natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
nieuwsoverzicht 16/02/2023

Prestatieafspraken Meierijstad ondertekend

Deze week hebben we de nieuwe prestatieafspraken voor 2023 ondertekend in Meierijstad. Dit deden we samen met de gemeente, collega-corporaties Area en Woonmeij en de huurdersvertegenwoordiging van Area en Woonmeij.

Prestatieafspraken Meierijstad ondertekend

In de prestatieafspraken staat onze samenwerking verwoord in doelen en actiepunten, denk aan verduurzaming, leefbaarheid en wonen met zorg. Ook is er aandacht voor de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Door met elkaar samen te werken kunnen we beter beleid maken én uitvoeren. De nieuwe afspraken borduren voort op de afspraken uit 2022.

Meer informatie

  • Delen