Van links naar rechts: Wethouder Rien Wijdeven, Ernest de Groot van Waterschap Aa en Maas, Carly Jansen van Mooiland, Rob Dekker van JOOST en Harrie Windmüller van BrabantWonen.
nieuwsoverzicht 21/10/2021

Duurzaamheidakkoord met gemeente Bernheze

In 2050 wil de gemeente Bernheze energieneutraal zijn en duurzame wijken hebben. Dit is de vierde gemeente waarmee BrabantWonen ambities opstelt om samen stappen te nemen naar een CO2-neutraal 2050. Woensdag 20 oktober werd het Duurzaamheidsakkoord 2022-2026 officieel ondertekend door de bestuurders van alle betrokken partijen. Met als eerste gezamenlijke activiteit in het kader van biodiversiteit het plaatsen van een insectenhotel aan de Oude Torenweg in Nistelrode.

Van links naar rechts: Wethouder Rien Wijdeven, Ernest de Groot van Waterschap Aa en Maas, Carly Jansen van Mooiland, Rob Dekker van JOOST en Harrie Windmüller van BrabantWonen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Bernheze samen met de woningcorporaties BrabantWonen, JOOST en Mooiland en Waterschap Aa en Maas gewerkt aan dit duurzaamheidsakkoord. In dit duurzaamheidsakkoord geven we aan welke stappen we samen gaan zetten naar een duurzame en groene toekomst in de gemeente Bernheze.

Effectief in actie komen

Wethouder Rien Wijdeven: “Het is geweldig dat we met deze partners samen in actie komen en kennis met elkaar delen om onze energiedoelen in de gemeente Bernheze te kunnen behalen.” Harrie Windmüller, bestuurder woningcorporatie BrabantWonen vult aan: Onze visie is; ‘Natuurlijk samen’. Dit akkoord past bij wat we willen doen en wat we willen zijn. Carly Jansen, bestuurder Mooiland: “Ik ben kei-trots dat ik namens Mooiland dit duurzaamheidsakkoord mag ondertekenen, en dat we dit samen met vele betrokken partijen doen. Vanuit de overtuiging dat dit leidt tot comfortabele, energiezuinige woningen voor onze huurders en een groene en prettigere leefomgeving voor alle Bernhezenaren!”

Thema’s uit het Duurzaamheidsakkoord

Dit duurzaamheidsakkoord moet vooral bijdragen aan het opzoeken van de samenwerking en het delen van kennis binnen de thema’s mens, energie, klimaatadaptatiebiodiversiteit en circulariteit. We zetten in op bewustwording en gedragsverandering van alle Bernhezer inwoners en stimuleren hen energiebesparende en klimaat adaptieve maatregelen te treffen in, aan of rondom de woning. We realiseren energiebesparing en wekken steeds meer energie duurzaam op. We vergroten het aantal klimaat adaptieve maatregelen bij nieuwbouw, renovaties, herontwikkeling en in de openbare ruimte én we vergroten de biodiversiteit en het aandeel groen in buurten en wijken. We willen het huishoudelijk restafval verminderen en gaan materialen en grondstoffen hergebruiken.

Actieve samenwerkingen

Het delen van kennis en het gezamenlijk zetten van stappen met alle betrokken partners is zeer belangrijk voor het bereiken van de energiedoelstelling van Bernheze. Ernest de Groot, lid dagelijks bestuur Waterschap Aa en Maas: “Corporaties zijn belangrijke partners in het bebouwde gebied. Het zijn partners waar veel maatschappelijke opgaves bij elkaar komen. Hoe kunnen we samen inspelen op te heet, te nat en te droog in de bebouwde omgeving. Hoe zorgen we er samen met gemeente, corporaties en huurders voor dat de bebouwde omgeving een klimaat adaptieve én een gezonde leefomgeving blijft.” Tot slot Rob Dekker, bestuurder woningcorporatie JOOST: “We zoeken actief samenwerkingen op om effectiever stappen te zetten in onze doelstellingen en een bijdrage te leveren aan het rimpeleffect zodat duurzaamheid bij iedereen hoog op de agenda staat. De inzet is échte samenwerking; we spreken elkaars taal, kennen elkaars doelen en blijven in verbinding met elkaar. Op deze manier ontstaan kruisbestuivingen en koppelkansen in buurten.”

  • Delen