Medehuurderschap aanvragen

Met dit onderstaand formulier vraagt u medehuurderschap aan.

Met dit onderstaand formulier vraagt u medehuurderschap aan.

Gegevens huurder van de woning
Adres*
Gegevens aanvrager medehuurderschap
Adres*
Wij vragen hiervoor in ieder geval:
- Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) met vermelding datum inschrijving huidig adres.
- Daarnaast willen wij bewijs van de gemeenschappelijke huishouding.
Medehuurderschap
Zolang u als medehuurder het hoofdverblijf in de woning heeft, hebt u dezelfde rechten en plichten als de huurder.

Belangrijk Om uw aanvraag in behandeling te nemen dient u bewijslast te overleggen zoals hiervoor omschreven. Het invullen van deze aanvraag en de inlevering van de benodigde documenten betekent niet dat u toestemming voor medehuurderschap krijgt. BrabantWonen beoordeelt uw aanvraag inclusief de ingeleverde documenten en informeert u schriftelijk of medehuurderschap wordt verleend of niet.

Klik hier of sleep uw bestanden om ze te uploaden. U kunt nog bestanden van maximaal MB selecteren. Alleen bestanden van het type docx, xlsx, pdf, jpg en png zijn toegestaan.
  • Delen