Recht op inzage persoonsgegevens

Wilt u gebruik maken van uw rechten (bijvoorbeeld van uw recht op inzage, verwijdering of corrective), dan kunt u hieronder het formulier Klachtrechten Privacywetgeving invullen.

natuurlijk samen

Wilt u gebruik maken van uw rechten (bijvoorbeeld van uw recht op inzage, verwijdering of corrective), dan kunt u hieronder het formulier Klachtrechten Privacywetgeving invullen.

Wanneer gebruikt u dit formulier?

BrabantWonen verwerkt gegevens van u. U gebruikt dit formulier als u deze gegevens wilt:

  • inzien
  • wijzigen
  • verwijderen
  • beperken
  • wilt laten overdagen aan een andere organisatie

Ook kunt u dit formulier gebruiken als u bezwaar wilt maken tegen het verwerken van deze gegevens.

Uiterlijk binnen vier weken na het indienen van uw verzoek, krijgt u van ons reactie.

Formulier recht op inzage persoonsgegevens

Adres*
Indien de aanvragen een ander persoon is dan de betrokkene (uitsluitend toegestaan bij curators/bewindvoerders voor onder curatele/bewind gestelde).
Adres*

Identificatie
Voordat wij uw verzoek beantwoorden, vragen wij u zich te identificeren zodat wij zeker weten dat u degene bent waarvan wij de gegevens hebben verwerkt. Als wij de benodigde gegevens verzameld hebben, nodigen wij u uit om zich op een van onze locaties te komen identificeren.
  • Delen