natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
nieuwsoverzicht 31/01/2023

Maatregelen bij ongewenst huurdersgedrag

Maatregelen bij ongewenst huurdersgedrag

Het sanctiebeleid van de woningcorporaties die samenwerken in WoonService Regionaal

Als huurder of woningzoekende kun je niet ongestraft ernstige overlast of schade veroorzaken, agressief zijn of fraude plegen. Doe je dat toch, dan ben je tijdelijk niet welkom als huurder of medehuurder. Ook kun je dan een periode niet reageren op een van onze woningen. De woningcorporaties die hun huizen aanbieden binnen WoonService Regionaal, trekken daarin één lijn. Simpel gezegd: als je bij één corporatie te ver gaat, ga je ook te ver bij de anderen en krijg je een sanctie. Er geldt één sanctiebeleid voor woningzoekenden en huurders.

Tijdelijke uitsluiting

Als woningcorporatie zijn we er om mensen een huis te bieden. In de meeste gevallen wonen onze bewoners probleemloos en zonder gedoe in hun woning, vaak voor lange tijd. En áls er soms problemen zijn, bieden we ondersteuning, vaak met hulp van maatschappelijke partners.

We doen er dus alles aan om eraan bij te dragen dat mensen in hun huis kunnen blijven wonen. Aan de andere kant hebben we een duidelijke boodschap: mensen die aantoonbaar ernstige overlast of schade veroorzaken, zijn drie jaar lang niet welkom als huurder of medehuurder bij de woningcorporaties die samenwerken in WoonService Regionaal. Dat betekent ook dat ze in die drie jaar niet kunnen reageren op vrijkomende woningen van BrabantWonen, JOOST, Mooiland, Woonveste, Woonzorg Nederland en Zayaz.

Veiligheid en leefbaarheid

Deze maatregel is meer dan alleen een duidelijke boodschap. We voorkomen er (grotere) schadeposten mee en bevorderen de veiligheid en leefbaarheid in onze buurten. Bovendien beschermen we het woongenot van omwonenden en de veiligheid van onze medewerkers.

We kennen vijf soorten ongewenst huurdersgedrag
A. Ernstige overlast
B. Agressief gedrag
C. Onrechtmatig gebruik van een woning
D. Grote betalingsachterstand
E. Fraude

Bescherming privacy

Als je een sanctie krijgt opgelegd, wordt die sanctie opgenomen in het systeem van WoonService Regionaal. Daardoor is het niet mogelijk om te reageren op een woning. Intussen blijft je privacy beschermd. Er worden geen persoonsgegevens en inhoudelijke informatie over de reden van de sanctie uitgewisseld tussen de corporaties. Zodra de tijdelijke uitsluiting wordt opgeheven, is het ook ‘gewoon’ weer mogelijk te reageren op woningen die op woonserviceregionaal.nl worden aangeboden. Alle informatie over de uitsluiting en ongewenst huurdersgedrag wordt uit het systeem van WoonService Regionaal verwijderd. Je hebt dan weer dezelfde kansen en mogelijkheden als andere woningzoekenden.

Kans in nieuwe situatie

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om tijdens de sanctie een nieuwe kans aan te vragen. Die wordt alleen aangeboden als je voldoet aan bepaalde eisen en aan kunt tonen dat je een nieuwe kans verdient.

Meer informatie

  • Delen