natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
nieuwsoverzicht 25/11/2022

In de Aedes-benchmark 2022 hebben we 3 keer een A-score behaald!

Elk jaar in november wordt de Aedes-benchmark gepubliceerd, een belangrijke graadmeter waar de prestaties van de woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken. We kregen voor onze inspanningen drie keer een A-score.

Aedes benchmark 2022

Focus op verduurzaming en woningverbetering leidt tot resultaat 


Bestuurder Harrie Windmüller: “We zijn blij dat we de afgelopen jaren en ook nu weer, mooie scores laten zien. Uiteindelijk gaat het erom dat we zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen. En natuurlijk hoe de huurders ons beoordelen”.

Onze bedrijfsvoering is erop gericht zo efficiënt mogelijk te werken aan betaalbare en duurzame woningen. De verduurzaming van onze woningen gebeurt vaak tegelijk met onderhoud, renovatie of bij verhuizing. Hier investeren we fors in. Onze investeringen voor onderhoud en verbetering (€3.775) waren al hoger dan het gemiddelde van de sector (€ 3.484) en zijn toegenomen met maar liefst 17% t.o.v. het jaar ervoor. Per woning is € 551 meer geïnvesteerd.

Inmiddels heeft meer dan 95% van de woningen met een individuele CV installatie een HR ketel. Ook is al ruim 35% van de geschikte woningen voorzien van zonnepanelen.

Als dit zich dan vertaalt in een hoge score op het onderdeel ervaren woningkwaliteit dan betekent het dat huurders tevreden zijn. De beoordeling van de buurt speelt ook een belangrijke rol bij de ervaren woningkwaliteit. Daarom is het fijn dat er na corona weer meer leefbaarheidsactiviteiten konden doorgaan. Als bewoners zich thuis voelen in hun huis, dat is waar we het voor doen!

Aedes benchmark 2023

Onze huurders blijven tevreden

Op het onderdeel Huurdersoordeel hebben we weer een A-score behaald. Hier zijn we trots op! Zeker gezien de issues waar bewoners mee te maken hebben, zoals energiearmoede en prijsstijgingen.

Nieuwe huurders geven ons het rapportcijfer 8,0, dit is hoger dan het gemiddelde van de sector (7,7). Huurders die een reparatieverzoek hebben ingediend geven ons zelfs een 8,1, ook hoger dan het gemiddelde (7,7).

Vertrokken huurders geven ons een 7,4 dit is net iets lager dan vorig jaar (7,5) en het gemiddelde van de sector (7,6). In coronatijd hebben we onze dienstverlening deels digitaal voortgezet. Zo konden voor- en eindinspecties gewoon doorgaan via videobellen / WhatsApp. Op dit moment vindt de voorinspectie in de woning plaats. De eindinspectie gebeurt digitaal. Dit is misschien niet voor iedereen de beste manier. Soms is niet duidelijk of een woning goed is achtergelaten. Het is dan beter om het hier samen met de bewoner in de woning over te hebben. Komende tijd gaan we aan de slag om te kijken wat de meest wenselijke manier is voor onze huurders.

Bedrijfslasten zijn stabiel

Onze totale bedrijfslasten zijn ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, we houden nog steeds een A-score. Het afgelopen jaar is weer meer geïnvesteerd in leefbaarheidsactiviteiten in de wijk die in coronatijd niet door konden gaan. De uitgaven voor verhuur- en beheeractiviteiten waren lager.

Onze bedrijfslasten zijn gemiddeld € 712 per woning terwijl het gemiddelde van de sector (€ 877) een stuk hoger ligt.

Focus op beschikbaarheid

Onze voorraad woningen liet een stijging van 0,8% zien. Dit is niet voldoende om te voldoen aan de vraag van woningzoekenden. We blijven continue focus houden op nieuwbouw, maar we hebben hier ook andere partijen bij nodig, bijvoorbeeld als het gaat om bouwlocaties. Flexwoningen helpen op korte termijn het woningaanbod te vergroten. In 2023 staan in Oss en ’s-Hertogenbosch een aantal projecten gepland.

We gaan ook door met onze succesvolle initiatieven om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Zoals de 65+ verhuisregeling in ’s-Hertogenbosch, waarmee we senioren stimuleren en ondersteunen te verhuizen naar een andere en kleinere woning. Zodat er meer eengezinswoningen vrijkomen. Samen met JOOST en Mooiland onderzoeken we of we dit kunnen uitbreiden naar andere gemeenten.

Betaalbaarheid blijft belangrijk

Werken aan betaalbare woningen voor alle doelgroepen is cruciaal. Onze gemiddelde huurprijs van € 575 ligt boven het gemiddelde van de sector doordat we een hoge kwaliteitsstandaard hebben. Vaak zijn dan de energielasten lager wat een positief effect heeft op de totale woonlasten. Recent hebben we in de Gestelse buurt in ’s-Hertogenbosch twee flats opgeleverd. Daar zorgen de duurzame installaties ervoor dat de bewoners niet meer dan € 35 per maand aan water en verwarming hoeven te betalen. 

Over de Aedes-benchmark

De negende Aedes-benchmark maakt prestaties van alle deelnemende corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Het laat zien wat woningcorporaties samen hebben bijgedragen aan betaalbaarheid, verduurzaming, nieuwbouw en onderhoud. Voor ieder onderwerp wordt er een score toegekend: een A betekent hoger dan het gemiddelde van alle woningcorporaties, een B is gemiddeld en een C is een score lager dan het gemiddelde. De Aedes-benchmark is een belangrijk instrument waarmee de sector zichzelf verder ontwikkelt.

Meer informatie

  • Delen