natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

nieuwsoverzicht 07/10/2020

Bossche woningcorporaties werken samen aan betere doorstroming

Zoekt u woonruimte in 's-Hertogenbosch? Lang niet iedereen heeft een woning die past bij zijn of haar woonwensen, levensfase, gezinssituatie of portemonnee. En er is een lange zoektijd voor sociale huur. Daarom werken de Bossche woningcorporaties aan een betere doorstroming.

natuurlijk samen

Samen met huurdersbelangenverengingen en klankbordgroepen hebben we nagedacht welke woongebouwen met ‘seniorenlabel’ in de stad geschikt zijn voor huurders van alle leeftijden. En welke juist niet.

Samen ontwikkelden we bovenop de 65plus-verhuisregeling nog twee doorstroomregelingen:

  1. Meer woningen geschikt voor alle leeftijden
  2. Verruimen van het seniorenlabel

Infographic seniorenlabel

Meer woningen geschikt voor alle leeftijden
Op 1 november verdwijnt het 55+ ‘seniorenlabel’ voor ongeveer 840 seniorenwoningen in 's-Hertogenbosch. Dat wil zeggen dat in die gebouwen ook mensen jonger dan 55 jaar kunnen gaan wonen. De woningen zijn ook geschikt voor andere doelgroepen zoals starters. Soms liggen die woningen bijvoorbeeld wat verder af van het openbaar vervoer en winkels. Dit seniorenlabel haalt BrabantWonen er in twee fases vanaf; het tweede deel vanaf 1 november 2021.

Verruimen van het seniorenlabel
Een andere doorstroomregeling per 1 november 2020 is de verruiming van de seniorenlabels in 's-Hertogenbosch: van 55+ naar 65+. In die gebouwen hebben woningzoekenden van 65 jaar of ouder voorrang. Zodat huurders op latere leeftijd kunnen verhuizen naar een woning die aansluit bij hun woonwensen en langer comfortabel zelfstandig thuis kunnen wonen.

Meer mensen een passende woning
Met deze twee doorstroomregelingen en de 65plus-verhuisregeling komen er meer woningen beschikbaar voor een brede(re) doelgroep. En oudere huurders verhuizen naar een woning, die aansluit bij hun woonwensen en -behoeften. Een extra voordeel is dat zij een woning achterlaten die geschikt is voor starters en gezinnen. Door deze verschuiving verwachten we dat meer mensen een woning kunnen vinden, die bij hun leven(sfase) past.

Meer informatie

  • Delen