Formulier huur opzeggen garage

Met dit formulier beëindigt u de huur van uw garage of parkeerplaats.

Ondergetekende(n) beëindigt/beëindigen bij deze de met BrabantWonen afgesloten huurovereenkomst en de garage wordt geheel leeg en bezemschoon opgeleverd per onderstaande datum met inachtneming van minimaal één maand opzegtermijn. Het betreft de garage staande en gelegen aan de:
Gegevens huurder
Adres*
Eventueel nieuw adres
  • Delen