natuurlijk samen
nieuwsoverzicht 08/10/2021

Gemeenteraad Oss stemt in met komst flexwoningen

De vraag naar betaalbare huurwoningen is groot, veel groter dan het aanbod. Er moeten snel extra woningen bijkomen. Daarom spraken de gemeente Oss en BrabantWonen af om de komende jaren flexwoningen te bouwen op 4 tijdelijke locaties in Oss. Op 7 oktober stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor de ontwikkeling van 72 woningen op het voormalig voetbalveld van S.V. Ruwaard voor maximaal 15 jaar. BrabantWonen gaat de plannen verder uitwerken.

Locatie flexwoningen Ruwaard

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn volwaardige, moderne woningen die kant-en-klaar op de locatie geplaatst worden. Hierdoor kunnen er snel extra woningen worden gebouwd. De flexwoningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens die hier tijdelijk kunnen wonen terwijl zij verder zoeken naar een permanente huurwoning.

Huurtermijn verlengd naar maximaal 15 jaar

De gemeenteraad was het unaniem eens met het voorstel de grond voor een periode van 15 jaar in gebruik te geven aan BrabantWonen. Dat betekent dat de flexwoningen hier maximaal 15 jaar blijven staan. Voor de toekomstige huurders geldt daarom ook een maximale huurtermijn van 15 jaar. Zij behouden daarbij hun inschrijftijd bij WoonService Regionaal. In die tijd kunnen zij voldoende (extra) inschrijftijd opbouwen om door te stromen naar een permanente huurwoning.
Het eerdere voorstel om de huurtermijn te beperken tot 2 jaar, kreeg veel tegenstand vanuit de omwonenden en politieke partijen. Met het voorstel de huurtermijn te verlengen tot maximaal 15 jaar, kwam BrabantWonen aan hun wensen tegemoet.

Klankbordgroep

De komende maanden werken de gemeente en BrabantWonen de plannen verder uit. Daarbij buigen zij zich samen met een klankbordgroep uit de buurt over de inrichting van het terrein. In het najaar start de omgevingsvergunningsprocedure. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de woningen begin 2022 geplaatst worden.

Verhuur

De woningen zijn bedoeld voor mensen die dringend een woning nodig hebben. Om in aanmerking te komen dien je ingeschreven te staan bij WoonService Regionaal en in het voorafgaande jaar minimaal één of meerdere keren te hebben gereageerd op het woningaanbod. Iedereen mag reageren, alleen gezinnen met kinderen onder 18 jaar komen niet in aanmerking. Het grootste deel van de woningen wordt aangeboden via loting.

Kijk voor meer informatie op de speciale projectpagina via de link hieronder. U kunt zich daar ook aanmelden voor de belangstellendenlijst.

Meer informatie