natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
natuurlijk samen
nieuwsoverzicht 18/06/2020

Corporaties steunen actie #Stopverhuurderheffing

De verhuurderheffing passeert deze week de 10 miljard! Corporaties hadden twee keer zoveel sociale huurwoningen kunnen bouwen als de verhuurderheffing niet was ingesteld in 2013. Dat komt neer op bijna 100.000 woningen die niet zijn gebouwd. 

Huurverhoging zo laag mogelijk

In plaats daarvan betaalt de corporatiesector via deze belasting tussen 2013 en 2023 naar verwachting 16,7 miljard euro aan de staatskas. Ook de samenwerkende corporaties in onze lokale woningmarkt. Dit gaat ten koste van huurders en woningzoekenden op de wachtlijsten. En ten koste van de vereiste verduurzaming van onze sociale woningvoorraad. De corporaties kunnen het geld van de verhuurderheffing beter besteden door te investeren in de lokale woningmarkt. En huren matigen en duurzaam betaalbaar houden. Kijk voor persoonlijke verhalen op www.wooncrisis.nl

  • Delen