natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
nieuwsoverzicht 18/11/2021

De Aedes benchmark 2021 is bekend

Elk jaar in november wordt de Aedes-benchmark gepubliceerd, een belangrijke graadmeter waar de prestaties van de woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken. Onze huurders belonen onze inspanningen met een A-score.

Aedbenchmarkes  2021 BrabantWonen

In de Aedes-benchmark worden vijf onderwerpen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Voor ieder onderwerp wordt er een score toegekend: een A betekent hoger dan het gemiddelde van alle woningcorporaties, een B is gemiddeld en een C is een score lager dan het gemiddelde.

Hieronder volgt een toelichting op onze resultaten per onderwerp.

Aedes benchmark 2021 BrabantWonen Infographic

Huurdersoordeel

We zijn heel trots dat we op dit belangrijke onderdeel een A-score hebben behaald! Dit betekent dat huurders ons een rapportcijfer 8 of hoger hebben gegeven. Vorig jaar werd onze dienstverlening niet goed beoordeeld. Onze bestuurder Harrie Windmüller: “Hier baalden we enorm van. Dit hebben we dus onderzocht en er zijn direct een aantal verbeterpunten in gang gezet”.

Het proces van reparatieverzoeken is samen met onze aannemers geanalyseerd. Naast onze eigen technische dienst komen zij bij onze huurders over de vloer en worden dus ook door hen beoordeeld. Er is nu 2-wekelijks gezamenlijk overleg om vinger aan de pols te houden en snel te schakelen. Verder worden huurders nu structureel gebeld om hun ervaringen met ons te delen en te horen wat we kunnen verbeteren.

Bij het proces van de huur opzeggen is er nu altijd sprake van één vaste contactpersoon. De communicatie is verbeterd en de huurder weet bij wie hij terecht kan.

We zijn blij dat onze inspanningen door de huurders gewaardeerd worden. We gaan hiermee door om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening op een hoog niveau blijft.

Bedrijfslasten

We hebben een daling laten zien in onze bedrijfslasten, we scoren een A op dit onderwerp. Dit is een verbetering ten opzichte van 2020. Toen behaalden we een B-score. Onze bedrijfslasten zijn gemiddeld € 716 per woning. Dat is fors lager dan het gemiddelde van de sector (€ 846 per woning).

Duurzaamheid

Het verduurzamen van onze woningen is een opgave waar we vol op inzetten. Als sector hebben we dit jaar als doel gemiddeld energielabel B te behalen. Dit hebben we in 2019 al behaald.

Dit jaar hebben we al ruim 800 woningen van zonnepanelen voorzien. Maar ook kleine stappen zijn belangrijk om toekomstbestendig te zijn. Materialen uit sloop die nog goed zijn, maken we schoon en krijgen zo een tweede leven. 

De afgelopen 2 jaar behaalden we een A-score op dit onderwerp. Vanwege softwareproblemen kunnen we voor het onderwerp Duurzaamheid helaas geen officiële resultaten laten zien. Op basis van onze huidige gegevens heeft Aedes een inschatting gemaakt en aangegeven dat dit nu weer een A-score betekent.

Onderhoud & verbetering

Onze gemiddelde kosten voor onderhoud en verbetering per woning over 5 jaren (€ 2.444) zijn lager dan het gemiddelde in de sector (€ 2.727). Dit betekent dat onze woningen goed onderhouden zijn. Bij renovaties worden de woningen altijd energiezuiniger gemaakt.

Samen met onze partners in de wijk en huurders investeren we in het schoon, heel en veilig houden van de woningen, wooncomplexen en de omgeving. We zijn dan ook trots dat we op het onderdeel ervaren woningkwaliteitsindex een A-score behalen. Deze score geeft aan hoe tevreden bewoners over hun woning én hun woonomgeving zijn

Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Op totaalniveau behaalden we hier een B-score. We scoren minder goed op het onderdeel beschikbaarheid, ondanks dat onze totale voorraad woningen steeg met 0,8%. Door de focus op nieuwbouw en tijdelijke (flex-) woningen proberen we de beschikbaarheid te vergroten. Verder proberen we doorstroming op de woningmarkt te bevorderen middels de 65+ verhuisregeling.

We streven naar betaalbaarheid voor alle doelgroepen. We houden het aantal woningen waarbij huurders huurtoeslag krijgen in stand. Onze gemiddelde huurprijs van € 577 is hoger dan het gemiddelde in de sector doordat we kwalitatief goede woningen hebben. Hierdoor is er vaak sprake van energiebesparing zodat de totale woonlasten voor de huurders lager zijn. Ook onze huurverhoging is lager dan het gemiddelde van de sector.

  • Delen