nieuwsoverzicht 15/04/2020

Huurverhoging zo laag mogelijk

Deze week ontvangen alle huurders een e-mail of brief over de jaarlijkse huurverhoging. We begrijpen dat het voor veel mensen een lastige tijd is. Daarom bieden we hulp op maat bij betalingsproblemen. En blijft de huurverhoging voor iedereen zo laag mogelijk.

Het zijn lastige tijden. Door de crisis is bij sommige huurders hun werk deels of volledig weggevallen, waardoor zij plotseling minder inkomen hebben. Voor deze huurders bieden wij hulp op maat. Samen met de getroffen huurders zoeken we naar de best passende oplossing.

Tegelijkertijd blijven we naar de toekomst kijken. De coronacrisis gaat langere tijd duren. Het geld van de huurverhoging is nodig om te kunnen blijven investeren in voldoende goede en betaalbare woningen. En ervoor te zorgen dat het tekort aan woningen niet groter wordt. Op die manier zorgen we voor stabiliteit en zekerheid in een onzekere tijd.

We begrijpen dat het voor veel mensen een onzekere tijd is. Daarom blijft de huurverhoging zo laag mogelijk. We kijken daarbij naar draagkracht, huishoudgrootte en de huidige huur die mensen betalen. Voor huurders met een laag inkomen is de huurverhoging niet meer dan het percentage van de inflatie. Huurders met een hoger inkomen krijgen meer huurverhoging. Maar ook aan hen vragen we minder verhoging dan maximaal is toegestaan door de overheid.

We willen dat wonen voor iedereen zo betaalbaar mogelijk blijft. Huurders die, door de huurverhoging of andere redenen, relatief te veel gaan betalen in verhouding tot hun inkomen, kunnen huurbevriezing of huurverlaging aanvragen. Op deze manier garanderen we betaalbaarheid voor iedereen.

Meer informatie