stromen. Dan kunnen de bewoners die nu in de straten erachter wonen verhuizen naar de nieuwbouw. Daarna worden hún huizen vervangen worden door nieuwe woningen. En als dat weer klaar is, dan kunnen ze eventueel weer terugverhuizen. Het plan zal enkele jaren in beslag nemen.

Worden de koopwoningen in dit gebied ook betrokken in het plan?

Nee, in het huidige voorlopige schetsontwerp zijn alleen de huurwoningen in dit gebied betrokken. De eigen bewoning in het gebied kan blijven bestaan. Eigenaren die in gesprek willen komen om wél onderdeel van het nieuwe plan te worden, kunnen hierover contact opnemen met gemeente Oss.

Kan ik meepraten over het nieuwe buurtplan?

Het voorlopig schetsontwerp moet nog verder uitgewerkt worden. De huurders en eigenaren uit het gebied en de omwonenden worden daarbij betrokken. Als de plannen wat concreter zijn willen we een bewonersgroep samenstellen die de hele periode met ons meedenkt over het buurtplan.

Daarnaast hebben omwonenden inspraak via de normale procedures rondom bestemmingsplan en omgevingsvergunning.

Meer informatie