Een klacht indienen

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u tevreden bij ons huurt. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het onderhoud of over een medewerker van BrabantWonen. Wij proberen altijd samen met u tot een oplossing te komen.

U kunt uw klacht per brief of via het contactformulier op de website aan ons doorgeven. U ontvangt binnen tien werkdagen schriftelijk bericht van ons.

Vindt u dat uw klacht niet correct is behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie.

Vraag en antwoord

Wat doet de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie is opgericht door BrabantWonen en bestaat uit drie leden. De Klachtencommissie is volledig onafhankelijk en geeft, over uw klacht, advies aan het bestuur van BrabantWonen. De commissie behandelt uw klachten serieus en probeert eventuele problemen zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.

Welke zaken behandelt de Klachtencommissie niet?

De volgende klachten behandelt de klachtencommissie niet:

  • Klachten die niet eerst de interne klachtenprocedure bij BrabantWonen hebben doorlopen.
  • Klachten waarover de Huurcommissie een uitspraak doet (huurprijs, servicekosten).
  • Klachten over het beleid van BrabantWonen.
  • Klachten die in behandeling zijn bij de rechter. Hierbij kunt u denken aan iemand die een klacht heeft ingediend en gedagvaard is vanwege huurschuld of schade.
  • Klachten over woningtoewijzing via WoonService. Hiervoor bestaat namelijk een aparte Klachtencommissie.
  • Klachten die eerder al zijn behandeld door de Klachtencommissie.
  • Een anonieme of discriminerende klacht.
Hoe dien ik een klacht in bij de Klachtencommissie?

Wilt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie? Bekijk dan eerst de zaken die de Klachtencommissie niet behandelt.

Als u vervolgens besluit een klacht in te dienen, dan kan dit schriftelijk aan het adres van BrabantWonen, t.a.v. de Klachtencommissie, Postbus 151, 5340 AD Oss. U kunt uw brief ook via dit contactformulier versturen.

Wat gebeurt er met mijn klacht bij de Klachtencommissie?

Wanneer uw klacht is ontvangen door de Klachtencommissie, krijgt u een schriftelijke bevestiging. De afspraak met de Klachtencommissie is dat eerst de directeur van de betreffende locatie van BrabantWonen mag reageren op uw klacht. Lukt het niet om samen met u tot een oplossing te komen, dan wordt uw klacht behandeld door de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie kan ervoor kiezen schriftelijk te reageren op uw klacht, maar het kan ook zijn dat de Klachtencommissie een hoorzitting plant. U krijgt dan een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek met de Klachtencommissie, dit heet een hoorzitting. Als u dat wilt, kunt u zich tijdens dit gesprek laten ondersteunen door iemand anders. Ook medewerkers van BrabantWonen worden uitgenodigd voor de hoorzitting. U mag aangeven of u tegelijkertijd met BrabantWonen het gesprek met de Klachtencommissie wilt voeren, of liever apart. De ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie zal dit aan u vragen.

Na de hoorzitting brengt de Klachtencommissie een advies uit aan het bestuur van BrabantWonen. Het bestuur zal schriftelijk reageren op dit advies. Het advies van de Klachtencommissie en de reactie van het bestuur ontvangt u uiterlijk drie weken na de hoorzitting.

Meer informatie

Misschien ook interessant?