natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
nieuwsoverzicht 28/05/2024

Regionale bewustwordingscampagne Mijn Zorg van start

Zorg en welzijn bestaat in onze regio dit jaar 750 jaar. Iets om trots op te zijn. Door de eeuwen heen is de zorg veranderd en verandert nog steeds. De vraag naar zorg neemt de komende jaren alleen maar toe, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt. Het samenwerkingsverband Zorgzaam ’s-Hertogenbosch*, waar BrabantWonen deel van uitmaakt, start een speciale regionale bewustwordingscampagne Mijn Zorg gericht op alle inwoners.

Mijn Zorg

Door steeds meer gebruik te maken van technologische hulpmiddelen, zoals we ook in T-huiz samen met BrabantZorg laten zien en een intensievere samenwerking tussen verschillende organisaties gebeurt er al veel. Helaas is dat nog niet genoeg. De professionele zorg zoals we die nu kennen, is over een tijd geen vanzelfsprekendheid meer en is alleen nog maar beschikbaar voor mensen die het écht hard nodig hebben. Misschien denk je nu ‘boeiend, mij’n zorg’, maar wat nou als je moeder, je buurman, je beste vriend(in) of collega geen professionele zorg meer kan krijgen?

Mijn Zorg

De campagne roept met inspirerende en laagdrempelige voorbeelden mensen op om een steentje bij te dragen. Iedereen kan helpen door te zorgen voor familie, buren of vrienden, of gewoon door er voor iemand te zijn. Samen bouwen we aan een omgeving waarin we goed voor onszelf én voor elkaar zorgen. Zo gaan we van Mij’n Zorg naar Mijn Zorg.

Lees meer over hoe jij Mij’n Zorg in Mijn Zorg kan veranderen op ookmijnzorg.nl Ben je een inspirerend voorbeeld of weet je iemand die een inspirerend voorbeeld is?
Mail dan naar .

Het Brabants Dagblad kondigde de campagne al eerder aan. Lees hier de artikelen:

*Organisaties van Zorgzaam ’s-Hertogenbosch e.o. zijn:

Avans Hogeschool, Alzheimer NL, BrabantWonen, BrabantZorg, Cello zorg, Farent, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente St, Michielsgestel, GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch huisartsen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, MEE de Meentgroep, MO Den Bosch, Novadic Kentron, Oosterpoort, Reinier van Arkel, Zayaz, Zorgbelang Brabant en Zeeland, Zorgverzekeraar VGZ, Zorgverzekeraar CZ.

www.ookmijnzorg.nl

  • Delen