Prestatieafspraken 2024: koers houden en kracht bij zetten
nieuwsoverzicht 22/12/2023

Prestatieafspraken 's-Hertogenbosch 2024: koers houden en kracht bij zetten

De Bossche woningcorporaties, de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) hebben afspraken gemaakt over de inzet in 2024.  

Prestatieafspraken 2024: koers houden en kracht bij zetten

De rente blijft hoog, bouwkosten blijven stijgen en er is nog steeds een personeelstekort. Daarom is het eerst zaak dat we ook in 2024 koers houden. Vanuit het bestuursakkoord spraken we af om ruim 1000 extra sociale huurwoningen te realiseren (3150 netto in de periode tot 2030) en 500-1000 woningen in de middenhuur. We liggen op schema om deze ambities waar te maken voor woningzoekenden en huurders.

Daarnaast zetten we kracht bij op een aantal maatschappelijke doelen waarvan we vinden dat ze extra aandacht verdienen. Wethouder Pieter Paul Slikker: “in 2024 houden we de nieuwbouw op gang. Maar zetten we ook extra stappen in de bestaande woningvoorraad. Zo gaan we in een pilotwijk doorstroming van ouderen bevorderen die nu in een gezinswoning wonen. Ook hebben we extra oog voor dak- en thuisloze inwoners maar ook voor alleenstaande ouders met kinderen. Voor hen realiseren we extra kleinschalige woonplekken in bijvoorbeeld een woonhotel.”

Ambitie hebben gemeente, huurders en corporaties ook op verduurzaming van woningen. “ In 2024 verduurzamen we 5100 woningen geheel of gedeeltelijk. En bij isolerende maatregelen vragen we daarin geen enkele bijdrage in de huur. Dat is goed voor het klimaat en onze huurders.” zegt Harrie Windmüller, bestuurder bij BrabantWonen, namens de Bossche corporaties. “We werken gezamenlijk aan voldoende goede, betaalbare, duurzame woningen in buurten en wijken waar het goed wonen is voor alle Bosschenaren” vult Diny Peters van het Stedelijk Huurders Platform aan.

Samen zetten de gemeente, de corporaties en de huurders in 2024 kracht bij op onder andere:

Realisatie middenhuur door samenwerking projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties

We hebben een hoge ambitie in het realiseren van middenhuurwoningen: minimaal 500 maar liefst 1000 door de corporaties tot 2030. Momenteel zien we dat juist middeldure huur lastig te realiseren is voor ontwikkelaars. Om realisatie te garanderen, koppelen we projectontwikkelaars die vastlopen aan de corporaties. Zoals we daar in 2023 successen mee boekten, kijken we of de corporaties woningen in de betaalbare middenhuur kunnen afnemen. Daarmee houden we ook de productie op koers.

Meer woonruimte en beter benutten van bestaande woningvoorraad

Los van de uitvoering van lopende projecten hebben we in 2024 extra aandacht voor de kansen in de bestaande voorraad door splitsing en doorstroming en de aanvullende mogelijkheden van flexwoningen. Ook de bewoners van woonwagenkampen willen we perspectief bieden, daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor uitbreiding van plekken.

Extra slaagkansen voor jongeren en starters

De slaagkansen van jongeren en starters op een woonplek is te laag. Daarom bieden we meer woningen aan via loting en realiseren we voor hen meer in nieuwbouw en de bestaande voorraad. Ook zetten we in op co-housing en friendscontracten. We ontlabelen 65+- woningen die niet meer op de vraag van de 65+ doelgroep aansluiten.

Verduurzaming in de hoogste versnelling

In 2023 zijn ruim 2000 corporatiewoningen verduurzaamd. In 2024 verduurzamen we 5100 woningen. We geven voorrang aan woningen met een EFG-label of een hoog energieverbruik. Het tempo waarop we verduurzamen is zo snel mogelijk, binnen het haalbare.

Nieuwe stappen aanpak dakloosheid: woonhotel en jongerenplekken

In 2023 hebben we stevige stappen gezet met het realiseren van meer plekken voor kleinschalige opvang en wonen eerst. En we hebben in beeld voor welke groepen we woonplekken nodig hebben. In 2024 willen we daarom stappen zetten naar een woonhotel voor urgent woningzoekenden zoals alleenstaande ouders met kinderen. Ook realiseren we vijftig woonplekken voor jonge dak- en thuisloze inwoners.

Meer informatie

  • Delen