natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
nieuwsoverzicht 15/12/2022

Prestatieafspraken ‘s-Hertogenbosch: meer betaalbare woningen en met tempo verduurzamen

Betaalbaar wonen, nog meer sociale en middenhuurwoningen en met tempo verduurzamen van corporatiewoningen. Zodat meer mensen goed en betaalbaar kunnen wonen in ’s-Hertogenbosch. Dat is de inzet van BrabantWonen, JOOST, Mooiland, Zayaz, gemeente-’s-Hertogenbosch en Stedelijk Huurders Platform. We legden het vast in de Prestatieafspraken 2023 voor 's-Hertogenbosch.

vlnr: Wethouder Pieter Paul Slikker, Simone van Raak (Zayaz), Harrie Windmüller (BrabantWonen), Marieke Vossen (JOOST), Elly Pansier (Mooiland), Diny Peters (SHP). Fotograaf Emmy de Graaf

Ieder jaar spreken we als woningcorporatie af wat onze inzet wordt voor het volgend jaar. Hoeveel woningen gaan we bouwen? Hoe werken we aan leefbare en inclusieve buurten? Die keuzes maken we niet alleen. Samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de andere Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) keken we welke aanvullingen en aanscherpingen voor 2023 gevraagd worden op de meerjarige afspraken. 

Meer informatie

  • Delen