Aanvraagformulier woningruil

Met dit formulier kunt u woningruil aanvragen.

Natuurlijk Samen

Met dit formulier kunt u woningruil aanvragen.

Wij hebben onderstaande gegevens nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Het kan zijn dat we nog meer informatie nodig hebben. Wat dit is ontvangt u per mail nadat wij van beide partijen een volledig ingevuld aanvraagformulier hebben ontvangen.

Aan uw aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend.


Informatie woningruil
Heeft u de informatie over woningruil goed doorgenomen op onze website? Dan kunt u dit formulier verder invullen.

Op de pagina Woningruil vindt u informatie en meer vragen en antwoorden. Lees deze informatie eerst goed door voordat u dit formulier verder invult en naar ons verstuurt.

GEGEVENS AANVRAGER
Adres*

WoonService Regionaal
Staat u ingeschreven bij WoonService Regionaal?

Voordat de woningruil kan doorgaan dient u eerst ingeschreven te zijn bij WoonService Regionaal.

U hoeft pas ingeschreven te zijn nadat u van BrabantWonen toestemming voor woningruil heeft gekregen.

Medeaanvrager
Met medeaanvrager bedoelen we uw huisgenoot of iemand waarmee u een gemeenschappelijke huishouding heeft.
GEGEVENS MEDEAANVRAGER
Meeverhuizenden
Met meeverhuizenden bedoelen we kinderen of bijvoorbeeld een inwonende ouder.

Toestemming
Ondergetekende geeft toestemming aan BrabantWonen om contact op te nemen met andere partijen (verhuurders) voor deze woningruil. We doen dit om onder andere informatie op te vragen over woon- en betaalgedrag.

Hiermee geeft u BrabantWonen toestemming om contact op te nemen met andere partijen (verhuurders) voor deze woningruil. BrabantWonen kan hierbij onder andere gegevens verstrekken over uw woon- en betaalgedrag.

Als u hierover vragen heeft, neem dan contact met ons op.

U geeft BrabantWonen géén toestemming om informatie te verstrekken aan andere partijen (verhuurders) over onder andere uw woon- en betaalgedrag.

Helaas kunnen we hierdoor uw verzoek tot woningruil niet in behandeling nemen.

Als u hierover vragen heeft neem dan contact met ons op.


Huur opzeggen
Met het invullen van dit aanvraagformulier zegt u ook de huur op voor de woning van BrabantWonen.

Als de woningruil niet doorgaat, komt deze huuropzegging automatisch te vervallen.

Documenten die u moet meesturen

  • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle bewoners (uitgezonderd inwonende kinderen). Deze kunt u opvragen via de Belastingdienst 0800-0543 of downloaden met uw DigiD op www.belastingdienst.nl
  • Laatste 3 loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van alle contractanten en meeverhuizenden (met uitzondering van eigen kinderen).
  • Indien van toepassing: schriftelijke toestemming van bewindvoerder.

Als u bestanden meestuurt zorg dan dat uw persoonlijke gegevens zoals het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar zijn gemaakt.

Klik hier of sleep uw bestanden om ze te uploaden. U kunt nog bestanden van maximaal MB selecteren. Alleen bestanden van het type docx, xlsx, pdf, jpg en png zijn toegestaan.
Klik hier of sleep uw bestanden om ze te uploaden. U kunt nog bestanden van maximaal MB selecteren. Alleen bestanden van het type docx, xlsx, pdf, jpg en png zijn toegestaan.
Velden met een * zijn verplicht.
  • Delen